waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, automatisering, Van Veen happer

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel
Van Veen happer
Omschrijving

De Van Veenhapper bestaat uit 2 scharnierende bakken met draagarmen. Door middel van een vergrendelingsmechanisme worden deze bakken in geopende stand afgevoerd naar de bodem. Bij kontakt met de bodem ontkoppelt de vergrendeling. Door het ophijsen worden de bakken tegen elkaar getrokken. Hiermee wordt tegelijkertijd een oppervlakkig sedimentmonster van de waterbodem genomen.

Verschillende typen Van Veenhappers

Diverse types

Er zijn verschillende typen Van Veenhappers in gebruik; ze varieren voornamelijk in gewicht (2,5 - 100 kg) en inhoud van de bakken (0,5 - 25 liter. De meeste happers zijn vervaardigd van gegalvaniseerd of roestvrij staal. Voor verschillende doeleinden zijn aanpassingen gemaakt, zoals:
  • bovenkleppen ten behoeve van subbemonstering;
  • zijwanden ter voorkoming uitstromen toplaag;
  • extra gewichten.
Toepasbaarheid

Soort en doel onderzoek
De Van Veenhapper wordt toegepast voor zowel fysisch, chemisch/fysisch als biologisch onderzoek.

Soort bodem
De Van Veenhapper is goed inzetbaar bij bemonstering van de bovenste gedeelten van geconsolideeerde waterbodems bestaande uit slib en/of zand. Voor de bemonstering van veenlagen, kleipakketten en grind is de Van Veenhapper niet geschikt. Bij waterbodems met een slappe bovenlaag zal de fijne fractie van het monster vaak uitspoelen.

Nauwkeurigheid monster
Een monster dat met de Van Veenhapper is genomen zal altijd geroerd zijn. Hierdoor is het onmogelijk een juiste beschrijving te geven van de plaatselijke waterbodemopbouw. Onnauwkeurigheden in de monsterneming ontstaan door:
  • wegspoelen van de fijne fractie tijdens bemonstering;
  • indringingsdiepte onbekend, afhankelijk van bodemsamenstelling;
  • de happer kan door een dunne sliblaag zakken zodat het niet bekend is op welke diepte het monster in de waterbodem is genomen.
Uitvoeringsvoorwaarden

Bediening
De kleinere typen Van Veenhappers zijn met handkracht te bedienen. Bij typen met gewicht, inclusief monster, van 10 kg of meer moet met lieren gewerkt worden. Vaartuigen dienen over voldoende hijshoogte en dekruimte voor de verwerking van het monster te beschikken. Over het algemeen kan met een Van Veenhapper snel worden gewerkt.

Omgeving
De Van Veenhapper kan zowel bij kleine als grote waterdiepten en stroomsnelheden worden ingezet. De konstruktie en het gewicht moeten wel op deze omstandigheden zijn aangepast.

Bodemcondities
De bemonsteringsdiepte varieert, afhankelijk van de bodemgesteldheid en het gewicht van het instrument, tussen de 0 en de 0,25 meter.

Werkwijze
De Van Veenhapper wordt aan boord middels een vergrendeling in geopende toestand gezet. Vervolgens wordt de happer met een lier buitenboord afgevierd. Bij kontakt met de bodem wordt de vergrendeling ontkoppeld. Door het ophijsen zal de happer zich sluiten. Tijdens het sluiten van de happer wordt bodemateriaal verzameld in de bakken. De happer wordt vervolgens aan dek geplaatst waarna het monster kan worden verwerkt. De wijze van monstername uit het verzamelde bodemateriaal is afhankelijk van het gestelde doel van het onderzoek. Nadat de happer is schoon gespeold wordt deze gereed gemaakt voor de volgende bemonstering.auteur: Bastien Mensink | publicatiedatum: 05-03-2001

Pagina
print versie

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink