waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, automatisering, Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen (PAK)

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2020 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen (PAK)
Algemeen

Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK) ontstaan bij de onvolledige verbranding van koolstofbevattende materialen. Het zijn teerachtige stoffen die onstaan bij de onvolledige verbranding van koolstofhoudende materialen als hout, fossiele brandstoffen, tabak of (bij de mindere keukengoden) levensmiddelen. Tot de PAK rekent men enkele honderden verwante stoffen die over het algemeen met een aantal tegelijk voorkomen (ref 1). Bij de uitvoering van milieukundig waterbodemonderzoek wordt over het algemeen gekeken naar een tiental veel voorkomende PAK. Deze PAK worden representatief geacht voor de hele groep stoffen. In de onderstaande afbeelding worden de structuurformules van veel voorkomende PAK's gegeven: (afbeeldingen worden binnenkort toegevoegd (webmaster, 18-04-2001))

Bronnen van PAK

PAK wordt in de Nederlandse waterbodems relatief vaak in verhoogde gehalten waargenomen. Bij de aanleg van steigers en beschoeiingen werd in het verleden veelvuldig gebruik gemaakt van met creosoot-olie verduurzaamd hout. Het verduurzaamde hout zorgt jaarlijks voor een nalevering van PAK naar de waterbodem. Een andere belangrijke PAK bron is het gebruik van teer onder de waterlijn van stalen schepen. Het teer onder de waterlijn voorkomt roestvorming en de aangroei van algen. PAK's hechten zich relatief goed aan fijne slibdeeltjes, waardoor een verspreiding over grote afstanden mogelijk is.

Milieueffecten

Mensen komen in het dagelijks leven regelmatig in contact met PAK. Een van de belangrijkste PAK-bronnen voor mensen is het roken van tabakswaren. De effecten van het roken op het menselijk lichaam zijn dan ook breed bekend (kankerverwekkend) (ref 2). De extra risico's die ontstaan bij een PAK-verontreiniging van de waterbodem zijn dan relatief beperkt. De effecten voor organismen in de watergang zijn duidelijker aantoonbaar. Een PAK verontreiniging van de waterbodem kan zorgen voor een verminderde vruchtbaarheid en het onstaan van tumoren bij bodemorganismen. Tevens kan PAK in het lichaam van deze organismen accumuleren.


Referenties
  1. InterWad
  2. Copius Peereboom, J.W., L. Reijnders, Hoe gevaarlijk zijn milieugevaarlijke stoffen?,
    Tweede druk, Boom, Meppel, 1989.    auteur: Merijn Bolkestein | publicatiedatum: 28-02-2002

Pagina
print versie

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink