waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, automatisering, Bijlage II subsidieregeling baggerplannen bebouwd gebied

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2020 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel
Bijlage II subsidieregeling baggerplannen bebouwd gebied
BIJLAGE II behorende bij artikel 4, tweede lid, onder b, en in artikel 5, vierde lid, onder c, van de Tijdelijke regeling eenmalige subsidies baggerplannen bebouwd gebied.

Deel A.

In dit deel is per gemeente het maximale subsidiebedrag aangegeven. In dit deel is tevens per gemeente de plangebied relaties met waterschappen aangegeven.

GemeenteMax. subsidieWaterschappen met beheersgebied binnen de gemeente
’s-Gravelandƒ 50.000,-Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht
’s-Gravendeelƒ 50.000,-Waterschap De Groote Waard
Zuiveringsschap Hollandse Eilanden en Waarden
’s-Gravenhageƒ 200.000,-Hoogheemraadschap van Delfland
Waterschap De Oude Rijnstromen
’s-Gravenzandeƒ 50.000,-Hoogheemraadschap van Delfland
’s-Hertogenboschƒ 150.000,-Waterschap De Aa
Waterschap De Dommel
Waterschap De Maaskant
Aa en Hunzeƒ 50.000,-Waterschap Hunze en Aa’s
Aalburgƒ 50.000,-Hoogheemraadschap Alm en Biesbosch
Aalsmeerƒ 50.000,-Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht
Hoogheemraadschap van Rijnland
Waterschap Groot-Haarlemmermeer
Aaltenƒ 50.000,-Waterschap Rijn en IJssel
Abcoudeƒ 50.000,-Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht
Achtkarspelenƒ 50.000,-Wetterskip Fryslβn
Wetterskip Lauwerswβlden
Akerslootƒ 50.000,-Hoogheemraadschap van Uitwaterende Sluizen in Hollands Noorderkwartier
Waterschap Het Lange Rond
Alblasserdamƒ 50.000,-Hoogheemraadschap van de Alblasser-waard en de Vijfheerenlanden
Zuiveringsschap Hollandse Eilanden en Waarden
Albrandswaardƒ 50.000,-Waterschap IJsselmonde
Zuiveringsschap Hollandse Eilanden en Waarden
Alkemadeƒ 50.000,-Hoogheemraadschap van Rijnland
Waterschap De Oude Rijnstromen
Alkmaarƒ 150.000,-Hoogheemraadschap van Uitwaterende Sluizen in Hollands Noorderkwartier
Waterschap Groot-Geestmerambacht
Waterschap Het Lange Rond
Almeloƒ 100.000,-Waterschap Regge en Dinkel
Almereƒ 150.000,-Waterschap Zuiderzeeland
Alphen aan den Rijnƒ 150.000,-Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlan-den
Hoogheemraadschap van Rijnland
Waterschap De Oude Rijnstromen
Waterschap Wilck en Wiericke
Alphen-Chaamƒ 50.000,-Hoogheemraadschap van West-Brabant
Waterschap De Dommel
Waterschap De Dongestroom
Waterschap Mark en Weerijs
Ambt Deldenƒ 50.000,-Waterschap Regge en Dinkel
Ambt Montfortƒ 50.000,-Waterschap Roer en Overmaas
Zuiveringschap Limburg
Amelandƒ 50.000,-Wetterskip Fryslβn
Amerongenƒ 50.000,-Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlan-den
Waterschap Vallei & Eem
Amersfoortƒ 150.000,-Waterschap Vallei & Eem
Amstelveenƒ 150.000,-Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht
Hoogheemraadschap van Rijnland
Waterschap Groot-Haarlemmermeer
Amsterdamƒ 200.000,-Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht
Hoogheemraadschap van Rijnland
Hoogheemraadschap van Uitwaterende Sluizen in Hollands Noorderkwartier
Waterschap De Waterlanden
Waterschap Groot-Haarlemmermeer
Andijkƒ 50.000,-Hoogheemraadschap van Uitwaterende Sluizen in Hollands Noorderkwartier
Waterschap Westfriesland
Angerloƒ 50.000,-Waterschap Rijn en IJssel
Anna Paulownaƒ 50.000,-Hoogheemraadschap van Uitwaterende Sluizen in Hollands Noorderkwartier
Waterschap Hollands Kroon
Apeldoornƒ 150.000,-Waterschap Veluwe
Appingedamƒ 50.000,-Waterschap Hunze en Aa’s
Arcen en Veldenƒ 50.000,-Waterschap Peel en Maasvallei
Zuiveringschap Limburg
Arnhemƒ 150.000,-Polderdistrict Betuwe
Waterschap Rijn en IJssel
Zuiveringsschap Rivierenland
Assenƒ 100.000,-Waterschap Hunze en Aa’s
Waterschap Noorderzijlvest
Astenƒ 50.000,-Waterschap De Aa
Avereestƒ 50.000,-Waterschap Groot Salland
Waterschap Velt en Vecht
Axelƒ 50.000,-Waterschap Zeeuws-Vlaanderen
Baarle-Nassauƒ 50.000,-Hoogheemraadschap van West-Brabant
Waterschap De Dommel
Waterschap De Dongestroom
Waterschap Mark en Weerijs
Baarnƒ 50.000,-Waterschap Vallei & Eem
Barendrechtƒ 50.000,-Waterschap IJsselmonde
Zuiveringsschap Hollandse Eilanden en Waarden
Barneveldƒ 50.000,-Waterschap Vallei & Eem
Waterschap Veluwe
Bathmenƒ 50.000,-Waterschap Groot Salland
Waterschap Rijn en IJssel
Bedumƒ 50.000,-Waterschap Noorderzijlvest
Beekƒ 50.000,-Waterschap Roer en Overmaas
Zuiveringschap Limburg
Beemsterƒ 50.000,-Hoogheemraadschap van Uitwaterende Sluizen in Hollands Noorderkwartier
Waterschap De Waterlanden
Beeselƒ 50.000,-Waterschap Peel en Maasvallei
Zuiveringschap Limburg
Belfeldƒ 50.000,-Waterschap Peel en Maasvallei
Zuiveringschap Limburg
Bellingweddeƒ 50.000,-Waterschap Hunze en Aa’s
Bemmelƒ 50.000,-Polderdistrict Betuwe
Waterschap van de Linge
Zuiveringsschap Rivierenland
Bennebroekƒ 50.000,-Hoogheemraadschap van Rijnland
Bergambachtƒ 50.000,-Hoogheemraadschap van de Krimpener-waard
Zuiveringsschap Hollandse Eilanden en Waarden
Bergeijkƒ 50.000,-Waterschap De Dommel
Bergen Lƒ 50.000,-Waterschap Peel en Maasvallei
Zuiveringschap Limburg
Bergen NHƒ 50.000,-Hoogheemraadschap van Uitwaterende Sluizen in Hollands Noorderkwartier
Waterschap Het Lange Rond
Bergen op Zoomƒ 100.000,-Hoogheemraadschap van West-Brabant
Waterschap Het Scheldekwartier
Berghƒ 50.000,-Waterschap Rijn en IJssel
Bergschenhoekƒ 50.000,-Hoogheemraadschap van Schieland
Berkel en Rodenrijsƒ 50.000,-Hoogheemraadschap van Delfland
Bernhezeƒ 50.000,-Waterschap De Aa
Waterschap De Maaskant
Bernisseƒ 50.000,-Waterschap De Brielse Dijkring
Zuiveringsschap Hollandse Eilanden en Waarden
Bestƒ 50.000,-Waterschap De Dommel
Beuningenƒ 50.000,-Polderdistrict Groot Maas en Waal
Zuiveringsschap Rivierenland
Beverwijkƒ 50.000,-Hoogheemraadschap van Uitwaterende Sluizen in Hollands Noorderkwartier
Waterschap Het Lange Rond
Binnenmaasƒ 50.000,-Waterschap De Groote Waard
Zuiveringsschap Hollandse Eilanden en Waarden
Bladelƒ 50.000,-Waterschap De Dommel
Blaricumƒ 50.000,-Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht
Bleiswijkƒ 50.000,-Hoogheemraadschap van Delfland
Hoogheemraadschap van Rijnland
Hoogheemraadschap van Schieland
Waterschap Wilck en Wiericke
Bloemendaalƒ 50.000,-Hoogheemraadschap van Rijnland
Boarnsterhimƒ 50.000,-Waterschap Sevenwolden
Wetterskip Boarn en Klif
Wetterskip Fryslβn
Wetterskip Lauwerswβlden
Wetterskip Marne-Middelsee
Bodegravenƒ 50.000,-Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlan-den
Hoogheemraadschap van Rijnland
Waterschap De Oude Rijnstromen
Waterschap Wilck en Wiericke
Boekelƒ 50.000,-Waterschap De Aa
Waterschap De Maaskant
Bolswardƒ 50.000,-Wetterskip Fryslβn
Wetterskip Marne-Middelsee
Borculoƒ 50.000,-Waterschap Rijn en IJssel
Borger-Odoornƒ 50.000,-Waterschap Hunze en Aa’s
Waterschap Velt en Vecht
Bornƒ 50.000,-Waterschap Roer en Overmaas
Zuiveringschap Limburg
Borneƒ 50.000,-Waterschap Regge en Dinkel
Borseleƒ 50.000,-Waterschap Zeeuwse Eilanden
Boskoopƒ 50.000,-Hoogheemraadschap van Rijnland
Waterschap Wilck en Wiericke
Boxmeerƒ 50.000,-Waterschap De Maaskant
Boxtelƒ 50.000,-Waterschap De Dommel
Bredaƒ 150.000,-Hoogheemraadschap van West-Brabant
Waterschap Mark en Weerijs
Brederwiedeƒ 50.000,-Waterschap Groot Salland
Waterschap Reest en Wieden
Waterschap Zuiderzeeland
Breukelenƒ 50.000,-Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlan-den
Brielleƒ 50.000,-Waterschap De Brielse Dijkring
Zuiveringsschap Hollandse Eilanden en Waarden
Broekhuizenƒ 50.000,-Waterschap Peel en Maasvallei
Zuiveringschap Limburg
Brummenƒ 50.000,-Waterschap Veluwe
Brunssumƒ 50.000,-Waterschap Roer en Overmaas
Zuiveringschap Limburg
Bunnikƒ 50.000,-Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlan-den
Bunschotenƒ 50.000,-Waterschap Vallei & Eem
Burenƒ 50.000,-Polderdistrict Betuwe
Polderdistrict Tieler- en Culemborger-waarden
Waterschap van de Linge
Zuiveringsschap Rivierenland
Bussumƒ 50.000,-Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht
Capelle aan den IJsselƒ 100.000,-Hoogheemraadschap van Schieland
Castricumƒ 50.000,-Hoogheemraadschap van Uitwaterende Sluizen in Hollands Noorderkwartier
Waterschap Het Lange Rond
Coevordenƒ 50.000,-Waterschap Hunze en Aa’s
Waterschap Velt en Vecht
Cranendonckƒ 50.000,-Waterschap De Dommel
Cromstrijenƒ 50.000,-Waterschap De Groote Waard
Zuiveringsschap Hollandse Eilanden en Waarden
Cuijkƒ 50.000,-Waterschap De Maaskant
Culemborgƒ 50.000,-Polderdistrict Tieler- en Culemborger-waarden
Waterschap van de Linge
Zuiveringsschap Rivierenland
Dalfsenƒ 50.000,-Waterschap Groot Salland
Dantumadeelƒ 50.000,-Wetterskip Fryslβn
Wetterskip Lauwerswβlden
De Biltƒ 50.000,-Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlan-den
Waterschap Vallei & Eem
De Lierƒ 50.000,-Hoogheemraadschap van Delfland
De Marneƒ 50.000,-Waterschap Noorderzijlvest
De Ronde Venenƒ 100.000,-Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht
De Woldenƒ 50.000,-Waterschap Velt en Vecht
Delftƒ 150.000,-Hoogheemraadschap van Delfland
Delfzijlƒ 50.000,-Waterschap Hunze en Aa’s
Waterschap Noorderzijlvest
Den Hamƒ 50.000,-Waterschap Groot Salland
Waterschap Regge en Dinkel
Waterschap Velt en Vecht
Den Helderƒ 100.000,-Hoogheemraadschap van Uitwaterende Sluizen in Hollands Noorderkwartier
Waterschap Hollands Kroon
Denekampƒ 50.000,-Waterschap Regge en Dinkel
Deurneƒ 50.000,-Waterschap De Aa
Deventerƒ 100.000,-Waterschap Groot Salland
Waterschap Rijn en IJssel
Waterschap Veluwe
Didamƒ 50.000,-Waterschap Rijn en IJssel
Diemenƒ 50.000,-Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht
Diepenheimƒ 50.000,-Waterschap Regge en Dinkel
Waterschap Rijn en IJssel
Dinxperloƒ 50.000,-Waterschap Rijn en IJssel
Dirkslandƒ 50.000,-Waterschap Goeree-Overflakkee
Zuiveringsschap Hollandse Eilanden en Waarden
Dodewaardƒ 50.000,-Polderdistrict Betuwe
Waterschap van de Linge
Zuiveringsschap Rivierenland
Doesburgƒ 50.000,-Waterschap Rijn en IJssel
Doetinchemƒ 50.000,-Waterschap Rijn en IJssel
Dongenƒ 50.000,-Hoogheemraadschap van West-Brabant
Waterschap De Dongestroom
Dongeradeelƒ 50.000,-Waterschap Noorderzijlvest
Wetterskip De Waadkant
Wetterskip Fryslβn
Wetterskip Lauwerswβlden
Doornƒ 50.000,-Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlan-den
Dordrechtƒ 200.000,-Waterschap De Groote Waard
Zuiveringsschap Hollandse Eilanden en Waarden
Drechterlandƒ 50.000,-Hoogheemraadschap van Uitwaterende Sluizen in Hollands Noorderkwartier
Waterschap Westfriesland
Driebergen-Rijsenburgƒ 50.000,-Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlan-den
Drimmelenƒ 50.000,-Waterschap Land van Nassau
Drontenƒ 100.000,-Waterschap Zuiderzeeland
Drutenƒ 50.000,-Polderdistrict Groot Maas en Waal
Zuiveringsschap Rivierenland
Duivenƒ 50.000,-Waterschap Rijn en IJssel
Echtƒ 50.000,-Waterschap Roer en Overmaas
Zuiveringschap Limburg
Echteldƒ 50.000,-Polderdistrict Betuwe
Waterschap van de Linge
Zuiveringsschap Rivierenland
Edam-Volendamƒ 50.000,-Hoogheemraadschap van Uitwaterende Sluizen in Hollands Noorderkwartier
Waterschap De Waterlanden
Edeƒ 100.000,-Waterschap Vallei & Eem
Eemnesƒ 50.000,-Waterschap Vallei & Eem
Eemsmondƒ 50.000,-Waterschap Noorderzijlvest
Eerselƒ 50.000,-Waterschap De Dommel
Egmondƒ 50.000,-Hoogheemraadschap van Uitwaterende Sluizen in Hollands Noorderkwartier
Waterschap Het Lange Rond
Eibergenƒ 50.000,-Waterschap Rijn en IJssel
Eijsdenƒ 50.000,-Waterschap Roer en Overmaas
Zuiveringschap Limburg
Eindhovenƒ 150.000,-Waterschap De Dommel
Elburgƒ 50.000,-Waterschap Veluwe
Elstƒ 50.000,-Polderdistrict Betuwe
Waterschap van de Linge
Zuiveringsschap Rivierenland
Emmenƒ 150.000,-Waterschap Hunze en Aa’s
Waterschap Velt en Vecht
Enkhuizenƒ 50.000,-Hoogheemraadschap van Uitwaterende Sluizen in Hollands Noorderkwartier
Waterschap Westfriesland
Enschedeƒ 150.000,-Waterschap Regge en Dinkel
Epeƒ 50.000,-Waterschap Veluwe
Ermeloƒ 50.000,-Waterschap Veluwe
Etten-Leurƒ 50.000,-Hoogheemraadschap van West-Brabant
Waterschap Mark en Weerijs
Ferwerderadielƒ 50.000,-Waterschap Blija Buitendijks
Wetterskip De Waadkant
Wetterskip Fryslβn
Wetterskip Lauwerswβlden
Franekeradeelƒ 50.000,-Wetterskip De Waadkant
Wetterskip Fryslβn
Wetterskip Marne-Middelsee
Gaasterlβn-Sleatƒ 50.000,-Wetterskip Boarn en Klif
Wetterskip Fryslβn
Geertruidenbergƒ 50.000,-Hoogheemraadschap van West-Brabant
Waterschap De Dongestroom
Waterschap Land van Nassau
Geldermalsenƒ 50.000,-Polderdistrict Tieler- en Culemborger-waarden
Waterschap van de Linge
Zuiveringsschap Rivierenland
Geldropƒ 50.000,-Waterschap De Aa
Waterschap De Dommel
Geleenƒ 50.000,-Waterschap Roer en Overmaas
Zuiveringschap Limburg
Gemert-Bakelƒ 50.000,-Waterschap De Aa
Waterschap De Maaskant
Gendringenƒ 50.000,-Waterschap Rijn en IJssel
Gendtƒ 50.000,-Polderdistrict Betuwe
Zuiveringsschap Rivierenland
Genemuidenƒ 50.000,-Waterschap Groot Salland
Gennepƒ 50.000,-Waterschap Peel en Maasvallei
Zuiveringschap Limburg
Giessenlandenƒ 50.000,-Hoogheemraadschap van de Alblasser-waard en de Vijfheerenlanden
Waterschap van de Linge
Zuiveringsschap Hollandse Eilanden en Waarden
Gilze en Rijenƒ 50.000,-Hoogheemraadschap van West-Brabant
Waterschap De Dongestroom
Waterschap Mark en Weerijs
Goedereedeƒ 50.000,-Waterschap Goeree-Overflakkee
Zuiveringsschap Hollandse Eilanden en Waarden
Goesƒ 100.000,-Waterschap Zeeuwse Eilanden
Goirleƒ 50.000,-Hoogheemraadschap van West-Brabant
Waterschap De Dommel
Waterschap De Dongestroom
Goorƒ 50.000,-Waterschap Regge en Dinkel
Gorinchemƒ 50.000,-Hoogheemraadschap van de Alblasser-waard en de Vijfheerenlanden
Polderdistrict Tieler- en Culemborger-waarden
Waterschap van de Linge
Zuiveringsschap Hollandse Eilanden en Waarden
Zuiveringsschap Rivierenland
Gorsselƒ 50.000,-Waterschap Groot Salland
Waterschap Rijn en IJssel
Goudaƒ 150.000,-Hoogheemraadschap van de Krimpener-waard
Hoogheemraadschap van Rijnland
Hoogheemraadschap van Schieland
Waterschap Wilck en Wiericke
Zuiveringsschap Hollandse Eilanden en Waarden
Graafstroomƒ 50.000,-Hoogheemraadschap van de Alblasser-waard en de Vijfheerenlanden
Zuiveringsschap Hollandse Eilanden en Waarden
Graft-De Rijpƒ 50.000,-Hoogheemraadschap van Uitwaterende Sluizen in Hollands Noorderkwartier
Waterschap Het Lange Rond
Gramsbergenƒ 50.000,-Waterschap Groot Salland
Waterschap Velt en Vecht
Graveƒ 50.000,-Waterschap De Maaskant
Groenloƒ 50.000,-Waterschap Rijn en IJssel
Groesbeekƒ 50.000,-Polderdistrict Groot Maas en Waal
Zuiveringsschap Rivierenland
Groningenƒ 200.000,-Waterschap Hunze en Aa’s
Waterschap Noorderzijlvest
Grootegastƒ 50.000,-Waterschap Noorderzijlvest
Grubbenvorstƒ 50.000,-Waterschap Peel en Maasvallei
Zuiveringschap Limburg
Gulpen-Wittemƒ 50.000,-Waterschap Roer en Overmaas
Zuiveringschap Limburg
Haaksbergenƒ 50.000,-Waterschap Regge en Dinkel
Waterschap Rijn en IJssel
Haarenƒ 50.000,-Waterschap De Dommel
Haarlemƒ 150.000,-Hoogheemraadschap van Rijnland
Waterschap Groot-Haarlemmermeer
Haarlemmerliede en Spaarnwoudeƒ 50.000,-Hoogheemraadschap van Rijnland
Waterschap Groot-Haarlemmermeer
Haarlemmermeerƒ 150.000,-Hoogheemraadschap van Rijnland
Waterschap Groot-Haarlemmermeer
Haelenƒ 50.000,-Waterschap Peel en Maasvallei
Zuiveringschap Limburg
Halderbergeƒ 50.000,-Hoogheemraadschap van West-Brabant
Waterschap Het Scheldekwartier
Waterschap Mark en Weerijs
Hardenbergƒ 50.000,-Waterschap Groot Salland
Waterschap Regge en Dinkel
Waterschap Velt en Vecht
Harderwijkƒ 50.000,-Waterschap Veluwe
Hardinxveld-Giessendamƒ 50.000,-Hoogheemraadschap van de Alblasser-waard en de Vijfheerenlanden
Waterschap van de Linge
Zuiveringsschap Hollandse Eilanden en Waarden
Harenƒ 50.000,-Waterschap Hunze en Aa’s
Waterschap Noorderzijlvest
Harenkarspelƒ 50.000,-Hoogheemraadschap van Uitwaterende Sluizen in Hollands Noorderkwartier
Waterschap Groot-Geestmerambacht
Harlingenƒ 50.000,-Wetterskip De Waadkant
Wetterskip Fryslβn
Wetterskip Marne-Middelsee
Harmelenƒ 50.000,-Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlan-den
Hasseltƒ 50.000,-Waterschap Groot Salland
Hattemƒ 50.000,-Waterschap Veluwe
Heelƒ 50.000,-Waterschap Peel en Maasvallei
Zuiveringschap Limburg
Heemskerkƒ 50.000,-Hoogheemraadschap van Uitwaterende Sluizen in Hollands Noorderkwartier
Waterschap Het Lange Rond
Heemstedeƒ 50.000,-Hoogheemraadschap van Rijnland
Heerdeƒ 50.000,-Waterschap Veluwe
Heerenveenƒ 100.000,-Waterschap Sevenwolden
Wetterskip Boarn en Klif
Wetterskip Fryslβn
Heerhugowaardƒ 50.000,-Hoogheemraadschap van Uitwaterende Sluizen in Hollands Noorderkwartier
Waterschap Groot-Geestmerambacht
Heerjansdamƒ 50.000,-Waterschap IJsselmonde
Zuiveringsschap Hollandse Eilanden en Waarden
Heerlenƒ 50.000,-Waterschap Roer en Overmaas
Zuiveringschap Limburg
Heeze-Leendeƒ 50.000,-Waterschap De Aa
Waterschap De Dommel
Heilooƒ 50.000,-Hoogheemraadschap van Uitwaterende Sluizen in Hollands Noorderkwartier
Waterschap Het Lange Rond
Heinoƒ 50.000,-Waterschap Groot Salland
Heldenƒ 50.000,-Waterschap Peel en Maasvallei
Zuiveringschap Limburg
Hellendoornƒ 50.000,-Waterschap Groot Salland
Waterschap Regge en Dinkel
Hellevoetsluisƒ 50.000,-Waterschap De Brielse Dijkring
Zuiveringsschap Hollandse Eilanden en Waarden
Helmondƒ 100.000,-Waterschap De Aa
Hendrik-Ido-Ambachtƒ 50.000,-Waterschap IJsselmonde
Zuiveringsschap Hollandse Eilanden en Waarden
Hengelo Gldƒ 50.000,-Waterschap Rijn en IJssel
Hengelo Oƒ 50.000,-Waterschap Regge en Dinkel
Het Bildtƒ 50.000,-Wetterskip De Waadkant
Wetterskip Fryslβn
Heterenƒ 50.000,-Polderdistrict Betuwe
Waterschap van de Linge
Zuiveringsschap Rivierenland
Heumenƒ 50.000,-Polderdistrict Groot Maas en Waal
Zuiveringsschap Rivierenland
Heusdenƒ 50.000,-Waterschap De Dommel
Waterschap De Maaskant
Heythuysenƒ 50.000,-Waterschap Peel en Maasvallei
Zuiveringschap Limburg
Hillegomƒ 50.000,-Hoogheemraadschap van Rijnland
Waterschap De Oude Rijnstromen
Hilvarenbeekƒ 50.000,-Waterschap De Dommel
Hilversumƒ 100.000,-Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht
Holtenƒ 50.000,-Waterschap Groot Salland
Waterschap Regge en Dinkel
Waterschap Rijn en IJssel
Hontenisseƒ 50.000,-Waterschap Zeeuws-Vlaanderen
Hoogeveenƒ 50.000,-Waterschap Velt en Vecht
Hoogezand-Sappemeerƒ 100.000,-Waterschap Hunze en Aa’s
Hoornƒ 100.000,-Hoogheemraadschap van Uitwaterende Sluizen in Hollands Noorderkwartier
Waterschap Westfriesland
Horstƒ 50.000,-Waterschap Peel en Maasvallei
Zuiveringschap Limburg
Houtenƒ 50.000,-Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlan-den
Huissenƒ 50.000,-Polderdistrict Betuwe
Zuiveringsschap Rivierenland
Huizenƒ 50.000,-Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht
Hulstƒ 50.000,-Waterschap Zeeuws-Vlaanderen
Hummelo en Keppelƒ 50.000,-Waterschap Rijn en IJssel
Hunselƒ 50.000,-Waterschap Peel en Maasvallei
Zuiveringschap Limburg
IJsselhamƒ 50.000,-Waterschap Groot Salland
Waterschap Reest en Wieden
IJsselmuidenƒ 50.000,-Waterschap Groot Salland
IJsselsteinƒ 50.000,-Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlan-den
Jacobswoudeƒ 50.000,-Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht
Hoogheemraadschap van Rijnland
Waterschap De Oude Rijnstromen
Kampenƒ 100.000,-Waterschap Groot Salland
Kapelleƒ 50.000,-Waterschap Zeeuwse Eilanden
Katwijkƒ 50.000,-Hoogheemraadschap van Rijnland
Kerkradeƒ 50.000,-Waterschap Roer en Overmaas
Zuiveringschap Limburg
Kesselƒ 50.000,-Waterschap Peel en Maasvallei
Zuiveringschap Limburg
Kesterenƒ 50.000,-Polderdistrict Betuwe
Waterschap van de Linge
Zuiveringsschap Rivierenland
Kollumerland en Nieuwkruislandƒ 50.000,-Waterschap Noorderzijlvest
Wetterskip Fryslβn
Wetterskip Lauwerswβlden
Korendijkƒ 50.000,-Waterschap De Groote Waard
Zuiveringsschap Hollandse Eilanden en Waarden
Krimpen aan den IJsselƒ 50.000,-Hoogheemraadschap van de Krimpener-waard
Zuiveringsschap Hollandse Eilanden en Waarden
Laarbeekƒ 50.000,-Waterschap De Aa
Waterschap De Dommel
Landerdƒ 50.000,-Waterschap De Aa
Waterschap De Maaskant
Landgraafƒ 50.000,-Waterschap Roer en Overmaas
Zuiveringschap Limburg
Landsmeerƒ 50.000,-Hoogheemraadschap van Uitwaterende Sluizen in Hollands Noorderkwartier
Waterschap De Waterlanden
Langedijkƒ 50.000,-Hoogheemraadschap van Uitwaterende Sluizen in Hollands Noorderkwartier
Waterschap Groot-Geestmerambacht
Larenƒ 50.000,-Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht
Leekƒ 50.000,-Waterschap Noorderzijlvest
Leerdamƒ 50.000,-Hoogheemraadschap van de Alblasser-waard en de Vijfheerenlanden
Waterschap van de Linge
Zuiveringsschap Hollandse Eilanden en Waarden
Leersumƒ 50.000,-Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlan-den
Waterschap Vallei & Eem
Leeuwardenƒ 150.000,-Wetterskip De Waadkant
Wetterskip Fryslβn
Wetterskip Lauwerswβlden
Wetterskip Marne-Middelsee
Leeuwarderadeelƒ 50.000,-Wetterskip De Waadkant
Wetterskip Fryslβn
Leidenƒ 150.000,-Hoogheemraadschap van Rijnland
Waterschap De Oude Rijnstromen
Waterschap Wilck en Wiericke
Leiderdorpƒ 50.000,-Hoogheemraadschap van Rijnland
Waterschap De Oude Rijnstromen
Leidschendamƒ 100.000,-Hoogheemraadschap van Delfland
Hoogheemraadschap van Rijnland
Waterschap De Oude Rijnstromen
Waterschap Wilck en Wiericke
Lelystadƒ 150.000,-Waterschap Zuiderzeeland
Lemsterlandƒ 50.000,-Waterschap Zuiderzeeland
Wetterskip Boarn en Klif
Wetterskip Fryslβn
Leusdenƒ 50.000,-Waterschap Vallei & Eem
Lichtenvoordeƒ 50.000,-Waterschap Rijn en IJssel
Liemeerƒ 50.000,-Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht
Hoogheemraadschap van Rijnland
Waterschap De Oude Rijnstromen
Liesveldƒ 50.000,-Hoogheemraadschap van de Alblasser-waard en de Vijfheerenlanden
Zuiveringsschap Hollandse Eilanden en Waarden
Limmenƒ 50.000,-Hoogheemraadschap van Uitwaterende Sluizen in Hollands Noorderkwartier
Waterschap Het Lange Rond
Lingewaalƒ 50.000,-Hoogheemraadschap van de Alblasser-waard en de Vijfheerenlanden
Polderdistrict Tieler- en Culemborger-waarden
Waterschap van de Linge
Zuiveringsschap Rivierenland
Lisseƒ 50.000,-Hoogheemraadschap van Rijnland
Waterschap De Oude Rijnstromen
Lithƒ 50.000,-Waterschap De Maaskant
Littenseradielƒ 50.000,-Wetterskip Fryslβn
Wetterskip Marne-Middelsee
Lochemƒ 50.000,-Waterschap Rijn en IJssel
Loenenƒ 50.000,-Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht
Loon op Zandƒ 50.000,-Hoogheemraadschap van West-Brabant
Waterschap De Dommel
Waterschap De Dongestroom
Loosdrechtƒ 50.000,-Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht
Lopikƒ 50.000,-Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlan-den
Loppersumƒ 50.000,-Waterschap Hunze en Aa’s
Waterschap Noorderzijlvest
Losserƒ 50.000,-Waterschap Regge en Dinkel
Maarnƒ 50.000,-Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlan-den
Waterschap Vallei & Eem
Maarssenƒ 100.000,-Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht
Maartensdijkƒ 50.000,-Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht
Waterschap Vallei & Eem
Maasbrachtƒ 50.000,-Waterschap Roer en Overmaas
Zuiveringschap Limburg
Maasbreeƒ 50.000,-Waterschap Peel en Maasvallei
Zuiveringschap Limburg
Maasdonkƒ 50.000,-Waterschap De Aa
Waterschap De Maaskant
Maasdrielƒ 50.000,-Polderdistrict Groot Maas en Waal
Zuiveringsschap Rivierenland
Maaslandƒ 50.000,-Hoogheemraadschap van Delfland
Maassluisƒ 50.000,-Hoogheemraadschap van Delfland
Maastrichtƒ 100.000,-Waterschap Roer en Overmaas
Zuiveringschap Limburg
Margratenƒ 50.000,-Waterschap Roer en Overmaas
Zuiveringschap Limburg
Markeloƒ 50.000,-Waterschap Regge en Dinkel
Waterschap Rijn en IJssel
Marumƒ 50.000,-Waterschap Noorderzijlvest
Medemblikƒ 50.000,-Hoogheemraadschap van Uitwaterende Sluizen in Hollands Noorderkwartier
Waterschap Westfriesland
Meerlo-Wanssumƒ 50.000,-Waterschap Peel en Maasvallei
Zuiveringschap Limburg
Meerssenƒ 50.000,-Waterschap Roer en Overmaas
Zuiveringschap Limburg
Meijelƒ 50.000,-Waterschap Peel en Maasvallei
Zuiveringschap Limburg
Menaldumadeelƒ 50.000,-Wetterskip De Waadkant
Wetterskip Fryslβn
Wetterskip Marne-Middelsee
Menterwoldeƒ 50.000,-Waterschap Hunze en Aa’s
Meppelƒ 50.000,-Waterschap Groot Salland
Waterschap Reest en Wieden
Middelburgƒ 100.000,-Waterschap Zeeuwse Eilanden
Middelharnisƒ 50.000,-Waterschap Goeree-Overflakkee
Zuiveringsschap Hollandse Eilanden en Waarden
Middenveldƒ 50.000,-Waterschap Hunze en Aa’s
Waterschap Noorderzijlvest
Waterschap Reest en Wieden
Waterschap Velt en Vecht
Mierloƒ 50.000,-Waterschap De Aa
Waterschap De Dommel
Mill en Sint Hubertƒ 50.000,-Waterschap De Maaskant
Millingen aan de Rijnƒ 50.000,-Polderdistrict Groot Maas en Waal
Zuiveringsschap Rivierenland
Moerdijkƒ 50.000,-Waterschap Land van Nassau
Monsterƒ 50.000,-Hoogheemraadschap van Delfland
Montfoort Uƒ 50.000,-Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlan-den
Mook en Middelaarƒ 50.000,-Waterschap Peel en Maasvallei
Zuiveringschap Limburg
Moordrechtƒ 50.000,-Hoogheemraadschap van Schieland
Muidenƒ 50.000,-Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht
Naaldwijkƒ 50.000,-Hoogheemraadschap van Delfland
Naardenƒ 50.000,-Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht
Nederhorst den Bergƒ 50.000,-Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht
Nederlekƒ 50.000,-Hoogheemraadschap van de Krimpener-waard
Zuiveringsschap Hollandse Eilanden en Waarden
Nederweertƒ 50.000,-Waterschap Peel en Maasvallei
Zuiveringschap Limburg
Needeƒ 50.000,-Waterschap Regge en Dinkel
Waterschap Rijn en IJssel
Neerijnenƒ 50.000,-Polderdistrict Tieler- en Culemborger-waarden
Zuiveringsschap Rivierenland
Niedorpƒ 50.000,-Hoogheemraadschap van Uitwaterende Sluizen in Hollands Noorderkwartier
Waterschap Groot-Geestmerambacht
Waterschap Hollands Kroon
Waterschap Westfriesland
Nieuw-Lekkerlandƒ 50.000,-Hoogheemraadschap van de Alblasser-waard en de Vijfheerenlanden
Zuiveringsschap Hollandse Eilanden en Waarden
Nieuwegeinƒ 100.000,-Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlan-den
Nieuwerkerk a/d IJsselƒ 50.000,-Hoogheemraadschap van Schieland
Nieuwkoopƒ 50.000,-Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlan-den
Hoogheemraadschap van Rijnland
Waterschap De Oude Rijnstromen
Nieuwleusenƒ 50.000,-Waterschap Groot Salland
Nijefurdƒ 50.000,-Wetterskip Boarn en Klif
Wetterskip Fryslβn
Wetterskip Marne-Middelsee
Nijkerkƒ 50.000,-Waterschap Vallei & Eem
Nijmegenƒ 150.000,-Polderdistrict Betuwe
Polderdistrict Groot Maas en Waal
Zuiveringsschap Rivierenland
Noord-Bevelandƒ 50.000,-Waterschap Zeeuwse Eilanden
Noordenveldƒ 50.000,-Waterschap Noorderzijlvest
Noorder-Koggenlandƒ 50.000,-Hoogheemraadschap van Uitwaterende Sluizen in Hollands Noorderkwartier
Waterschap Westfriesland
Noordoostpolderƒ 100.000,-Waterschap Groot Salland
Waterschap Zuiderzeeland
Noordwijkƒ 50.000,-Hoogheemraadschap van Rijnland
Waterschap De Oude Rijnstromen
Noordwijkerhoutƒ 50.000,-Hoogheemraadschap van Rijnland
Waterschap De Oude Rijnstromen
Nootdorpƒ 50.000,-Hoogheemraadschap van Delfland
Nuenen c.a.ƒ 50.000,-Waterschap De Aa
Waterschap De Dommel
Nunspeetƒ 50.000,-Waterschap Veluwe
Nuthƒ 50.000,-Waterschap Roer en Overmaas
Zuiveringschap Limburg
Obdamƒ 50.000,-Hoogheemraadschap van Uitwaterende Sluizen in Hollands Noorderkwartier
Waterschap Groot-Geestmerambacht
Waterschap Westfriesland
Oegstgeestƒ 50.000,-Hoogheemraadschap van Rijnland
Waterschap De Oude Rijnstromen
Oirschotƒ 50.000,-Waterschap De Dommel
Oisterwijkƒ 50.000,-Waterschap De Dommel
Oldebroekƒ 50.000,-Waterschap Veluwe
Oldenzaalƒ 50.000,-Waterschap Regge en Dinkel
Olstƒ 50.000,-Waterschap Groot Salland
Waterschap Veluwe
Ommenƒ 50.000,-Waterschap Groot Salland
Waterschap Regge en Dinkel
Waterschap Velt en Vecht
Onderbankenƒ 50.000,-Waterschap Roer en Overmaas
Zuiveringschap Limburg
Oostburgƒ 50.000,-Waterschap Zeeuws-Vlaanderen
Oosterhoutƒ 50.000,-Hoogheemraadschap van West-Brabant
Waterschap De Dongestroom
Waterschap Land van Nassau
Waterschap Mark en Weerijs
Oostflakkeeƒ 50.000,-Waterschap Goeree-Overflakkee
Zuiveringsschap Hollandse Eilanden en Waarden
Ooststellingwerfƒ 50.000,-Waterschap Sevenwolden
Wetterskip Fryslβn
Oostzaanƒ 50.000,-Hoogheemraadschap van Uitwaterende Sluizen in Hollands Noorderkwartier
Waterschap De Waterlanden
Ootmarsumƒ 50.000,-Waterschap Regge en Dinkel
Opmeerƒ 50.000,-Hoogheemraadschap van Uitwaterende Sluizen in Hollands Noorderkwartier
Waterschap Westfriesland
Opsterlandƒ 50.000,-Waterschap Noorderzijlvest
Waterschap Sevenwolden
Wetterskip Boarn en Klif
Wetterskip Fryslβn
Ossƒ 50.000,-Waterschap De Aa
Waterschap De Maaskant
Oud-Beijerlandƒ 50.000,-Waterschap De Groote Waard
Zuiveringsschap Hollandse Eilanden en Waarden
Ouder-Amstelƒ 50.000,-Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht
Ouderkerkƒ 50.000,-Hoogheemraadschap van de Krimpener-waard
Zuiveringsschap Hollandse Eilanden en Waarden
Oudewaterƒ 50.000,-Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlan-den
Papendrechtƒ 50.000,-Hoogheemraadschap van de Alblasser-waard en de Vijfheerenlanden
Zuiveringsschap Hollandse Eilanden en Waarden
Pekelaƒ 50.000,-Waterschap Hunze en Aa’s
Pijnackerƒ 50.000,-Hoogheemraadschap van Delfland
Purmerendƒ 100.000,-Hoogheemraadschap van Uitwaterende Sluizen in Hollands Noorderkwartier
Waterschap De Waterlanden
Puttenƒ 50.000,-Waterschap Vallei & Eem
Waterschap Veluwe
Raalteƒ 50.000,-Waterschap Groot Salland
Ravensteinƒ 50.000,-Waterschap De Maaskant
Reeuwijkƒ 50.000,-Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlan-den
Hoogheemraadschap van Rijnland
Waterschap Wilck en Wiericke
Reiderlandƒ 50.000,-Waterschap Hunze en Aa’s
Reimerswaalƒ 50.000,-Waterschap Het Scheldekwartier
Waterschap Zeeuwse Eilanden
Renkumƒ 50.000,-Waterschap Vallei & Eem
Renswoudeƒ 50.000,-Waterschap Vallei & Eem
Reusel-De Mierdenƒ 50.000,-Waterschap De Dommel
Rhedenƒ 50.000,-Waterschap Rijn en IJssel
Waterschap Veluwe
Rhenenƒ 50.000,-Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlan-den
Waterschap Vallei & Eem
Ridderkerkƒ 50.000,-Waterschap IJsselmonde
Zuiveringsschap Hollandse Eilanden en Waarden
Rijnsburgƒ 50.000,-Hoogheemraadschap van Rijnland
Waterschap De Oude Rijnstromen
Rijnwaardenƒ 50.000,-Waterschap Rijn en IJssel
Rijnwoudeƒ 50.000,-Hoogheemraadschap van Rijnland
Waterschap De Oude Rijnstromen
Waterschap Wilck en Wiericke
Rijssenƒ 50.000,-Waterschap Regge en Dinkel
Rijswijkƒ 100.000,-Hoogheemraadschap van Delfland
Roerdalenƒ 50.000,-Waterschap Roer en Overmaas
Zuiveringschap Limburg
Roermondƒ 100.000,-Waterschap Peel en Maasvallei
Waterschap Roer en Overmaas
Zuiveringschap Limburg
Roggel en Neerƒ 50.000,-Waterschap Peel en Maasvallei
Zuiveringschap Limburg
Roosendaalƒ 100.000,-Hoogheemraadschap van West-Brabant
Waterschap Het Scheldekwartier
Rotterdamƒ 200.000,-Hoogheemraadschap van Delfland
Hoogheemraadschap van Schieland
Waterschap IJsselmonde
Zuiveringsschap Hollandse Eilanden en Waarden
Rozenburgƒ 50.000,-Waterschap De Brielse Dijkring
Zuiveringsschap Hollandse Eilanden en Waarden
Rozendaalƒ 50.000,-Waterschap Rijn en IJssel
Rucphenƒ 50.000,-Hoogheemraadschap van West-Brabant
Waterschap Het Scheldekwartier
Waterschap Mark en Weerijs
Ruurloƒ 50.000,-Waterschap Rijn en IJssel
Sas van Gentƒ 50.000,-Waterschap Zeeuws-Vlaanderen
Sassenheimƒ 50.000,-Hoogheemraadschap van Rijnland
Waterschap De Oude Rijnstromen
Schagenƒ 50.000,-Hoogheemraadschap van Uitwaterende Sluizen in Hollands Noorderkwartier
Waterschap Groot-Geestmerambacht
Scheemdaƒ 50.000,-Waterschap Hunze en Aa’s
Schermerƒ 50.000,-Hoogheemraadschap van Uitwaterende Sluizen in Hollands Noorderkwartier
Waterschap Groot-Geestmerambacht
Waterschap Het Lange Rond
Scherpenzeelƒ 50.000,-Waterschap Vallei & Eem
Schiedamƒ 100.000,-Hoogheemraadschap van Delfland
Schiermonnikoogƒ 50.000,-Wetterskip Fryslβn
Schijndelƒ 50.000,-Waterschap De Aa
Waterschap De Dommel
Schinnenƒ 50.000,-Waterschap Roer en Overmaas
Zuiveringschap Limburg
Schipluidenƒ 50.000,-Hoogheemraadschap van Delfland
Schoonhovenƒ 50.000,-Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlan-den
Hoogheemraadschap van de Krimpener-waard
Zuiveringsschap Hollandse Eilanden en Waarden
Schoorlƒ 50.000,-Hoogheemraadschap van Uitwaterende Sluizen in Hollands Noorderkwartier
Waterschap Het Lange Rond
Schouwen-Duivelandƒ 100.000,-Waterschap Zeeuwse Eilanden
Sevenumƒ 50.000,-Waterschap Peel en Maasvallei
Zuiveringschap Limburg
Simpelveldƒ 50.000,-Waterschap Roer en Overmaas
Zuiveringschap Limburg
Sint-Anthonisƒ 50.000,-Waterschap De Maaskant
Sint-Michielsgestelƒ 50.000,-Waterschap De Aa
Waterschap De Dommel
Sint-Oedenrodeƒ 50.000,-Waterschap De Aa
Waterschap De Dommel
Sittardƒ 50.000,-Waterschap Roer en Overmaas
Zuiveringschap Limburg
Skarsterlβnƒ 100.000,-Wetterskip Boarn en Klif
Wetterskip Fryslβn
Wetterskip Marne-Middelsee
Sliedrechtƒ 50.000,-Hoogheemraadschap van de Alblasser-waard en de Vijfheerenlanden
Zuiveringsschap Hollandse Eilanden en Waarden
Slochterenƒ 50.000,-Waterschap Hunze en Aa’s
Sluis-Aardenburgƒ 50.000,-Waterschap Zeeuws-Vlaanderen
Smallingerlandƒ 100.000,-Waterschap Noorderzijlvest
Waterschap Sevenwolden
Wetterskip Fryslβn
Wetterskip Lauwerswβlden
Wetterskip Marne-Middelsee
Sneekƒ 100.000,-Wetterskip Fryslβn
Wetterskip Marne-Middelsee
Soestƒ 50.000,-Waterschap Vallei & Eem
Somerenƒ 50.000,-Waterschap De Aa
Waterschap De Dommel
Son en Breugelƒ 50.000,-Waterschap De Dommel
Spijkenisseƒ 100.000,-Waterschap De Brielse Dijkring
Zuiveringsschap Hollandse Eilanden en Waarden
Stad Deldenƒ 50.000,-Waterschap Regge en Dinkel
Stadskanaalƒ 50.000,-Waterschap Hunze en Aa’s
Staphorstƒ 50.000,-Waterschap Groot Salland
Waterschap Reest en Wieden
Stede Broecƒ 50.000,-Hoogheemraadschap van Uitwaterende Sluizen in Hollands Noorderkwartier
Waterschap Westfriesland
Steenbergenƒ 50.000,-Hoogheemraadschap van West-Brabant
Waterschap Het Scheldekwartier
Waterschap Land van Nassau
Steenderenƒ 50.000,-Waterschap Rijn en IJssel
Steenwijkƒ 50.000,-Waterschap Groot Salland
Waterschap Reest en Wieden
Steinƒ 50.000,-Waterschap Roer en Overmaas
Zuiveringschap Limburg
Strijenƒ 50.000,-Waterschap De Groote Waard
Zuiveringsschap Hollandse Eilanden en Waarden
Susterenƒ 50.000,-Waterschap Roer en Overmaas
Zuiveringschap Limburg
Swalmenƒ 50.000,-Waterschap Peel en Maasvallei
Waterschap Roer en Overmaas
Zuiveringschap Limburg
Tegelenƒ 50.000,-Waterschap Peel en Maasvallei
Zuiveringschap Limburg
Ten Boerƒ 50.000,-Waterschap Hunze en Aa’s
Waterschap Noorderzijlvest
Ter Aarƒ 50.000,-Hoogheemraadschap van Rijnland
Waterschap De Oude Rijnstromen
Terneuzenƒ 50.000,-Waterschap Zeeuws-Vlaanderen
Terschellingƒ 50.000,-Wetterskip Fryslβn
Texelƒ 50.000,-Hoogheemraadschap van Uitwaterende Sluizen in Hollands Noorderkwartier
Waterschap Hollands Kroon
Tholenƒ 50.000,-Waterschap Het Scheldekwartier
Waterschap Zeeuwse Eilanden
Thornƒ 50.000,-Waterschap Peel en Maasvallei
Zuiveringschap Limburg
Tielƒ 50.000,-Polderdistrict Betuwe
Polderdistrict Tieler- en Culemborger-waarden
Waterschap van de Linge
Zuiveringsschap Rivierenland
Tilburgƒ 150.000,-Hoogheemraadschap van West-Brabant
Waterschap De Dommel
Waterschap De Dongestroom
Tubbergenƒ 50.000,-Waterschap Regge en Dinkel
Tytsjerksteradielƒ 50.000,-Wetterskip Fryslβn
Wetterskip Lauwerswβlden
Wetterskip Marne-Middelsee
Ubbergenƒ 50.000,-Polderdistrict Groot Maas en Waal
Zuiveringsschap Rivierenland
Udenƒ 50.000,-Waterschap De Aa
Waterschap De Maaskant
Uitgeestƒ 50.000,-Hoogheemraadschap van Uitwaterende Sluizen in Hollands Noorderkwartier
Waterschap Het Lange Rond
Uithoornƒ 50.000,-Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht
Urkƒ 50.000,-Waterschap Groot Salland
Waterschap Zuiderzeeland
Utrechtƒ 200.000,-Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlan-den
Vaalsƒ 50.000,-Waterschap Roer en Overmaas
Zuiveringschap Limburg
Valburgƒ 50.000,-Polderdistrict Betuwe
Waterschap van de Linge
Zuiveringsschap Rivierenland
Valkenburg aan de Geulƒ 50.000,-Waterschap Roer en Overmaas
Zuiveringschap Limburg
Valkenburg ZHƒ 50.000,-Hoogheemraadschap van Rijnland
Waterschap De Oude Rijnstromen
Valkenswaardƒ 50.000,-Waterschap De Dommel
Veendamƒ 50.000,-Waterschap Hunze en Aa’s
Veenendaalƒ 50.000,-Waterschap Vallei & Eem
Veereƒ 50.000,-Waterschap Zeeuwse Eilanden
Veghelƒ 50.000,-Waterschap De Aa
Waterschap De Dommel
Veldhovenƒ 50.000,-Waterschap De Dommel
Velsenƒ 100.000,-Hoogheemraadschap van Rijnland
Hoogheemraadschap van Uitwaterende Sluizen in Hollands Noorderkwartier
Waterschap Groot-Haarlemmermeer
Waterschap Het Lange Rond
Venhuizenƒ 50.000,-Hoogheemraadschap van Uitwaterende Sluizen in Hollands Noorderkwartier
Waterschap Westfriesland
Venloƒ 50.000,-Waterschap Peel en Maasvallei
Zuiveringschap Limburg
Venrayƒ 50.000,-Waterschap Peel en Maasvallei
Zuiveringschap Limburg
Vianenƒ 50.000,-Hoogheemraadschap van de Alblasser-waard en de Vijfheerenlanden
Zuiveringsschap Hollandse Eilanden en Waarden
Vlaardingenƒ 100.000,-Hoogheemraadschap van Delfland
Vlagtweddeƒ 50.000,-Waterschap Hunze en Aa’s
Vleuten-De Meernƒ 50.000,-Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlan-den
Vlielandƒ 50.000,-Wetterskip Fryslβn
Vlissingenƒ 100.000,-Waterschap Zeeuwse Eilanden
Vlistƒ 50.000,-Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlan-den
Hoogheemraadschap van de Krimpener-waard
Hoogheemraadschap van Rijnland
Waterschap Wilck en Wiericke
Zuiveringsschap Hollandse Eilanden en Waarden
Voerendaalƒ 50.000,-Waterschap Roer en Overmaas
Zuiveringschap Limburg
Voorburgƒ 50.000,-Hoogheemraadschap van Delfland
Hoogheemraadschap van Rijnland
Waterschap De Oude Rijnstromen
Voorhoutƒ 50.000,-Hoogheemraadschap van Rijnland
Waterschap De Oude Rijnstromen
Voorschotenƒ 50.000,-Hoogheemraadschap van Rijnland
Waterschap De Oude Rijnstromen
Voorstƒ 50.000,-Waterschap Veluwe
Vordenƒ 50.000,-Waterschap Rijn en IJssel
Vriezenveenƒ 50.000,-Waterschap Groot Salland
Waterschap Regge en Dinkel
Waterschap Velt en Vecht
Vughtƒ 50.000,-Waterschap De Dommel
Waterschap De Maaskant
Waalreƒ 50.000,-Waterschap De Dommel
Waalwijkƒ 50.000,-Hoogheemraadschap van West-Brabant
Waterschap De Dongestroom
Waterschap De Maaskant
Waddinxveenƒ 100.000,-Hoogheemraadschap van Rijnland
Hoogheemraadschap van Schieland
Waterschap Wilck en Wiericke
Wageningenƒ 50.000,-Polderdistrict Betuwe
Waterschap Vallei & Eem
Warmondƒ 50.000,-Hoogheemraadschap van Rijnland
Waterschap De Oude Rijnstromen
Warnsveldƒ 50.000,-Waterschap Rijn en IJssel
Wassenaarƒ 100.000,-Hoogheemraadschap van Delfland
Hoogheemraadschap van Rijnland
Waterschap De Oude Rijnstromen
Wateringenƒ 50.000,-Hoogheemraadschap van Delfland
Waterlandƒ 50.000,-Hoogheemraadschap van Uitwaterende Sluizen in Hollands Noorderkwartier
Waterschap De Waterlanden
Weerseloƒ 50.000,-Waterschap Regge en Dinkel
Weertƒ 50.000,-Waterschap Peel en Maasvallei
Zuiveringschap Limburg
Weespƒ 50.000,-Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht
Wehlƒ 50.000,-Waterschap Rijn en IJssel
Werkendamƒ 50.000,-Hoogheemraadschap Alm en Biesbosch
Wervershoofƒ 50.000,-Hoogheemraadschap van Uitwaterende Sluizen in Hollands Noorderkwartier
Waterschap Westfriesland
West Maas en Waalƒ 50.000,-Polderdistrict Groot Maas en Waal
Zuiveringsschap Rivierenland
Wester-Koggenlandƒ 50.000,-Hoogheemraadschap van Uitwaterende Sluizen in Hollands Noorderkwartier
Waterschap De Waterlanden
Waterschap Het Lange Rond
Waterschap Westfriesland
Westerveldƒ 50.000,-Waterschap Reest en Wieden
Westervoortƒ 50.000,-Waterschap Rijn en IJssel
Weststellingwerfƒ 50.000,-Waterschap Sevenwolden
Wetterskip Boarn en Klif
Wetterskip Fryslβn
Westvoorneƒ 50.000,-Waterschap De Brielse Dijkring
Zuiveringsschap Hollandse Eilanden en Waarden
Wierdenƒ 50.000,-Waterschap Regge en Dinkel
Wieringenƒ 50.000,-Hoogheemraadschap van Uitwaterende Sluizen in Hollands Noorderkwartier
Waterschap Hollands Kroon
Wieringermeerƒ 50.000,-Hoogheemraadschap van Uitwaterende Sluizen in Hollands Noorderkwartier
Waterschap Hollands Kroon
Wijchenƒ 50.000,-Polderdistrict Groot Maas en Waal
Zuiveringsschap Rivierenland
Wijheƒ 50.000,-Waterschap Groot Salland
Waterschap Veluwe
Wijk bij Duurstedeƒ 50.000,-Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlan-den
Winschotenƒ 50.000,-Waterschap Hunze en Aa’s
Winsumƒ 50.000,-Waterschap Noorderzijlvest
Winterswijkƒ 50.000,-Waterschap Rijn en IJssel
Wischƒ 50.000,-Waterschap Rijn en IJssel
Woensdrechtƒ 50.000,-Hoogheemraadschap van West-Brabant
Waterschap Het Scheldekwartier
Waterschap Zeeuwse Eilanden
Woerdenƒ 100.000,-Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlan-den
Wognumƒ 50.000,-Hoogheemraadschap van Uitwaterende Sluizen in Hollands Noorderkwartier
Waterschap Westfriesland
Wormerlandƒ 50.000,-Hoogheemraadschap van Uitwaterende Sluizen in Hollands Noorderkwartier
Waterschap De Waterlanden
Waterschap Het Lange Rond
Woudenbergƒ 50.000,-Waterschap Vallei & Eem
Woudrichemƒ 50.000,-Hoogheemraadschap Alm en Biesbosch
Wϋnseradielƒ 50.000,-Wetterskip Fryslβn
Wetterskip Marne-Middelsee
Wymbritseradielƒ 50.000,-Wetterskip Boarn en Klif
Wetterskip Fryslβn
Wetterskip Marne-Middelsee
Zaanstadƒ 200.000,-Hoogheemraadschap van Uitwaterende Sluizen in Hollands Noorderkwartier
Waterschap De Waterlanden
Waterschap Het Lange Rond
Zaltbommelƒ 50.000,-Polderdistrict Groot Maas en Waal
Zuiveringsschap Rivierenland
Zandvoortƒ 50.000,-Hoogheemraadschap van Rijnland
Zederikƒ 50.000,-Hoogheemraadschap van de Alblasser-waard en de Vijfheerenlanden
Zuiveringsschap Hollandse Eilanden en Waarden
Zeevangƒ 50.000,-Hoogheemraadschap van Uitwaterende Sluizen in Hollands Noorderkwartier
Waterschap De Waterlanden
Waterschap Westfriesland
Zeewoldeƒ 50.000,-Waterschap Zuiderzeeland
Zeistƒ 50.000,-Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlan-den
Waterschap Vallei & Eem
Zelhemƒ 50.000,-Waterschap Rijn en IJssel
Zevenaarƒ 50.000,-Waterschap Rijn en IJssel
Zevenhuizen-Moerkapelleƒ 50.000,-Hoogheemraadschap van Rijnland
Hoogheemraadschap van Schieland
Waterschap Wilck en Wiericke
Zijpeƒ 50.000,-Hoogheemraadschap van Uitwaterende Sluizen in Hollands Noorderkwartier
Waterschap Hollands Kroon
Zoetermeerƒ 150.000,-Hoogheemraadschap van Delfland
Hoogheemraadschap van Rijnland
Hoogheemraadschap van Schieland
Waterschap Wilck en Wiericke
Zoeterwoudeƒ 50.000,-Hoogheemraadschap van Rijnland
Waterschap Wilck en Wiericke
Zuidhornƒ 50.000,-Waterschap Noorderzijlvest
Zuidlarenƒ 50.000,-Waterschap Hunze en Aa’s
Waterschap Noorderzijlvest
Zundertƒ 50.000,-Hoogheemraadschap van West-Brabant
Waterschap Het Scheldekwartier
Waterschap Mark en Weerijs
Zutphenƒ 50.000,-Waterschap Rijn en IJssel
Waterschap Veluwe
Zwartsluisƒ 50.000,-Waterschap Groot Salland
Waterschap Reest en Wieden
Zwijndrechtƒ 50.000,-Waterschap IJsselmonde
Zuiveringsschap Hollandse Eilanden en Waarden
Zwolleƒ 150.000,-Waterschap Groot Salland


Deel B.

In dit deel zijn per waterschap de plangebied relaties met de gemeenten aangegeven.

WaterschapGemeenten binnen beheersgebied van waterschap
Hoogheemraadschap Alm en BiesboschGemeente Aalburg
Gemeente Werkendam
Gemeente Woudrichem
Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en VechtGemeente ’s-Graveland
Gemeente Aalsmeer
Gemeente Abcoude
Gemeente Amstelveen
Gemeente Amsterdam
Gemeente Blaricum
Gemeente Breukelen
Gemeente Bussum
Gemeente De Ronde Venen
Gemeente Diemen
Gemeente Hilversum
Gemeente Huizen
Gemeente Jacobswoude
Gemeente Laren
Gemeente Liemeer
Gemeente Loenen
Gemeente Loosdrecht
Gemeente Maarssen
Gemeente Maartensdijk
Gemeente Muiden
Gemeente Naarden
Gemeente Nederhorst den Berg
Gemeente Nieuwkoop
Gemeente Ouder-Amstel
Gemeente Uithoorn
Gemeente Utrecht
Gemeente Weesp
Hoogheemraadschap De Stichtse RijnlandenGemeente Alphen aan den Rijn
Gemeente Amerongen
Gemeente Bodegraven
Gemeente Breukelen
Gemeente Bunnik
Gemeente De Bilt
Gemeente Doorn
Gemeente Driebergen-Rijsenburg
Gemeente Harmelen
Gemeente Houten
Gemeente IJsselstein
Gemeente Leersum
Gemeente Lopik
Gemeente Maarn
Gemeente Montfoort U
Gemeente Nieuwegein
Gemeente Nieuwkoop
Gemeente Oudewater
Gemeente Reeuwijk
Gemeente Rhenen
Gemeente Schoonhoven
Gemeente Utrecht
Gemeente Vleuten-De Meern
Gemeente Vlist
Gemeente Wijk bij Duurstede
Gemeente Woerden
Gemeente Zeist
Hoogheemraadschap van de Alblasserwaard en de VijfheerenlandenGemeente Alblasserdam
Gemeente Giessenlanden
Gemeente Gorinchem
Gemeente Graafstroom
Gemeente Hardinxveld-Giessendam
Gemeente Leerdam
Gemeente Liesveld
Gemeente Lingewaal
Gemeente Nieuw-Lekkerland
Gemeente Papendrecht
Gemeente Sliedrecht
Gemeente Vianen
Gemeente Zederik
Hoogheemraadschap van de KrimpenerwaardGemeente Bergambacht
Gemeente Gouda
Gemeente Krimpen aan den IJssel
Gemeente Nederlek
Gemeente Ouderkerk
Gemeente Schoonhoven
Gemeente Vlist
Hoogheemraadschap van DelflandGemeente ’s-Gravenhage
Gemeente ’s-Gravenzande
Gemeente Berkel en Rodenrijs
Gemeente Bleiswijk
Gemeente De Lier
Gemeente Delft
Gemeente Leidschendam
Gemeente Maasland
Gemeente Maassluis
Gemeente Monster
Gemeente Naaldwijk
Gemeente Nootdorp
Gemeente Pijnacker
Gemeente Rijswijk
Gemeente Rotterdam
Gemeente Schiedam
Gemeente Schipluiden
Gemeente Vlaardingen
Gemeente Voorburg
Gemeente Wassenaar
Gemeente Wateringen
Gemeente Zoetermeer
Hoogheemraadschap van RijnlandGemeente Aalsmeer
Gemeente Alkemade
Gemeente Alphen aan den Rijn
Gemeente Amstelveen
Gemeente Amsterdam
Gemeente Bennebroek
Gemeente Bleiswijk
Gemeente Bloemendaal
Gemeente Bodegraven
Gemeente Boskoop
Gemeente Gouda
Gemeente Haarlem
Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude
Gemeente Haarlemmermeer
Gemeente Heemstede
Gemeente Hillegom
Gemeente Jacobswoude
Gemeente Katwijk
Gemeente Leiden
Gemeente Leiderdorp
Gemeente Leidschendam
Gemeente Liemeer
Gemeente Lisse
Gemeente Nieuwkoop
Gemeente Noordwijk
Gemeente Noordwijkerhout
Gemeente Oegstgeest
Gemeente Reeuwijk
Gemeente Rijnsburg
Gemeente Rijnwoude
Gemeente Sassenheim
Gemeente Ter Aar
Gemeente Valkenburg ZH
Gemeente Velsen
Gemeente Vlist
Gemeente Voorburg
Gemeente Voorhout
Gemeente Voorschoten
Gemeente Waddinxveen
Gemeente Warmond
Gemeente Wassenaar
Gemeente Zandvoort
Gemeente Zevenhuizen-Moerkapelle
Gemeente Zoetermeer
Gemeente Zoeterwoude
Hoogheemraadschap van SchielandGemeente Bergschenhoek
Gemeente Bleiswijk
Gemeente Capelle aan den IJssel
Gemeente Gouda
Gemeente Moordrecht
Gemeente Nieuwerkerk a/d IJssel
Gemeente Rotterdam
Gemeente Waddinxveen
Gemeente Zevenhuizen-Moerkapelle
Gemeente Zoetermeer
Hoogheemraadschap van Uitwaterende Sluizen in Hollands NoorderkwartierGemeente Akersloot
Gemeente Alkmaar
Gemeente Amsterdam
Gemeente Andijk
Gemeente Anna Paulowna
Gemeente Beemster
Gemeente Bergen NH
Gemeente Beverwijk
Gemeente Castricum
Gemeente Den Helder
Gemeente Drechterland
Gemeente Edam-Volendam
Gemeente Egmond
Gemeente Enkhuizen
Gemeente Graft-De Rijp
Gemeente Harenkarspel
Gemeente Heemskerk
Gemeente Heerhugowaard
Gemeente Heiloo
Gemeente Hoorn
Gemeente Landsmeer
Gemeente Langedijk
Gemeente Limmen
Gemeente Medemblik
Gemeente Niedorp
Gemeente Noorder-Koggenland
Gemeente Obdam
Gemeente Oostzaan
Gemeente Opmeer
Gemeente Purmerend
Gemeente Schagen
Gemeente Schermer
Gemeente Schoorl
Gemeente Stede Broec
Gemeente Texel
Gemeente Uitgeest
Gemeente Velsen
Gemeente Venhuizen
Gemeente Waterland
Gemeente Wervershoof
Gemeente Wester-Koggenland
Gemeente Wieringen
Gemeente Wieringermeer
Gemeente Wognum
Gemeente Wormerland
Gemeente Zaanstad
Gemeente Zeevang
Gemeente Zijpe
Hoogheemraadschap van West-BrabantGemeente Alphen-Chaam
Gemeente Baarle-Nassau
Gemeente Bergen op Zoom
Gemeente Breda
Gemeente Dongen
Gemeente Etten-Leur
Gemeente Geertruidenberg
Gemeente Gilze en Rijen
Gemeente Goirle
Gemeente Halderberge
Gemeente Loon op Zand
Gemeente Made
Gemeente Oosterhout
Gemeente Roosendaal
Gemeente Rucphen
Gemeente Steenbergen
Gemeente Tilburg
Gemeente Waalwijk
Gemeente Woensdrecht
Gemeente Zevenbergen
Gemeente Zundert
Polderdistrict BetuweGemeente Arnhem
Gemeente Bemmel
Gemeente Buren
Gemeente Dodewaard
Gemeente Echteld
Gemeente Elst
Gemeente Gendt
Gemeente Heteren
Gemeente Huissen
Gemeente Kesteren
Gemeente Nijmegen
Gemeente Tiel
Gemeente Valburg
Gemeente Wageningen
Polderdistrict Groot Maas en WaalGemeente Beuningen
Gemeente Druten
Gemeente Groesbeek
Gemeente Heumen
Gemeente Maasdriel
Gemeente Millingen aan de Rijn
Gemeente Nijmegen
Gemeente Ubbergen
Gemeente West Maas en Waal
Gemeente Wijchen
Gemeente Zaltbommel
Polderdistrict Tieler- en Culemborger-waardenGemeente Buren
Gemeente Culemborg
Gemeente Geldermalsen
Gemeente Gorinchem
Gemeente Lingewaal
Gemeente Neerijnen
Gemeente Tiel
Waterschap Blija BuitendijksGemeente Ferwerderadiel
Waterschap De AaGemeente ’s-Hertogenbosch
Gemeente Asten
Gemeente Bernheze
Gemeente Boekel
Gemeente Deurne
Gemeente Geldrop
Gemeente Gemert-Bakel
Gemeente Heeze-Leende
Gemeente Helmond
Gemeente Laarbeek
Gemeente Landerd
Gemeente Maasdonk
Gemeente Mierlo
Gemeente Nuenen c.a.
Gemeente Oss
Gemeente Schijndel
Gemeente Sint-Michielsgestel
Gemeente Sint-Oedenrode
Gemeente Someren
Gemeente Uden
Gemeente Veghel
Waterschap De Brielse DijkringGemeente Bernisse
Gemeente Brielle
Gemeente Hellevoetsluis
Gemeente Rozenburg
Gemeente Spijkenisse
Gemeente Westvoorne
Waterschap De DommelGemeente ’s-Hertogenbosch
Gemeente Alphen-Chaam
Gemeente Baarle-Nassau
Gemeente Bergeijk
Gemeente Best
Gemeente Bladel
Gemeente Boxtel
Gemeente Cranendonck
Gemeente Eersel
Gemeente Eindhoven
Gemeente Geldrop
Gemeente Goirle
Gemeente Haaren
Gemeente Heeze-Leende
Gemeente Heusden
Gemeente Hilvarenbeek
Gemeente Laarbeek
Gemeente Loon op Zand
Gemeente Mierlo
Gemeente Nuenen c.a.
Gemeente Oirschot
Gemeente Oisterwijk
Gemeente Reusel-De Mierden
Gemeente Schijndel
Gemeente Sint-Michielsgestel
Gemeente Sint-Oedenrode
Gemeente Someren
Gemeente Son en Breugel
Gemeente Tilburg
Gemeente Valkenswaard
Gemeente Veghel
Gemeente Veldhoven
Gemeente Vught
Gemeente Waalre
Waterschap De DongestroomGemeente Alphen-Chaam
Gemeente Baarle-Nassau
Gemeente Dongen
Gemeente Geertruidenberg
Gemeente Gilze en Rijen
Gemeente Goirle
Gemeente Loon op Zand
Gemeente Oosterhout
Gemeente Tilburg
Gemeente Waalwijk
Waterschap De Groote WaardGemeente ’s-Gravendeel
Gemeente Binnenmaas
Gemeente Cromstrijen
Gemeente Dordrecht
Gemeente Korendijk
Gemeente Oud-Beijerland
Gemeente Strijen
Waterschap De MaaskantGemeente ’s-Hertogenbosch
Gemeente Bernheze
Gemeente Boekel
Gemeente Boxmeer
Gemeente Cuijk
Gemeente Gemert-Bakel
Gemeente Grave
Gemeente Heusden
Gemeente Landerd
Gemeente Lith
Gemeente Maasdonk
Gemeente Mill en Sint Hubert
Gemeente Oss
Gemeente Ravenstein
Gemeente Sint-Anthonis
Gemeente Uden
Gemeente Vught
Gemeente Waalwijk
Waterschap De Oude RijnstromenGemeente ’s-Gravenhage
Gemeente Alkemade
Gemeente Alphen aan den Rijn
Gemeente Bodegraven
Gemeente Hillegom
Gemeente Jacobswoude
Gemeente Leiden
Gemeente Leiderdorp
Gemeente Leidschendam
Gemeente Liemeer
Gemeente Lisse
Gemeente Nieuwkoop
Gemeente Noordwijk
Gemeente Noordwijkerhout
Gemeente Oegstgeest
Gemeente Rijnsburg
Gemeente Rijnwoude
Gemeente Sassenheim
Gemeente Ter Aar
Gemeente Valkenburg ZH
Gemeente Voorburg
Gemeente Voorhout
Gemeente Voorschoten
Gemeente Warmond
Gemeente Wassenaar
Waterschap De WaterlandenGemeente Amsterdam
Gemeente Beemster
Gemeente Edam-Volendam
Gemeente Landsmeer
Gemeente Oostzaan
Gemeente Purmerend
Gemeente Waterland
Gemeente Wester-Koggenland
Gemeente Wormerland
Gemeente Zaanstad
Gemeente Zeevang
Waterschap Goeree-OverflakkeeGemeente Dirksland
Gemeente Goedereede
Gemeente Middelharnis
Gemeente Oostflakkee
Waterschap Groot SallandGemeente Avereest
Gemeente Bathmen
Gemeente Brederwiede
Gemeente Dalfsen
Gemeente Den Ham
Gemeente Deventer
Gemeente Diepenveen
Gemeente Genemuiden
Gemeente Gorssel
Gemeente Gramsbergen
Gemeente Hardenberg
Gemeente Hasselt
Gemeente Heino
Gemeente Hellendoorn
Gemeente Holten
Gemeente IJsselham
Gemeente IJsselmuiden
Gemeente Kampen
Gemeente Meppel
Gemeente Nieuwleusen
Gemeente Noordoostpolder
Gemeente Olst
Gemeente Ommen
Gemeente Raalte
Gemeente Staphorst
Gemeente Steenwijk
Gemeente Urk
Gemeente Vriezenveen
Gemeente Wijhe
Gemeente Zwartsluis
Gemeente Zwolle
Waterschap Groot-GeestmerambachtGemeente Alkmaar
Gemeente Harenkarspel
Gemeente Heerhugowaard
Gemeente Langedijk
Gemeente Niedorp
Gemeente Obdam
Gemeente Schagen
Gemeente Schermer
Waterschap Groot-HaarlemmermeerGemeente Aalsmeer
Gemeente Amstelveen
Gemeente Amsterdam
Gemeente Haarlem
Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude
Gemeente Haarlemmermeer
Gemeente Velsen
Waterschap Het Lange RondGemeente Akersloot
Gemeente Alkmaar
Gemeente Bergen NH
Gemeente Beverwijk
Gemeente Castricum
Gemeente Egmond
Gemeente Graft-De Rijp
Gemeente Heemskerk
Gemeente Heiloo
Gemeente Limmen
Gemeente Schermer
Gemeente Schoorl
Gemeente Uitgeest
Gemeente Velsen
Gemeente Wester-Koggenland
Gemeente Wormerland
Gemeente Zaanstad
Waterschap Het ScheldekwartierGemeente Bergen op Zoom
Gemeente Halderberge
Gemeente Reimerswaal
Gemeente Roosendaal
Gemeente Rucphen
Gemeente Steenbergen
Gemeente Tholen
Gemeente Woensdrecht
Gemeente Zundert
Waterschap Hollands KroonGemeente Anna Paulowna
Gemeente Den Helder
Gemeente Niedorp
Gemeente Texel
Gemeente Wieringen
Gemeente Wieringermeer
Gemeente Zijpe
Waterschap Hunze en Aa’sGemeente Aa en Hunze
Gemeente Appingedam
Gemeente Assen
Gemeente Bellingwedde
Gemeente Borger-Odoorn
Gemeente Coevorden
Gemeente Delfzijl
Gemeente Emmen
Gemeente Groningen
Gemeente Haren
Gemeente Hoogezand-Sappemeer
Gemeente Loppersum
Gemeente Menterwolde
Gemeente Middenveld
Gemeente Pekela
Gemeente Reiderland
Gemeente Scheemda
Gemeente Slochteren
Gemeente Stadskanaal
Gemeente Ten Boer
Gemeente Veendam
Gemeente Vlagtwedde
Gemeente Winschoten
Gemeente Zuidlaren
Waterschap IJsselmondeGemeente Albrandswaard
Gemeente Barendrecht
Gemeente Heerjansdam
Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht
Gemeente Ridderkerk
Gemeente Rotterdam
Gemeente Zwijndrecht
Waterschap Land van NassauGemeente Drimmelen
Gemeente Geertruidenberg
Gemeente Moerdijk
Gemeente Oosterhout
Gemeente Steenbergen
Waterschap Mark en WeerijsGemeente Alphen-Chaam
Gemeente Baarle-Nassau
Gemeente Breda
Gemeente Etten-Leur
Gemeente Gilze en Rijen
Gemeente Halderberge
Gemeente Oosterhout
Gemeente Rucphen
Gemeente Zundert
Waterschap NoorderzijlvestGemeente Assen
Gemeente Bedum
Gemeente De Marne
Gemeente Delfzijl
Gemeente Dongeradeel
Gemeente Eemsmond
Gemeente Groningen
Gemeente Grootegast
Gemeente Haren
Gemeente Kollumerland en Nieuwkruisland
Gemeente Leek
Gemeente Loppersum
Gemeente Marum
Gemeente Middenveld
Gemeente Noordenveld
Gemeente Opsterland
Gemeente Smallingerland
Gemeente Ten Boer
Gemeente Winsum
Gemeente Zuidhorn
Gemeente Zuidlaren
Waterschap Peel en MaasvalleiGemeente Arcen en Velden
Gemeente Beesel
Gemeente Belfeld
Gemeente Bergen L
Gemeente Broekhuizen
Gemeente Gennep
Gemeente Grubbenvorst
Gemeente Haelen
Gemeente Heel
Gemeente Helden
Gemeente Heythuysen
Gemeente Horst
Gemeente Hunsel
Gemeente Kessel
Gemeente Maasbree
Gemeente Meerlo-Wanssum
Gemeente Meijel
Gemeente Mook en Middelaar
Gemeente Nederweert
Gemeente Roermond
Gemeente Roggel en Neer
Gemeente Sevenum
Gemeente Swalmen
Gemeente Tegelen
Gemeente Thorn
Gemeente Venlo
Gemeente Venray
Gemeente Weert
Waterschap Reest en WiedenGemeente Brederwiede
Gemeente IJsselham
Gemeente Meppel
Gemeente Middenveld
Gemeente Staphorst
Gemeente Steenwijk
Gemeente Westerveld
Gemeente Zwartsluis
Waterschap Regge en DinkelGemeente Almelo
Gemeente Ambt Delden
Gemeente Borne
Gemeente Den Ham
Gemeente Denekamp
Gemeente Diepenheim
Gemeente Enschede
Gemeente Goor
Gemeente Haaksbergen
Gemeente Hardenberg
Gemeente Hellendoorn
Gemeente Hengelo O
Gemeente Holten
Gemeente Losser
Gemeente Markelo
Gemeente Neede
Gemeente Oldenzaal
Gemeente Ommen
Gemeente Ootmarsum
Gemeente Rijssen
Gemeente Stad Delden
Gemeente Tubbergen
Gemeente Vriezenveen
Gemeente Weerselo
Gemeente Wierden
Waterschap Rijn en IJsselGemeente Aalten
Gemeente Angerlo
Gemeente Arnhem
Gemeente Bathmen
Gemeente Bergh
Gemeente Borculo
Gemeente Deventer
Gemeente Didam
Gemeente Diepenheim
Gemeente Diepenveen
Gemeente Dinxperlo
Gemeente Doesburg
Gemeente Doetinchem
Gemeente Duiven
Gemeente Eibergen
Gemeente Gendringen
Gemeente Gorssel
Gemeente Groenlo
Gemeente Haaksbergen
Gemeente Hengelo Gld
Gemeente Holten
Gemeente Hummelo en Keppel
Gemeente Lichtenvoorde
Gemeente Lochem
Gemeente Markelo
Gemeente Neede
Gemeente Rheden
Gemeente Rijnwaarden
Gemeente Rozendaal
Gemeente Ruurlo
Gemeente Steenderen
Gemeente Vorden
Gemeente Warnsveld
Gemeente Wehl
Gemeente Westervoort
Gemeente Winterswijk
Gemeente Wisch
Gemeente Zelhem
Gemeente Zevenaar
Gemeente Zutphen
Waterschap Roer en OvermaasGemeente Ambt Montfort
Gemeente Beek
Gemeente Born
Gemeente Brunssum
Gemeente Echt
Gemeente Eijsden
Gemeente Geleen
Gemeente Gulpen
Gemeente Gulpen-Wittem
Gemeente Heerlen
Gemeente Kerkrade
Gemeente Landgraaf
Gemeente Maasbracht
Gemeente Maastricht
Gemeente Margraten
Gemeente Meerssen
Gemeente Nuth
Gemeente Onderbanken
Gemeente Roerdalen
Gemeente Roermond
Gemeente Schinnen
Gemeente Simpelveld
Gemeente Sittard
Gemeente Stein
Gemeente Susteren
Gemeente Swalmen
Gemeente Vaals
Gemeente Valkenburg aan de Geul
Gemeente Voerendaal
Gemeente Wittem
Waterschap SevenwoldenGemeente Boarnsterhim
Gemeente Heerenveen
Gemeente Ooststellingwerf
Gemeente Opsterland
Gemeente Smallingerland
Gemeente Weststellingwerf
Waterschap Vallei & EemGemeente Amerongen
Gemeente Amersfoort
Gemeente Baarn
Gemeente Barneveld
Gemeente Bunschoten
Gemeente De Bilt
Gemeente Ede
Gemeente Eemnes
Gemeente Leersum
Gemeente Leusden
Gemeente Maarn
Gemeente Maartensdijk
Gemeente Nijkerk
Gemeente Putten
Gemeente Renkum
Gemeente Renswoude
Gemeente Rhenen
Gemeente Scherpenzeel
Gemeente Soest
Gemeente Veenendaal
Gemeente Wageningen
Gemeente Woudenberg
Gemeente Zeist
Waterschap van de LingeGemeente Bemmel
Gemeente Buren
Gemeente Culemborg
Gemeente Dodewaard
Gemeente Echteld
Gemeente Elst
Gemeente Geldermalsen
Gemeente Giessenlanden
Gemeente Gorinchem
Gemeente Hardinxveld-Giessendam
Gemeente Heteren
Gemeente Kesteren
Gemeente Leerdam
Gemeente Lienden
Gemeente Lingewaal
Gemeente Maurik
Gemeente Tiel
Gemeente Valburg
Waterschap Velt en VechtGemeente Avereest
Gemeente Borger-Odoorn
Gemeente Coevorden
Gemeente De Wolden
Gemeente Den Ham
Gemeente Emmen
Gemeente Gramsbergen
Gemeente Hardenberg
Gemeente Hoogeveen
Gemeente Middenveld
Gemeente Ommen
Gemeente Vriezenveen
Waterschap VeluweGemeente Apeldoorn
Gemeente Barneveld
Gemeente Brummen
Gemeente Deventer
Gemeente Elburg
Gemeente Epe
Gemeente Ermelo
Gemeente Harderwijk
Gemeente Hattem
Gemeente Heerde
Gemeente Nunspeet
Gemeente Oldebroek
Gemeente Olst
Gemeente Putten
Gemeente Rheden
Gemeente Voorst
Gemeente Wijhe
Gemeente Zutphen
Waterschap WestfrieslandGemeente Andijk
Gemeente Drechterland
Gemeente Enkhuizen
Gemeente Hoorn
Gemeente Medemblik
Gemeente Niedorp
Gemeente Noorder-Koggenland
Gemeente Obdam
Gemeente Opmeer
Gemeente Stede Broec
Gemeente Venhuizen
Gemeente Wervershoof
Gemeente Wester-Koggenland
Gemeente Wognum
Gemeente Zeevang
Waterschap Wilck en WierickeGemeente Alphen aan den Rijn
Gemeente Bleiswijk
Gemeente Bodegraven
Gemeente Boskoop
Gemeente Gouda
Gemeente Leiden
Gemeente Leidschendam
Gemeente Reeuwijk
Gemeente Rijnwoude
Gemeente Vlist
Gemeente Waddinxveen
Gemeente Zevenhuizen-Moerkapelle
Gemeente Zoetermeer
Gemeente Zoeterwoude
Waterschap Zeeuws-VlaanderenGemeente Axel
Gemeente Hontenisse
Gemeente Hulst
Gemeente Oostburg
Gemeente Sas van Gent
Gemeente Sluis-Aardenburg
Gemeente Terneuzen
Waterschap Zeeuwse EilandenGemeente Borsele
Gemeente Goes
Gemeente Kapelle
Gemeente Middelburg
Gemeente Noord-Beveland
Gemeente Reimerswaal
Gemeente Schouwen-Duiveland
Gemeente Tholen
Gemeente Veere
Gemeente Vlissingen
Gemeente Woensdrecht
Waterschap ZuiderzeelandGemeente Almere
Gemeente Brederwiede
Gemeente Dronten
Gemeente Lelystad
Gemeente Lemsterland
Gemeente Noordoostpolder
Gemeente Urk
Gemeente Zeewolde
Wetterskip Boarn en KlifGemeente Boarnsterhim
Gemeente Gaasterlβn-Sleat
Gemeente Heerenveen
Gemeente Lemsterland
Gemeente Nijefurd
Gemeente Opsterland
Gemeente Skarsterlβn
Gemeente Weststellingwerf
Gemeente Wymbritseradiel
Wetterskip De WaadkantGemeente Dongeradeel
Gemeente Ferwerderadiel
Gemeente Franekeradeel
Gemeente Harlingen
Gemeente Het Bildt
Gemeente Leeuwarden
Gemeente Leeuwarderadeel
Gemeente Menaldumadeel
Wetterskip FryslβnGemeente Achtkarspelen
Gemeente Ameland
Gemeente Boarnsterhim
Gemeente Bolsward
Gemeente Dantumadeel
Gemeente Dongeradeel
Gemeente Ferwerderadiel
Gemeente Franekeradeel
Gemeente Gaasterlβn-Sleat
Gemeente Harlingen
Gemeente Heerenveen
Gemeente Het Bildt
Gemeente Kollumerland en Nieuwkruisland
Gemeente Leeuwarden
Gemeente Leeuwarderadeel
Gemeente Lemsterland
Gemeente Littenseradiel
Gemeente Menaldumadeel
Gemeente Nijefurd
Gemeente Ooststellingwerf
Gemeente Opsterland
Gemeente Schiermonnikoog
Gemeente Skarsterlβn
Gemeente Smallingerland
Gemeente Sneek
Gemeente Terschelling
Gemeente Tytsjerksteradiel
Gemeente Vlieland
Gemeente Weststellingwerf
Gemeente Wϋnseradiel
Gemeente Wymbritseradiel
Wetterskip LauwerswβldenGemeente Achtkarspelen
Gemeente Boarnsterhim
Gemeente Dantumadeel
Gemeente Dongeradeel
Gemeente Ferwerderadiel
Gemeente Kollumerland en Nieuwkruisland
Gemeente Leeuwarden
Gemeente Smallingerland
Gemeente Tytsjerksteradiel
Wetterskip Marne-MiddelseeGemeente Boarnsterhim
Gemeente Bolsward
Gemeente Franekeradeel
Gemeente Harlingen
Gemeente Leeuwarden
Gemeente Littenseradiel
Gemeente Menaldumadeel
Gemeente Nijefurd
Gemeente Skarsterlβn
Gemeente Smallingerland
Gemeente Sneek
Gemeente Tytsjerksteradiel
Gemeente Wϋnseradiel
Gemeente Wymbritseradiel
Zuiveringschap LimburgGemeente Ambt Montfort
Gemeente Arcen en Velden
Gemeente Beek
Gemeente Beesel
Gemeente Belfeld
Gemeente Bergen L
Gemeente Born
Gemeente Broekhuizen
Gemeente Brunssum
Gemeente Echt
Gemeente Eijsden
Gemeente Geleen
Gemeente Gennep
Gemeente Grubbenvorst
Gemeente Gulpen
Gemeente Gulpen-Wittem
Gemeente Haelen
Gemeente Heel
Gemeente Heerlen
Gemeente Helden
Gemeente Heythuysen
Gemeente Horst
Gemeente Hunsel
Gemeente Kerkrade
Gemeente Kessel
Gemeente Landgraaf
Gemeente Maasbracht
Gemeente Maasbree
Gemeente Maastricht
Gemeente Margraten
Gemeente Meerlo-Wanssum
Gemeente Meerssen
Gemeente Meijel
Gemeente Mook en Middelaar
Gemeente Nederweert
Gemeente Nuth
Gemeente Onderbanken
Gemeente Roerdalen
Gemeente Roermond
Gemeente Roggel en Neer
Gemeente Schinnen
Gemeente Sevenum
Gemeente Simpelveld
Gemeente Sittard
Gemeente Stein
Gemeente Susteren
Gemeente Swalmen
Gemeente Tegelen
Gemeente Thorn
Gemeente Vaals
Gemeente Valkenburg aan de Geul
Gemeente Venlo
Gemeente Venray
Gemeente Voerendaal
Gemeente Weert
Gemeente Wittem
Zuiveringsschap Hollandse Eilanden en WaardenGemeente ’s-Gravendeel
Gemeente Alblasserdam
Gemeente Albrandswaard
Gemeente Barendrecht
Gemeente Bergambacht
Gemeente Bernisse
Gemeente Binnenmaas
Gemeente Brielle
Gemeente Cromstrijen
Gemeente Dirksland
Gemeente Dordrecht
Gemeente Giessenlanden
Gemeente Goedereede
Gemeente Gorinchem
Gemeente Gouda
Gemeente Graafstroom
Gemeente Hardinxveld-Giessendam
Gemeente Heerjansdam
Gemeente Hellevoetsluis
Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht
Gemeente Korendijk
Gemeente Krimpen aan den IJssel
Gemeente Leerdam
Gemeente Liesveld
Gemeente Middelharnis
Gemeente Nederlek
Gemeente Nieuw-Lekkerland
Gemeente Oostflakkee
Gemeente Oud-Beijerland
Gemeente Ouderkerk
Gemeente Papendrecht
Gemeente Ridderkerk
Gemeente Rotterdam
Gemeente Rozenburg
Gemeente Schoonhoven
Gemeente Sliedrecht
Gemeente Spijkenisse
Gemeente Strijen
Gemeente Vianen
Gemeente Vlist
Gemeente Westvoorne
Gemeente Zederik
Gemeente Zwijndrecht
Zuiveringsschap RivierenlandGemeente Arnhem
Gemeente Bemmel
Gemeente Beuningen
Gemeente Buren
Gemeente Culemborg
Gemeente Dodewaard
Gemeente Druten
Gemeente Echteld
Gemeente Elst
Gemeente Geldermalsen
Gemeente Gendt
Gemeente Gorinchem
Gemeente Groesbeek
Gemeente Heteren
Gemeente Heumen
Gemeente Huissen
Gemeente Kesteren
Gemeente Lingewaal
Gemeente Maasdriel
Gemeente Millingen aan de Rijn
Gemeente Neerijnen
Gemeente Nijmegen
Gemeente Tiel
Gemeente Ubbergen
Gemeente Valburg
Gemeente West Maas en Waal
Gemeente Wijchen
Gemeente Zaltbommel
auteur: Bastien Mensink | publicatiedatum: 27-07-2000

Pagina
print versie

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink