waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, automatisering, Vooronderzoek

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2020 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel
Vooronderzoek
Doel vooronderzoek

Het doel van een vooronderzoek is het verzamelen van alle relevante informatie over een te onderzoeken watergang. Met deze gegevens is het vervolgens mogelijk een hypothese op te stellen over de te verwachten verontreinigingssituatie. De opzet van het uit te voeren onderzoek is afhankelijk van de te verwachten waterbodemkwaliteit.

Uitvoering vooronderzoek

Tijdens de uitvoering van een vooronderzoek wordt zoveel mogelijk informatie verzameld over de te onderzoeken watergang. Hierbij valt te denken aan:
  • de ligging van de onderzoekslocatie:
  • het type water;
  • de waterdiepte, -breedte en -oppervlakte;
  • gebruik van de watergang (stedelijk, recreatie etc);
  • mogelijke verontreinigingsbronnen (lozingen, overstorten);
  • voorgaande (water)bodemonderzoeken;
  • het te baggeren profiel;
  • ligging van kabels en leidingen;
  • de bereibaarheid (afgesloten hekken, boothelling).
Een opdrachtgever kan in deze fase van het onderzoek veel geld en tijd besparen door vooraf de bij hem aanwezige informatie te inventariseren. De hierbij verkregen informatie kan (bij opdrachtverlening) worden overgedragen aan het uitvoerende milieu-adviesbureau.

Locatie-inspectie

Door het uitvoeren van een locatie-inspectie kan aanvullende informatie worden verkregen over de te onderzoeken watergang. Daarnaast kan de beschikbare informatie worden getoetst. Het uitvoeren van een locatie-inspectie kan bij een complex onderzoek een duidelijke meerwaarde hebben. Bij kleine (eenvoudige) onderzoeken blijft een locatie-inspectie meestal achterwege. Het uitvoeren van een locatie-inspectie brengt meestal hogere kosten met zich mee in de voorbereidingsfase van het onderzoek.auteur: Merijn Bolkestein | publicatiedatum: 05-04-2001

Pagina
print versie

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink