waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, slibdepot, automatisering etc.

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel
Colofon
Over deze site
Deze onafhankelijke site is bedoeld voor betrokkenen en belanghebbenden die op de hoogte willen blijven van actualiteiten, subsidieregelingen, beleid, de aanpak van waterbodemonderzoek, verschillende bagger-, transport- en verwerkingsmethoden en de mogelijkheden voor automatisering tijdens het onderzoek.

Doel van de website is de beschikbare informatie en actualiteiten omtrent waterbodems en baggerspecie toegankelijk te maken voor een breed publiek.

Redactie
Bastien Mensink
Merijn Bolkestein
e-mail: redactie@waterbodem.nl

Wie bezoeken deze site?
De site wordt voornamelijk door waterschappen, milieu-adviesbureaus, gemeentes en studenten bezocht. Daarbij worden vooral het nieuws en de artikelen gelezen.

Hoe vaak wordt de site bezocht?
In 2004 bezochten ruim 6.000 mensen elke maand de website Waterbodem.nl (200/dag). Gemiddeld bekijkt elke bezoeker 3 pagina's en brengt hij/zij 7 minuten door op de site. De meeste mensen komen via de zoekmachines Google, Ilse en MSN. Veel commerciŽle sites kunnen hier jaloers op zijn!
In 2005 ligt het bezoekers aantal op ruim 6.700 per maand (222/dag). In 2005 gebruikt 65% een schermresolutie van 1024×768 daarnaast gebruikt 13% een schermresolutie van 800×600.

Initiatief
De websites waterbodem.nl en baggerplan.nl zijn een particulier initiatief van Bastien Mensink en Merijn Bolkestein. De webtechnologie wordt geleverd door eGate Internet Solutions uit Zwolle. Zij zorgen er ook voor dat Waterbodem.nl goed gevonden wordt in de zoekmachines..

Disclaimer
De redactie onderhoudt deze website als service aan iedereen die in het vakgebied is geÔnteresseerd. De redactie besteedt voortdurende zorg en aandacht aan de samenstelling van deze website en de juistheid van de opgenomen gegevens. De redactie aanvaardt echter geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van www.waterbodem.nl of met de tijdelijke onmogelijkheid deze site te kunnen raadplegen.

Copyright
Daar waar het geen zelf ontwikkeld materiaal betreft, is getracht zo nauwkeurig en zorgvuldig mogelijk de auteursrechten van derden te respecteren. Indien men meent dat waterbodem.nl toch de auteursrechten van derden schendt, dan verzoeken wij u z.s.m. contact op te nemen met de redactie. De pagina zal dan op uw verzoek worden verwijderd. Op waterbodem.nl zijn veel links opgenomen naar (delen van) andere websites. Indien men vindt dat er (onjuist) wordt gelinkt naar een betreffende website, dan kunt u eveneens contact opnemen met de redactie. De link zal op uw verzoek worden verwijderd of worden aangepast.

Privacy
De enige gebruikersinformatie die wordt opgeslagen, is het IP adres van waaruit deze site wordt bezocht, de gebruikte browser, de geraadpleegde pagina's en de datum en tijd van het bezoek. Deze informatie gebruikt de redactie om een beeld te krijgen van de wijze waarop www.waterbodem.nl en www.baggerplan.nl wordt geraadpleegd. Op basis hiervan kan de site verder aan de behoeften van de gebruikers aangepast worden. Wanneer u de redactie via deze site om informatie verzoekt, wordt uw naam, postadres en e-mailadres uitsluitend gevraagd en gebruikt om uw (aan)vraag te kunnen beantwoorden.


Pagina

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink