waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, automatisering, Uitvoeren veldwerk en analyse monsters

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2020 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel
Uitvoeren veldwerk en analyse monsters
Uitvoeren veldwerk

Voor een meer volledige toelichting op de uitvoering van veldwerkzaamheden wordt verwezen naar de links op deze site.

Voor het plaatsen van boringen en het bemonsteren van waterbodemmateriaal zijn er diverse richtlijnen waarmee rekening moet worden gehouden (NPR 5741, NEN 5742, NEN 5743 of NPR 6600). Door te kiezen voor een VKB gecertificeerde of STERIN geaccrediteerde milieumeetdienst bent u er zeker van dat de monsterneming ook daadwerkelijk volgens deze richtlijnen plaatsvindt.

Bij het uitvoeren van de veldwerkzaamheden is het van belang dat er boorbeschrijvingen worden gemaakt van het opgeboorde materiaal. In het veld is het maken van mengmonsters niet toegestaan.

Analyse monsters

De analyse van de monsters afkomstig uit het veld vinden plaats op het laboratorium. In het laboratorium kunnen eveneens mengmonsters worden samengesteld. Zintuiglijk afwijkende monsters mogen niet worden gemengd maar dienen apart te worden geanalyseerd.

Ook op de verwerking en analyse van monsters in een laboratorium zijn een groot aantal normen van toepassing (NEN 5719, NEN 5756, NEN 6620 etc). Door te kiezen voor een STERLAB geaccrediteerd laboratorium bent u zeker dat de monsterbehandeling ook daadwerkelijk volgens deze normen plaatsvindt.auteur: Merijn Bolkestein | publicatiedatum: 05-04-2001

Pagina
print versie

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink