waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, automatisering, Cadmium (Cd)

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2020 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel
Cadmium (Cd)
Algemeen

Cadmus verslaat de draak Ares Cadmium komt in de natuur zeer verspreid voor, voornamelijk als een onzuiverheid in zinkmineralen. Cadmium ontstaat als bijprodukt bij de winning van zink (ref 1). Ook lood en fosfaatertsen zijn "besmet" met cadmium. Het zachte, buigzame witte metaal werd in 1817 door Strohmeyer (Duitsland) voor het eerst aangetroffen in een zinkhoudende erts, "Cadmeaanse aarde" geheten. De naam cadmium verwijst naar de Griekse koning Cadmus, die volgens overlevering de stad Thebe stichtte door de tanden van de draak Ares in de aarde te planten. Deze tanden groeiden uit tot mensen die elkaar onmiddelijk begonnen uit te moorden (ref 2).

Bronnen van cadmium

De kunstmestindustrie vormt een belangrijke bron voor cadmium in het milieu. Een afvalproduct van de fosfaatmeststof uit deze bedrijfstak is afvalgips. Belangrijke producenten als Hydro Agri en Kemira lozen dit afvalgips op de Westerschelde. Inmiddels heeft de kunstmestindustrie de lozing van cadmium met 97% teruggebracht (ref 3). Een andere belangrijke industriele bron is de metaalindustrie (oppervlaktebehandeling van metaal) Naast deze grote lozers zijn er meer diffuse bronnen aan te wijzen. Door het gebruik van fosfaathoudende kunstmest komt jaarlijks circa 3-6 gram per hectare cadmium in het milieu (ref 4). Ook het vroegere gebruik van zuiveringsslib als meststof heeft voor een verdere verspreiding gezorgd. Tot slot komt via de grote rivieren jaarlijks XXXXXXX Nederland binnen.

Milieueffecten

Cadmium is voor organismen geen essentieel metaal en is dan ook uitsluitend toxisch. Met cadmium verontreinigd slib kan via de longen en kieuwen van waterdieren worden opgenomen in het lichaam. Hierbij kan het cadmium zich ophopen in met name de nieren. Deze bio-accumulatie is hoofdzakelijk waargenomen bij kreeftachtigen en schelpdieren. Met name stekelbaarsjes en enkele kreeftachtigen zijn zeer gevoelig voor verhoogde cadmiumgehalten in het watersysteem (ref 4). Naast de bovenstaande organismen kunnen ook (blad)planten cadmium goed vastleggen. Dit heeft vooral nadelinge effecten wanneer groenten worden verbouwd op met cadmium verontreinigde grond (o.m. door toepassen zuiveringsslib)


Referenties
  1. Elementymology & Elements Multidict
  2. Didde, R., M. van den Broek, P. van Seeters, De afvalrace, de Volkskrant, 1991.
  3. InterWad
  4. Copius Peereboom, J.W., L. Reijnders, Hoe gevaarlijk zijn milieugevaarlijke stoffen?,
    Tweede druk, Boom, Meppel, 1989.    auteur: Merijn Bolkestein | publicatiedatum: 03-05-2001

Pagina
print versie

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink