waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, automatisering, Zink (Zn)

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2020 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel
Zink (Zn)
Algemeen

Het woord zink stamt van het vijftiende-eeuwse woord zinke, dat tand of scherpe punt betekent. Dit komt overeen met de afzettingsvorm van dit metaal in smeltovens. Eeuwen voordat zink als zelfstandig metaal werd onderkent werd het al door de mens gebruikt. Een legering voor 87% bestaande uit zink is teruggevonden in een prehistorische graftombe in Transsylvanie (ref 1). Zink werd in de middeleeuwen toegepast bij de fabricage van kerkklokken. Tevens werd zinksulfaat toegepast als probaat middel tegen de pest, kanker of als braakmiddel. In de nabijheid van het drielandenpunt bevonden zich in het verleden grote voorraden zinkerts. Inmiddels zijn deze gebieden ontgonnen (ref. 2).

Bronnen van zink

Zink komt, met name in de omgeving van kleigronden, algemeen voor. Op dit moment zijn dakgoten, de metaalindustrie en de kunstmestindusrie de belangrijkste bronnen van zink in het oppervlaktewater. Door het iets zure karakter van regenwater spoelt jaarlijks bijna 1.000 ton zink in het milieu. Tevens vormt mest en belangrijke zinkbron in het agrarisch gebied. Zink wordt aan veevoer toegevoegd om de giftige werking van het toegevoegde koper teniet te doen. In Nederland is slechts een zinksmelterij aanwezig (Budelco). Deze fabriek is te vinden in het Brabante Budel. Inmiddels geldt de omgeving van deze fabriek (Brabantse Kempen) als een van de meest verontreinigde gebieden in Nederland.

Milieueffecten

Evenals koper is zink een essentieel element voor planten en dieren. Het is nodig voor de opbouw van tientallen enzymen in het lichaam. Toxicologen menen dat, in tegenstelling tot de effecten van lood en kwik, de gevolgen van een tekort aan zink groter zijn dan een eventuele overdosis (ref. 2). Sterk verhoogde zinkgehalten kunnen de activiteiten van bodemorganismen remmen. Tevens kunnen verhoogde zinkgehalten de plantengroei beperken (ref 3).


Referenties
  1. Elementymology & Elements Multidict
  2. Didde, R., M. van den Broek, P. van Seeters, De afvalrace, de Volkskrant, 1991.
  3. Copius Peereboom, J.W., L. Reijnders, Hoe gevaarlijk zijn milieugevaarlijke stoffen?,
    Tweede druk, Boom, Meppel, 1989.    auteur: Merijn Bolkestein | publicatiedatum: 31-12-1969

Pagina
print versie

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink