waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, automatisering, Nikkel (Ni)

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2020 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel
Nikkel (Ni)
Algemeen

Naar zilver delvende mijnwerkers in het Ertsgebergte stuitten omstreeks 1650 op een roodkleurig erts dat zij voor koper hielden. Al wat er vrijkam in de smeltoven, geen koper. Ze dachten dat de duivel aan het werk was en noemden het erts Kupfernickel, letterlijk "vals koper". Pas in 1754 slaagt de Zweedse chemicus Cronstedt erin het zelfstandige metaal te isoleren. Omstreeks 1850 worden in Canada de eerste sporen van het magnetische erts waargenomen. Pas in 1890 wordt echter een procede ontdekt waarmee het nikkel volledig uit het erts is te bevrijden. Belangrijke nikkelproducerende landen zijn Canada, de Vereningde Staten, Cuba en de (voormalige) Sowjetunie (ref. 1).

Bronnen van nikkel

De grote rivieren vormen de belangrijkste nikkelbron voor Nederland. Jaarlijks komt circa XXXXXX ton nikkel via deze weg ons land binnen. Binnen Nederland komt de nikkelbelasting van de bodem, door bemesting met fosfaathoudende mest, grotendeels op het conto van de landbouw. Meer lokale nikkelbronnen zijn de metaalbedrijven. Nikkel wordt toegepast in staal en als oppervlaktelaag van metalen produkten (vernikkelen). Nikkel wordt eveneens gebruikt als katalysator bij ondermeer de harding van plantaardige vetten. Via afvalwater vanuit deze bedrijven komt dit nikkel uiteindelijk in de Nederlandse watergangen.

Milieueffecten

Nikkel is naar alle waarschijnlijkheid in kleine hoeveelheden onmisbaar voor de mens. Door een overmatig contact met nikkel kunnen echter problemen onstaan, waarbij ondermeer gedacht kan worden aan overgevoeligheids-reacties. Deze reacties komen echter vooral in werksituaties voor. Planten nemen nikkel gemakkelijk op, er is zelfs sprake van stapeling. Een teveel aan nikkel kan de groei van planten en organismen remmen.
Nikkels stapelt op in gewassen, waardoor de concentratie nikkel in groenten kan oplopen tot het vijftigvoudige van de concentratie in de bodem.


Referenties
  1. Didde, R., M. van den Broek, P. van Seeters, De afvalrace, de Volkskrant, 1991.    auteur: Merijn Bolkestein | publicatiedatum: 31-12-1969

Pagina
print versie

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink