waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, automatisering, Valbom

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel
Valbom
Valbom Omschrijving

De valbom bestaat uit een monsterbuis in een verzwaarde monsterbuishouder die vanaf een vaartuig in vrije val wordt neergelaten. De monsterbuis penetreert door eigen gewicht en snelheid de waterbodem. Het apparaat wordt vervolgens opgehaald waarbij een rubber bal de valpijp van boven afsluit. Door vacuumvorming wordt voorkomen dat het bodemmateriaal uit de pijp zakt. Boven water gekomen wordt het vacuum bove het monster opgeheven door de rubber bal iets op te tillen, waarna het monster wordt opgevangen. Het totale gewicht van een valbom is variabel tussen 25 en 100 kg.

Diverse types

De verschillende types onderscheiden zich over het algemeen in lengte en diameter van de steekbuis en het totale gewicht.

Toepasbaarheid

Soort en doel onderzoek
De valbom kan worden toegepast ten behoeve van fysisch- en chemisch/fysisch onderzoek in de toplagen van de waterbodem.

Soort bodem
Een voorwaarde voor een goed gebruik van de valbom is, dat de bodem zal bestaan uit een mengsel van zand en slib met eventueel organisch materiaal. Voor grofzandige of grindbodems en harde zandbodems is de valbom vanwege de beperkte penetratie niet geschikt. Bij minder geconsolideerde slibbodems ontstaan, ten gevolge van opwerveling van het slib, problemen bij de bemonstering van de toplaag. Een zorgvuldige bemonstering kan dit probleem voor een groot deel ondervangen.

Nauwkeurigheid monster
Met uitzondering van zeer slappe slibbodems is bemonstering met minimale verstoring van de gelaagdheid mogelijk. Men dient erop bedacht te zijn dat de steekdiepte van de bodem niet altijd in overeenstemming is met de lengte van het monster in de steekbuis.

Uitvoeringsvoorwaarden

Bediening
Voor de bemonstering dient een vaartuig bij voorkeur te zijn uitgerust met een vrije val lier. Het is ook mogelijk met handkracht met de valbom te bemonsteren. Het vaartuig dient te zijn voorzien van een nauwkeurig plaatsbepalingssysteem en dieptemeter. Voor de behandeling van de valbom en monsterbuizen kan worden volstaan met een klein werkdek.

Omgeving
De valbom kan worden toegepast voor de bemonstering van de toplagen (0 - maximaal 2 meter) in gebieden waar door grote waterdiepten (meer dan 3 meter) en/of het moeilijk in positie houden van een vaartuig ten gevolge van stroomsnelheid of wind, toepassing van andere monsternametechnieken problemen geeft.

Bodemcondities
De valbom is niet bruikbaar voor de bemonstering van ongeconsolideerd slib.

Werkwijze
De te bemonsteren toplaag dikte en de te verwachten waterbodemsamenstelling zijn bepalend bij de keuze van het type valbom. Tijdens de bemonstering wordt een valbom met behulp van een vrije val lier neergelaten in de waterbodem en direct weer opgehaald. De valbom wordt vervolgens aan dek gebracht, waarbij het noodzakelijk kan zijn dat iemand een hand onder de pijp houdt om uitzakking van het monster tegen te gaan. Met een hevelpompje wordt het water boven het monster afgepompt. Bij zeer slap slib kan het noodzakelijk zijn de fijne fractie eerst kort te laten bezinken voordat wordt overgegaan tot het afpompen van het water. In de valpijp kan vervolgens de gelaagdheid worden beschreven en kan de monsterlengte opgemeten worden. De verdere behandeling van het monster is afhankelijk van de doelstelling van het onderzoek.auteur: Bastien Mensink | publicatiedatum: 03-05-2002

Pagina
print versie

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink