waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, automatisering, Minerale olie

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2020 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel
Minerale olie
Algemeen

Olie is een mengsel van oplosbare en niet-oplosbare stoffen. De niet-oplosbare stoffen in olie kunnen in water een drijvende laag vormen.

Een minerale olieverontreiniging wordt vaak samen aangetroffen met een aromatenverontreiniging.

Bronnen van olie

Minerale olie wordt zeer regelmatig in verhoogde gehalten in de waterbodem gemeten. Naast emissies vanuit de scheepvaart (het lozen van oliehoudend spoelwater) vormen morsingen tijdens het tanken of overpompen van brandstof de belangrijkste bron van vervuiling. In het Rotterdamse havengebied werd in 1995 nog 50 m3 (50.000 liter) minerale oliemors waargenomen. De omvang van de oliemors is hier ten opzichte van de voorgaande jaren sterk afgenomen. In 1991 werd bijna 350 m3 oliemors per jaar waargenomen. De lozingen betroffen met name stook- en dieselolie. (ref 1).

Milieueffecten

De milieu-effecten van minerale olie zijn sterk afhankelijk van het type olie. Bij de lozing van afvalolie door schepen kan een intensieve menging optreden van de olie met het omliggende water. De olie kan zich hierdoor gemakkelijker hechten aan zwevend materiaal zoals slibdeeltjes. Deze slibdeeltjes worden vervolgens door bodemdieren opgenomen (ref 2). Het is nog onduidelijk hoe de giftigheid van minerale olie precies tot stand komt. De effecten op organismen kunnen veroorzaakt worden door het slecht functioneren van dieren wanneer kieuwen besmeurd raken. Tevens kan de fysiologie van organismen verstoord raken door de opname van minerale olie in het lichaam (ref 1).
Lichte olie zal eerder in de voedselketen worden opgenomen dan de zwaardere olie.


Referenties
  1. Nieuwsbrief AKWA nummer 2 augustus 1998, Olie in de waterbodem, erg?
  2. InterWad
    auteur: Merijn Bolkestein | publicatiedatum: 28-02-2002

Pagina
print versie

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink