waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, automatisering, Koper (Cu)

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2020 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel
Koper (Cu)
Algemeen

Koperen rol als grondstof Koper, waarvan de naam is afgeleid van het aan kopererts rijke eiland Cyprus, wordt reeds tienduizend jaar toegepast. Het zware metaal wordt van vitaal belang geacht in de elektronica, het transport en de bouw. Met name het grote geleidend vermogen maakt dat koper duizenden elektrische toepassingen kent. De huidige wereldproduktie van koper bedraagt jaarlijks circa 9 miljoen ton (ref. 1).

Bronnen van koper

Koperen dakDe bulk van koper in het Nederlandse milieu wordt uit het buitenland meegevoerd met de Rijn en de Maas. Hierbij bezinken de koperdeeltjes voor een belangrijk deel in het rivier- en havenslib. Tevens vindt neerslag plaats in uiterwaarden en (voormalige) polders (ref. 2). Een tweede belangrijke koperbron in Nederland is de intensieve varkenshouderij. Door een intensieve bemesting komt jaarlijks circa 1000 ton koper in het milieu terecht. Een deel van dit koper kan, ondermeer door afspoeling van meststoffen in het verleden, worden teruggevonden in de Nederlands watergangen.
Tot slot zijn en verschillende bedrijfsprocessen aan te wijzen die verantwoordelijk kunnen zijn voor een lokale verhoogde koperbelasting. Hierbij valt te denken aan de metaalindustrie, houtconserveringsbedrijven en drukkerijen.

Milieu-effecten

Mensen kunnen naar verhouding goed tegen koper, de acute schade aan de menselijke gezondheid ten gevolge van de toepassing van dit zware metaal is dan ook bescheiden. De diverse soorten zoogdieren kunnen nogal wisselen in hun gevoeligheid voor koper. Met name schapen zijn zeer gevoelig voor verhoogde kopergehalten in de bodem. Op zandgronden kan een kopergehalte van 20 mg/kg grond vermoedelijk al schadelijk zijn voor de gezondheid van schapen. Tevens kan koper de activiteiten van bodemorganismen remmen (ref. 2).


Referenties
  1. Didde, R., M. van den Broek, P. van Seeters, De afvalrace, de Volkskrant, 1991.
  2. Copius Peereboom, J.W., L. Reijnders, Hoe gevaarlijk zijn milieugevaarlijke stoffen?,
    Tweede druk, Boom, Meppel, 1989.    auteur: Merijn Bolkestein | publicatiedatum: 31-12-1969

Pagina
print versie

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink