waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, automatisering, Protocol voor verkennend waterbodemonderzoek

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel
Protocol voor verkennend waterbodemonderzoek
Algemeen

Door het Nederlands Normalisatie-instituut (NNI, http://www.nni.nl) is in maart 2000 een voornorm opgesteld (NVN5720) voor het uitvoeren van een verkennend waterbodemonderzoek. Een verkennend onderzoek heeft ten doel met een relatief geringe onderzoeksinspanning een indicatie van de kwaliteit van de waterbodem op een bepaalde locatie te krijgen. Na uitvoering van een verkennend onderzoek kan een uitspraak worden gedaan over de mogelijkheden voor verspreiding van de aanwezige baggerspecie in een watergang.

Uitvoering verkennend waterbodemonderzoek

De uitvoering van een verkennend waterbodemonderzoek vindt meestal plaats door een gespecialiseerd milieu-adviesbureau. Tijdens de uitvoering van het onderzoek worden de onderstaande fasen doorlopen: Door op de bovenstaande links te klikken kan aanvullende informatie worden verkregen over de stappen van een verkennend waterbodemonderzoekauteur: Merijn Bolkestein | publicatiedatum: 05-04-2001

Pagina
print versie

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink