waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, automatisering, Beekersampler

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel
Beekersampler
Beekerman sampler Omschrijving

De beekersampler bestaat uit een snijkop met daaraan bevestigd een doorzichtige PVC-buis die in de bodem wordt gedreven. Een zuiger in de steekbuis zorgt voor onderdruk in de steekbuis, zodat het monster gemakkelijker de kunststof monsterbuis inschuift. Zodra de steekbuis op diepte is kan een rubberband in de snijkop worden opgeblazen, zodat de onderkant wordt afgesloten. Het monster kan vervolgens worden opgehaald. De monsterbuis wordt losgekoppeld en afgesloten. Het monster is nu klaar voor vervoer of voor het nemen van submonsters en/of globale beschrijving van het monster.

Diverse types

Er is een type die of met verlengstangen of in een frame gebruikt kan worden. De beekersampler met frame is met name geschikt bij diepere watergangen. De langte van de monsterbuis kan varieren tot 2 meter. Bij de beschrijving van de beekersampler zal uitsluitend worden gekeken naar het type met verlengstangen.

Toepasbaarheid

Soort en doel onderzoek
De beekersampler is geschikt voor fysisch, chemisch/fysisch en biologisch onderzoek. Door gebruikmaking van een doorzichtige monsterbuis kan, voor morfologisch onderzoek, een beschrijving van het monster worden gemaakt. Bij chemisch/fysisch onderzoek kan de PVC monsterbuis zonodig worden vervangen door een dunwandig roestvrijstalen buis om contaminaties te vermijden.

Soort bodem
De beekersampler is geschikt voor slappe tot geconsolideerde slibbodems.

Snijkop Snijkop met rubberband opgeblazen

Nauwkeurigheid monster
De verstoring van de gelaagdheid is minimaal. Met de beekersampler kan een praktisch ongestoord monster te verkrijgen.

Uitvoeringsvoorwaarden

Bediening
De beekersampler kan met verlengstangen vanaf de wal of vaartuig worden gebruikt. Bemonstering op waterdieptes van meer dan drie meter zijn moeilijk uit te voeren.

Omgeving
Om met verlengstangen vanaf een vaartuig te werken moet het vaartuig stilliggen zowel in positie als wat betreft deining. Ook mag er, vooral bij grotere waterdiepten niet teveel stroming zijn.

Bodemcondities
De beekersampler met verlengstangen is geschikt voor slappe bodems. Maximale waterdiepte bedraagt circa 3,0 meter. De beekersampler is minder geschikt voor zandbodems.

Werkwijze
Monstername met de beekerman sampler De monsterbuis wordt met banden tussen de snijkop en de monsterbuishouder geklemd. Op de bemonsteringslokatie wordt de waterdiepte bepaald, waarna het benodigde aantal verlengstangen op de steekbuis wordt geplaatst. Vervolgens wordt de rubberband in de snijkop onderdruk gezogen, zodat deze tegen de binnenzijde van de snijkop ligt. De steekbuis wordt tot vlak boven de bodem gehangen. De zuiger onder in de steekbuis wordt middels een staaldraad vastgezet, zodat als de steekbuis in de bodem wordt geduwd, onderdruk in de steekbuis ontstaat. Het monster glijdt nu gemakkelijk in de monsterbuis. Als de gewenste steekdiepte is bereikt, wordt de rubberrand in de snijkop opgeblazen, zodat het monster niet uit de steebuis kan glijden. Vervolgens wordt de beekersampler opgehaald.

De monsterbuis wordt gedemonteerd en aan de onderzijde afgesloten door een dop. De bovenzijde is reeds afgesloten door de nog in de buis aanwezige zuiger. Het bodemmonster is nu klaar voor vervoer of voor verdere behandeling.auteur: Bastien Mensink | publicatiedatum: 05-03-2001

Pagina
print versie

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink