waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, automatisering, Opstellen onderzoekshypothese

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2020 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel
Opstellen onderzoekshypothese
Na het uitvoeren van het vooronderzoek bestaat er een redelijk vermoeden van de te verwachten waterbodemkwaliteit ter plaatse van de onderzoekslocatie. Tevens kan een indruk zijn verkregen van de te verwachten verontreinigde stoffen.
Op basis van de verkregen voorkennis wordt bij het onderzoek naar de te verwachten baggerkwaliteit uitgegaan van de onderstaande twee hypotheses:
  • verspreidbare baggerspecie (klasse 2 en lager)
  • niet-verspreidbare baggerspecie (klasse 3 en 4)
Indien op grond van het vooronderzoek wordt verwacht dat er sprake is van een klasse 3 of 4 waterbodem, dan is een verkennend onderzoek conform de NVN 5720 formeel niet mogelijk. Er dient gezocht te worden naar andere alternatieven zoals het uitvoeren van een oriŽnterend- of nader bodemonderzoek om de waterbodemkwaleit in kaart te brengen. De NVN 5720 kan wel worden toegepast bij klasse 0, 1 en 2 waterbodems.auteur: Merijn Bolkestein | publicatiedatum: 05-04-2001

Pagina
print versie

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink