waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, slibdepot, automatisering etc.

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2020 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel
Welkom op waterbodem.nl
De IJssel bij Zwolle Via deze website met een open en onafhankelijk karakter, willen wij inzicht geven in de problematiek omtrent waterbodems om deze in de nabije toekomst samen beter en efficienter op te kunnen lossen.
U leest hier informatie over de aanpak van waterbodemonderzoek, verschillende bagger-, transport- en verwerkingsmethoden, subsidiemogelijkheden en de voordelen van automatisering tijdens het onderzoek.

Deze website is in 2000 gestart en een particulier initiatief van Bastien Mensink en Merijn Bolkestein.
Vanwege tijdgebrek is de site helaas niet meer overal actueel.
Well done is better than well said.

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West  [7 juli 2010]
SWIFTERBANT - Rijkswaterstaat is begonnen met de laatste fase van de bodemsanering Ketelmeer. Na het oostelijk deel, de vaargeul Hanzerak-west en de jachthavens Ketel- en Schokkerhaven is nu het oostelijk deel van het Ketelmeer aan de beurt. De waterbodem van het Ketelmeer is tussen 1950 en 1980 vervuild door jarenlange neerslag van slibdeeltjes met verontreinigingen uit het stroomgebied van Rijn en IJssel.
lees verder...
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis  [3 maart 2009]
Er is een begin gemaakt met de baggerwerkzaamheden van de grachten in de gemeente Zwartewaterland.
lees verder...
Waterschap pakt Nunbeek aan  [24 februari 2009]
VIERHOUTEN - Waterschap Veluwe is gisteren begonnen met het herstellen van de Nunbeek bij Vierhouten.
lees verder...
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem  [27 januari 2009]

Bestel het Praktijkboek WaterbodemBij Sdu Uitgevers is het Praktijkboek Waterbodem verschenen. Dit boek is geschreven door Fred de Haan (Waternet) en Martijn van Houten (Witteveen+Bos). Het boek is een handvat voor iedereen die zich bezighoudt met milieuhygiŽnische en/of civieltechnische werkzaamheden in de waterbodem.

Aan de hand van tabellen, overzichten en praktijkvoorbeelden is veel praktische informatie opgenomen. Onder andere beschrijft het boek de gevolgen van het Besluit bodemkwaliteit en het omgaan met baggerspecie, nieuwe onderzoeksstrategiŽn, bemonsterings- en baggertechnieken en de ontwikkelingen in wet- en regelgeving.

lees verder...
MWH lanceert het Handboek Waterbodem  [15 januari 2009]

Steeds meer mensen die met waterbodems en baggerprojecten te maken hebben, geven aan niet alles meer te overzien.
Belangrijkste oorzaken zijn de veranderende wet- en regelgeving (Besluit bodemkwaliteit en Waterwet), en het toenemende aantal 'zijdelingse' aspecten dat bij baggerprojecten betrokken moet worden, zoals explosieven, ecologie en archeologie.

MWH heeft het Handboek Waterbodem opgesteld. Het handboek is een stappenplan bij het voorbereiden en uitvoeren van een baggerpoject.
lees verder...Pagina

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink