waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, automatisering, Kwik (Hg)

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2020 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel
Kwik (Hg)
Algemeen

Cinnabar, hieruit wordt kwik gewonnen, met name in Spanje Kwik is bij kamertemperatuur vloeibaar en is zilverachtig van kleur. Een synoniem voor kwik is kwikzilver (in het Latijn Hydrargyrum (Hg) of wel "zilverwater" (ref 1). De oorspronkelijke Latijnse naam voor kwik is argentum vivum oftewel levend zilver (ref 2). In de allereerste kwikmijnen moet het vloeibare metaal in pure vorm uit de gesteenten zijn gedropen. Mede door de eeuwenlange winning zijn deze mijnen nu uitgeput. Tegenwoordig wordt kwik gewonnen uit cinnaber, een kwiksulfide-verbinding die met name in Spanje worden aangetroffen (ref 1).

Bronnen van kwik

Kwik werd vroeger vooral bij ambachtelijke produktieprocessen toegepast. Met name bij spiegelmakerijen en houtverduurzaming ging veel kwik om. Vanwege de stabiliteit werd kwik gebruikt in horlogemakerijen en bij opticiens voor de fabricage van meetapparatuur. Ook bij de conservering van vilt werd gebruik gemaakt van baden met kwiknitraat. Kwik werd eveneens toegepast in batterijen, in onkruidbestrijdingsmiddelen en binnen de tandartpraktijk (amalgaan) (ref 1) Tot slot kan kwik vrijkomen bij het ge- en verbruik van kwikhoudende grondstoffen als aardgas, kolen en olie (ref 3).

Milieu-effecten

Kwik hoopt zich gemakkelijk op in levende organismen, vooral in de hersenen. Bij de mens leidt een gestage kwikbelasting ondermeer tot ontregeling van het zenuwstelsel, subtiele veranderingen in het gedrag en het gevoel alsof er mieren over de huid lopen. Deze effecten doen zich met name voor bij een blootstelling aan giftige organokwikverbindingen als metylkwik. De effecten van metallisch kwik op de mens zijn over het algemeen minder sterk (ref. 3). Over de effecten van kwik op het ecosysteem is (voor zover ons bekend) relatief weinig bekend. Wel is duidelijk dat in vissen, door bioaccumulatie, verhoogde kwikgehalten kunnen voorkomen.


Referenties
  1. Elementymology & Elements Multidict
  2. Didde, R., M. van den Broek, P. van Seeters, De afvalrace, de Volkskrant, 1991.
  3. Copius Peereboom, J.W., L. Reijnders, Hoe gevaarlijk zijn milieugevaarlijke stoffen?,
    Tweede druk, Boom, Meppel, 1989.    auteur: Merijn Bolkestein | publicatiedatum: 31-12-1969

Pagina
print versie

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink