waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, automatisering, Lood (Pb)

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2020 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel
Lood (Pb)
Algemeen

Lood werd al vanaf 5000 voor Christus gebruikt voor het vervaardigen van ondermeer bekers, verf (loodwit), make up (geoxydeerd lood) en waterleidingen. Het metaal wordt gewonnen uit het mineraal galena of loodglans. Het wijd verspreide gebruik van lood in gebruiksvoorwerpen is in de loop der jaren aantoonbaar teruggelopen (ref. 1). Het historische loodgebruik heeft echter voor een aanzienlijke erfenis gezorgd.

Bronnen van lood

In Nederland vormt het wegverkeer een belangrijke loodbron. Door het gebruik van loodhoudende antiklopmiddelen in brandstof kan langs wegbermen en in bermsloten een verhoogd loodgehalte worden gemeten. Een tweede belangrijke diffuse bron is de amateurvisserij (vislood). Lokale loodemissies komen ondermeer voor door produktie van ijzer, staal en non-ferro metalen, de fabricage van plastics en rubber en het bakken van aardewerk. Ook in de directe omgeving van stortplaatsen kan lokaal een verhoogd loodgehalte worden aangetroffen (ref. 2).

Milieueffecten

In het lichaam opgenomen lood wordt via het bloed verdeeld over de organen. Lood stapelt zich met name in het beenderenstelsel op waar het een lange tijd blijft zitten. Lood vervult geen essentiele functie in het menselijke organisme. Een langdurige relatief lage dosis lood kan nadelige effecten hebben op het leervermogen bij kinderen. Daarnaast kan een hoge looddosis ondermeer schade veroorzaken aan de nieren, de hersenen en het centrale zenuwstelsel. De effecten op organismen binnen een ecosysteem zijn vergelijkbaar met de effecten van lood op de mens. Planten nemen lood slechts ten dele op.


Referenties
  1. Didde, R., M. van den Broek, P. van Seeters, De afvalrace, de Volkskrant, 1991.
  2. Copius Peereboom, J.W., L. Reijnders, Hoe gevaarlijk zijn milieugevaarlijke stoffen?, Tweede druk, Boom, Meppel, 1989.    auteur: Merijn Bolkestein | publicatiedatum: 31-12-1969

Pagina
print versie

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink