waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, automatisering, Piston-corer

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel
Piston-corer
Omschrijving

De Piston-corer is een steekbuis, welke aan de bovenkant is verzwaard met gewichten en eventueel vinnen ter verhoging van de stabiliteit. De werking berust op vrije val en treedt in werking op een vooraf vastgestelde afstand boven de bodem. In de steekbuis bevindt zich een zuiger, welke tijdens het steken op een vaste afstand van de bodem te fixeren is. In de steekbuis kan een tweede buis worden aangebracht, zodat het monster met buis en al kan worden uitgenomen. De steekbuis is uitgevoerd in metaal, de gewichten van lood en de inwendige buis kan worden uitgevoerd in metaal dan wel kunststof.

Diverse types

De grootte van de steker is naar wens te vervaardigen. Het vrije val mechanisme wordt over het algemeen geaktiveerd door een gewicht welke de bodem raakt. Voor hele zachte bodems kan dit problemen geven.

Toepasbaarheid

Soort en doel onderzoek
De Piston-corer kan worden toegepast ten behoeve van fysisch en chemisch/fysisch onderzoek van de bovenste lagen van de waterbodem. Hij is ontworpen voor het nemen van lange boorkernen.

Soort bodem
Voor bodems bestaande uit hard zand of steen houdende bodems is de Piston-corer ongeschikt. Voor de overige bodems is hij goed inzetbaar.

Nauwkeurigheid monster
Door gebruik te maken van een zuiger is de kans op indrukking van het sediment beperkt. Het monster is, uitgezonderd de zijkanten, praktisch ongestoord.

Uitvoeringsvoorwaarden

Bediening
De bediening is eenvoudig en kan vanaf het dek van een schip geschieden. Bij de kleinere uitvoeringen kan zelfs vanaf een brug of kade worden gewerkt.

Omgeving
Het is niet raadzaam met dit apparaat te werken aan boord van een slingerend schip. Bevindt de steker zich eenmaal in het water dan zal het slingeren van het schip weinig invoed meer hebben op de kwaliteit van het te nemen monster. Door de zelfrichtende eigenschappen zal gedurende de vrije val de stroming van het water weinig vat hebben op de steker. De Piston-corer wordt toegepast voor de bemonstering van bodemlagen in gebieden waar door grote waterdiepten toepassing van andere monstertechnieken problemen geeft.

Bodemcondities
De Piston-corer wordt ingezet op zand- en slibbodems.

Werkwijze
De Piston-corer bestaat uit drie hoofdonderdelen, de steekbuis, de steebuishouder en het "no-load" mechanisme. Het "no-load" mechanisme is bevestigd aan de kabel van de davit. Hieraan wordt aan de ene zijde de steekbuis bevestigt en aan de andere zijde een contragewicht. Dit contragewicht hangt aan een hefboom middels een in lengte verstelbare lijn. De lengte van de lijn minus de lengte van de steekbuis en het gewicht, bepaalt de hoogte van de vrije val. Zodra het contragewicht, tijdens het afvieren, de bodem raakt gaat de hefboom omhoog en glijdt de steekbuis er af en valt naar beneden. De lengte van de gestoken kern wordt bepaald door de valsnelheid, de weerstand van het sediment en de diameter van de steekbuis.

Ter voorkoming van inkorting van de te steken kern kan in de steekbuis een zuiger worden aangebracht welke middels een touw door de steekbuis heen aan het "no-load" mechanisme is bevestigd. De lengte van dit touw dient iets korter te zijn dan de lengte van het touw van het contragewicht. De zuiger blijft zodoende net iets boven de bodem gefixeerd. Aan de binnenzijde van de steekdop kunnen voorzieningen worden aangebracht ter voorkoming van het uitzakken of uitspoelen van het gestoken monster.auteur: Bastien Mensink | publicatiedatum: 03-05-2001

Pagina
print versie

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink