waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, automatisering, Zuigerboor

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel
Zuigerboor
Omschrijving

De zuigerboor bestaat uit een roestvrijstalen of kunststof steekbuis waaraan verlengstangen kunnen worden bevestigd. De steekbuis wordt middels het stangenstelsel in de bodem gedrukt. De zuiger in de steekbuis zorgt voor een onderdruk, waardoor het monster gemakkelijker in de buis wordt opgenomen.

Figuur 1: Doorsnede van de zuigerboor


Diverse types

De lengte van de steekbuis varieert naar behoefte. Doordat het werkingsprincipe eenvoudig is en een zuigerboor snel gemaakt kan worden, zijn er vele types in gebruik. De types verschillen voornamelijk in en lengte steekbuis.

Toepasbaarheid

Soort en doel onderzoek
De zuigerboor wordt toegepast voor chemisch/fysisch, fysisch en biologisch onderzoek.

Soort bodem
De zuigerboor is goed inzetbaar bij bemonstering van de waterbodems bestaande uit vast slib en/of zand. Het is niet goed mogelijk een monster te nemen in harde klei- of veenpakketten.
Bij waterbodems met fijnzandige of slibrijke samenstelling bestaat de mogelijkheid dat het monster, omdat de steekbuis aan de onderzijde niet is afgesloten, uit de steekbuis zakt.
Bij landbodem boringen wordt de zuigerboor veel gebruikt om tot onder de grondwaterspiegel te boren.

Nauwkeurigheid monster
In het algemeen zal elk monster enigszins samengedrukt zijn.

Uitvoeringsvoorwaarden

Bediening
 • vanaf de wal kan met verlengstangen nog redelijk nauwkeurig gewerkt worden tot een waterdiepte van max. 3m.
 • vanaf een vaartuig bij goede verankering eveneens tot een max. waterdiepte van 5m.


 • Omgeving
  Bij het werken vanaf een vaartuig bestaat altijd het risico dat door stroom of wind het vaartuig tegen de stangen van de zuigerboor gaat drukken. De nauwkeurigheid van bemonsteren gaat dan teloor.
  Een nadeel van de zuigerboor is dat in erg diepe wateren niet nauwkeurig geboord kan worden. Bij een sterke onderstroom en de vele kopppelstukken wordt de zuigerboor instabiel.

  Werkwijze
  Op de monsterpositie wordt de waterdiepte bepaald. Aan de hand daarvan worden de vereiste aantallen verlengstangen op de steekbuis aangebracht. De steekbuis wordt vervolgens op de waterbodem neergelaten waarna het aan de zuiger bevestigde touw wordt vastgezet of vastgehouden. De steekbuis wordt tot de vereiste diepte gedrukt. Hierbij ontstaat onder de zuiger een onderdruk waardoor het bodemmateriaal beter in de steekbuis gaat.
  Bij het optrekken van de steekbuis moet men er voor zorgen dat de zuiger op dezelfde plaats blijft.
  De inhoud van de steekbuis kan met behulp van de zuiger worden uitgedrukt waarna bemonstering van het sediment kan plaatsvinden.  auteur: Bastien Mensink | publicatiedatum: 03-05-2001

  Pagina
  print versie

  Laatste nieuws
  Sanering bodem Ketelmeer-West
  Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
  Waterschap pakt Nunbeek aan
  Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
  MWH lanceert het Handboek Waterbodem
  Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
  Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
  Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
  Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
  Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

  Software
  ASAP Utilities (Excel)
  BOKS
  BoorManager
  Towabo/Bever

  Nieuws te melden?
  Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....  realisatie website en online marketing:
  eGate Internet Solutions


  redactie:
  Merijn Bolkestein
  Bastien Mensink