waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, automatisering, Arseen (As)

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2020 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel
Arseen (As)
Algemeen

Het gerucht gaat dat Napoleon Bonaparte door arseen is vergiftigd.... Arseen, beter bekend onder de naam arsenicum, staat al eeuwen bekend als gif. Vooral de anorganische arseenverbindingen staan bekend als zeer giftig (ref 1). Een van de meest bekende slachtoffers van een arseenvergiftiging is vermoedelijk Napoleon Bonaparte. In enkele van zijn haren werden in 1961 , tijdens een onderzoek van de zweed Sten Forshufvud, verhoogde arseengehalten gemeten (ref 2). Tot op de dag van vandaag blijft het onduidelijk of er sprake is geweest van moord. Arseen is als element vermoedelijk ontdekt door Albertus Magnus in het jaar 1250 (ref 3).

Bronnen van arseen

Anorganische arseenverbindingen komen in met name kleigronden in verhoogde gehalten voor. Incidenteel worden in kleigronden natuurlijke arseengehalten gemeten die de landelijke interventiewaarden overschrijden. Arseenverbindingen komen op een minder natuurlijke wijze in het milieu tijdens de produktie van koper, lood, zink, staal en ijzer. Tevens werd arseen, in de vorm van natriumarseniet in de landbouw toegepast om aardappelloof te doden. Natriumarsenaat is in het verleden toegepast als houtverduurzamingsmiddel (Wollmanzout en Superwollmanzout). Dit middel dient als alternatief voor het eveneens schadelijke gecreosoteerde hout. Tot slot komen arseenhoudende verbindigen vrij bij het stoken van minerale olie en kolen (ref 1).

Milieu-effecten

Met name de anorganische arseenverbindingen zijn voor organismen riskant. Een grote inname van anorganische arseenverbindingen kan tot veranderingen in het erfelijk materiaal leiden. Met name vissen, amfbieen, tweekleppigen, haften en bloedzuigers zijn gevoelig voor verhoogde arseengehalten. Bij de mens kan door een verhoogde blootstelling aan anorganische arseenverbindingen de kans op huid-, long- en leverkanker worden vergroot. Verhoogde blootstellingen treden echter met name op in de werksituatie of door voedselinname. De organische arseenverbindingen zijn vermoedelijk minder schadelijk dan de anorganische verbindingen. Nadelinge effecten beperken zich (voor zover bekend) tot het ontstaan van huidaanslag (ref. 1).


Referenties
  1. Copius Peereboom, J.W., L. Reijnders, Hoe gevaarlijk zijn milieugevaarlijke stoffen?,
    Tweede druk, Boom, Meppel, 1989.
    auteur: Merijn Bolkestein | publicatiedatum: 03-05-2001

Pagina
print versie

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink