waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, automatisering, Vibro Corer

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel
Vibro Corer
De Vibro Corer Een stalen steekbuis met daarin een pvc-buis wordt door middel van een trilkop in de bodem gedrukt. Steekbuis en trilkop hangen daarbij in een frame dat op de bodem wordt neergelaten. Een zuiger in de steekbuis zorgt ervoor dat tijdens het indringen van de buis in de bodem het bodemmateriaal met minder weerstand in de buis gezogen wordt. Nadat de steekbuis zo ver mogelijk, of tot de gewenste diepte, in de bodem is gedrukt, wordt het geheel opgehaald. De zuiger boven het monster en een zogenaamde core-catcher aan de onderzijde van de steekbuis zorgen ervoor dat het bodemmateriaal in de buis blijft, vervolgens wordt de pvc-buis met daarin het bodemmateriaal uit de steekbuis genomen.Omschrijving

Figuur 1: De zuiger
Figuur 2: De core catcher

De vibro-corer komt in diverse benamingen en uitvoeringen voor, zo werkt de zogenaamde Senkovits met hetzelfde principe.
De lengte en de diameter van de monsterbuis varieert van 1.20 lang °70 mm tot 7.00 m lang ° 100 mm. De aandrijving van de trilkop is bij sommige typen pneumatisch en bij ander met een elektromotor op 380 volt.
Er kan gebruik worden gemaakt van een vibro-corer met een bijvoorbeeld een elektrische trilkop en een frame waarop naar keuze steekbuizen van 2.50 m lang en een diameter van 70 of 100 mm of 7.00 m lang en ° 70 of 100 mm gemonteerd kunnen worden.

Enkele maten:
Lengte frame:3.00 m
Breedte frame:1.00 m
Hoogte frame:3.00 m of 4.50 m
Gewicht trilkop:▒ 600 kg
Aandrijving trilkop:380 V. KVA

Toepasbaarheid

Soort en doel onderzoek
De vibro-corer kan worden toegepast bij fysisch en chemisch/fysisch onderzoek.

Soort bodem
De vibro-corer is te gebruiken in waterbodems van diverse samenstelling. In vrijwel alle waterbodems werkt het apparaat goed m.u.v. dikke veenlagen. Het veen vangt de slagkracht van de trilkop op waardoor slechts enkele dm in het veen wordt doorgedrongen. In zeer zachte slibbodems kan de toplaag door de boorbuis worden verstoord en het frame in de zachte bodem wegzakken. Daarom dient voor deze toplaag een geŰigend bemonsteringsapparaat te worden gebruikt.

Nauwkeurigheid monster
Met uitzondering van zeer slappe sedimenten is de verstoring van de gelaagdheid minimaal. Door het inschakelen van het trilmechanisme zal de pakking van het bodemmonster enigszins veranderen.
Om contaminatie te voorkomen wordt voor het opensnijden van de monsterbuis speciale apparatuur gebruikt en zal een monster van het bodemmateriaal uit het hart van de boorkern genomen worden.

Uitvoeringsvoorwaarden

Bediening
De afmetingen en het hoge gewicht van het apparaat vereisen een vaartuig met een ruim werkdek en voldoende hijscapaciteit. Voor de bovengenoemde vibro-corer dient het vaartuig uitgerust te zijn met een hijswerktuig met een capaciteit van ▒ 1000 kg en de hoogte boven het werkdek van 6 m. Een werkdek van 4x6 m is gewenst.

Omgeving
Hoge stroomsnelheden kunnen problemen geven bij het op de bodem plaatsen van het apparaat (omvallen). Bij snelheden tot ▒1,20 m/s zijn met extra inspanning toch nog goede resultaten te bereiken. Op ruime wateren kan deining nauwkeurig en/of veilig werken onmogelijk maken.

Bodemcondities
Bij zeer zachte waterbodems kan het frame in de bodem zakken. Dit kan opgevangen worden door het vergroten van het grondvlak of door een tweede hijsdraad van de kraan aan het frame te bevestigen. Het frame wordt juist boven de bodem op een vaste hoogte gehouden waarna vervolgens de steekbuis de bodem indringt.


Werkwijze
Met behulp van een kraan of A-frame wordt het apparaat van het werkdek opgepakt en naast het schip gehangen. De steekbuis, met de zuiger onderin, wordt afgevuld met water. De zuiger zakt nu tot aan de core-catcher, waarna de trekdraad, welke met de zuiger is verbonden, aan de bovenzijde van het frame wordt vastgemaakt.
De vibro-corer kan nu op de gewenste positie worden neergelaten. Zodra het frame de bodem raakt, zal de steekbuis door het gewicht van de trilkop langs de geleidestangen in de bodem doordringen. Hierbij blijft de zuiger t.o.v. het frame op een vaste hoogte hangen, waardoor naast de druk van de trilkop ook door onderdruk het monster met minder weerstand in de buis glijdt.
Door de bodemweerstand zal de steekbuis op een zeker moment niet verder zakken, daarna wordt de trilkop in werking gesteld en dringt de steekbuis tot zijn volle lengte in de bodem.
Na het ophalen uit de waterbodem, wordt het frame aan dek gezet, de trilkop en steekbuis worden t.o.v. het frame gekanteld en komen in horizontale stand. De steekbuis wordt losgemaakt van de trilkop en de pvc-monsterbuis wordt uit de steekbuis genomen. Aan de boven- en onderzijde van de pvc-buis worden doppen geplaatst om het sediment vast te houden.
Verdere behandeling van het monster is afhankelijk van de doelstelling van het onderzoek. Het is o.a. mogelijk de pvc-buis met daarin het sediment in stukken van 1.00 m lengte te zagen en vervolgens met een speciaal snij-apparaat in de lengterichting door te zagen. Met een snijdraad kan vervolgens het sediment in de buis worden doorgesneden, waarna de halve buizen worden opengelegd en bemonstering en verdere behandeling kan plaatsvinden.

Figuur 4: Het vullen van de stalen buis met water.


Figuur 5: De stalen buis wordt de bodem in getrilt.


Figuur 6: De stalen steek-buis wordt losgekoppeld van de trilkop, zodat de PVC-buis eruit kan worden gehaald.


Figuur 7: De PVC-buis gevuld met monstermateriaal.


Figuur 8: De buis wordt in de lengte doormidden gesneden.


Figuur 9: De PVC-buis opengelegd. De gelaagdheid van de bodem is duidelijk gezien. Op deze manier kunnen eenvoudig ongeroerde monsters worden genomen.


Figuur 10: De monsters.Met dank aan:
Haayo Spoelstra, Arcadis
AquaTerra
auteur: Bastien Mensink | publicatiedatum: 05-03-2001

Pagina
print versie

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink