waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, automatisering, Chroom (Cr)

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2020 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel
Chroom (Cr)
Algemeen

Chromiet erts Dit zware metaal werd pas in 1797 ontdekt in een looderts in Siberie. Het metaal werd "chromium" genoemd, naar het Griekse woord chroma, dat kleur betekent. Veel van de duizenden chroomverbindingen bezitten namelijk oogverblindende kleuren: oranjegeel, groen en spetterend rood. Puur chroom komt in de natuur niet voor, het wordt gewonnen uit het pikzwarte mineraal chromiet. Belangrijke chroomvoorraden bevinden zich in Zimbabwe en Zuid-Afrika (ref. 1).

Bronnen van chroom

Chroom komt "van nature" in kleine hoeveelheden in de Nederlandse bodem voor. In Nederland belopen de "normale" chroomconcentraties in de bodem 10-100 mg/kg grond. Door bedrijfsmatige activiteiten worden lokaal sterk verhoogde chroomgehalten in de (water)bodem gemeten. Belangrijke processen waarbij chroom vrijkomt zijn het looien van leer, het galvaniseren van metaal, het lassen van roestvrij staal en in de verfproduktie. Via het afvalwater van deze bedrijven kunnen chroomdeeltjes in de (nabijgelegen) waterbodem worden aangetroffen. Een meer diffuse chroombron wordt gevormd door de landbouw. Door bemesting met drijf- en kunstmest komt jaarlijks circa 48 ton chroom in het Nederlandse milieu. Vanuit het buitenland komt tot slot jaarlijks via de grote rivieren circa 650 ton chroom ons land binnen.

Milieu-effecten

Er zijn twee soorten chroomverbinding. Driewaardig chroom is voor de mens essentieel voor een goede gezondheid. Een tekort aan chroom kan de suikerstofwisseling ontregelen en vergroot (waarschijnlijk) de kans op hart- en vaatziekten. Een teveel aan driewaardig chroom kan echter overgevoeligheidsreacties zoals eczeem veroorzaken. Naast de voorgaande positieve effecten van chroom kan chroom ook giftig uitpakken. De grootste problemen zijn in de praktijk verbonden aan zeswaardig chroom, aanwezig in chromaten. Zeswaardig chroom kan in een sterkere mate dan driewaardig chroom overgevoeligheidsreacties veroorzaken. Bij vissen kan een hoge concentratie aan chromaat schade ontstaan aan de kieuwen en de nieren. Chroom wordt tot slot door de aanwezige planten opgenomen.


Referenties
  1. Didde, R., M. van den Broek, P. van Seeters, De afvalrace, de Volkskrant, 1991.    auteur: Merijn Bolkestein | publicatiedatum: 31-12-1969

Pagina
print versie

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink