Rapportage vooronderzoek en hypothese
De uitkomsten van het vooronderzoek en het vaststellen van de onderzoekshypothese dienen apart in het uiteindelijke onderzoeksrapport te worden opgenomen. Meestal wordt deze informatie opgenomen in een apart hoofdstuk (vooronderzoek, geinventariseerde gegevens).

Bij de rapportage van het vooronderzoek is het van belang dat er sprake is van een duidelijke verantwoording van de geraadpleegde bronnen. Aangegeven moet worden welke argumenten de keuze voor een specifieke hypothese rechtvaardigen. Wanneer sprake is van niet-verspreidbare baggerspecie dient eveneens te worden aangegeven wat de aard (en ruimtelijke verdeling) is van de te verwachten verontreiniging.auteur: Merijn Bolkestein | publicatiedatum: 05-04-2001


Waterbodem.nl deskundig en actueel op het gebied van waterbodems en baggerspecie.