waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, automatisering, Inleiding subsidieregeling baggerplannen bebouwd gebied

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2020 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel
Inleiding subsidieregeling baggerplannen bebouwd gebied
Op 27 juli 2000 is de tijdelijke regeling eenmalige subsidies baggerplannen bebouwd gebied in werking getreden.

Veel gemeenten in Nederland hebben een waterbodemprobleem. Op tal van plaatsen worden zij geconfronteerd met verontreinigde bagger die zij bij voorkeur zo snel mogelijk zouden willen verwijderen, omdat de bagger in toenemende mate een probleem vormt voor de scheepvaart, de waterhuishouding, het milieu of de kwaliteit van de leefomgeving.
Gemeenten moeten voor het adequaat uitoefenen van hun baggertaak echter meer kosten maken dan voorheen. Dat komt doordat de bagger meestal verontreinigd is en tegenwoordig niet altijd meer op het land of in het water gebracht mag worden, zoals vroeger gebruikelijk was. In plaats daarvan moet de bagger bijvoorbeeld naar een stortplaats worden gebracht of naar een verwerkingsinrichting om de bagger te verwerken tot een nuttig toepasbaar product.
Omdat de kosten van baggerwerk geleidelijk zijn toegenomen en het in veel gevallen mogelijk was het baggeren uit te stellen, is zeker een aanzienlijke stagnatie van het baggeren door gemeenten opgetreden. Alleen de grootste knelpunten worden nog aangepakt. Verder uitstel is echter ongewenst, omdat dit zal leiden tot een bedreiging van functies, tot het onbenut laten van kansen en tot nog hogere kosten.

Om de opgelopen achterstand te helpen aanpakken hebben VROM en V&W gezamenlijk initiatief genomen voor het bevorderen van baggerwerk.
Hiervoor is geld beschikbaar gesteld voor het uitbreiden van aanvullende stort- en verwerkings- inrichtingen van verontreinigde baggerspecie en is een subsidieregeling opgezet voor het opstellen van baggerplannen in bebouwd gebied.auteur: Bastien Mensink | publicatiedatum: 27-07-2000

Pagina
print versie

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink