Toetsing Waterbodems (Towabo)
Towabo (inmiddels versie 3.2) is inmiddels één van de belangrijkste toetsingsprogramma’s op het gebied van waterbodem c.q. slib binnen het kader van de NW4. Het is met Towabo mogelijk volledig geautomatiseerd analyseresultaten te toetsen, zowel als zelfstandige applicatie alsook binnen iBever.

Toetsing
Met Towabo is iBever ook geschikt voor het toetsen van de kwaliteit van waterbodemsediment met de meest actuele regelgeving op het gebied van normeringen voor zowel zoete als zoute watersystemen (Vierde Nota Waterhuishouding, Regeling Klasse-indeling Onderhoudsspecie etc.). Begin 2003 is versie 2.0 uitgebracht, waarin de omgang met somparameters volledig is herzien. Deze versie is een grote stap voorwaarts gebleken, getuige ook het grote aantal nieuwe iBever gebruikers die het uitsluitend zullen inzetten vanwege Towabo.

Towabo biedt de volgende toetsmogelijkheden:
 • Depot Cromstrijen - huidig
 • Depot Cromstrijen - nieuw
 • Depot Slufter
 • NW4 - Milieukwaliteit
 • NW4 - Productkwaliteit
 • UGT - Noordzee
 • UGT - Overige zoute wateren
 • WBB - Wet Bodembescherming

  Op dit moment wordt gewerkt aan de implementatie van de CTT (Chemische Toxiciteitstoets) in Towabo.

  Nieuw in versie 3.2
  In Towabo wordt bij de toetsing de som 0,7 of de som 1 gebruikt. Bij de toetsing werd de juiste som toegepast en ook vermeld op het uitvoerbestand. In de t2b file werd echter níet de juiste vermeld. Het gevolg was dat na inlezen in iBever, de som waaraan getoetst was niet altijd stond vermeld. In de huidige versie is deze fout hersteld en kunnen de gegevens uit het t2b bestand of uit iBever gebruikt worden voor verdere verwerking.

  In de huidige versie is het ook mogelijk om monsters genomen op dezelfde datum, maar met een verschillend tijdstip te toetsen

  BAM
  Toetsingen van grote hoeveelheden meetgegevens/meetpunten met Towabo kan een tijdrovende bezigheid zijn. Om dit probleem te ondervangen is de batch afhandel module (BAM) ontwikkeld. Met BAM kunnen toetsingen opgesplitst worden en gepland. Op deze wijze kunnen meerder toetsingen op een later tijdstip of op de achtergrond worden uitgevoerd, zonder dat tussenkomst van de gebruiker noodzakelijk is.

  SynchroBever
  Bij veel gebruikers bestond de wens om gegevens uit oude databases over te nemen en/of meerdere databases samen te voegen tot één nieuwe database. Met SynchoBever kunnen gegevens uit oude/andere databases worden overgenomen naar nieuwe databases.

  Oude bestanden
  LAWABO 3.0 en WaBOOS dBase (dbf) bestanden kunnen via een bijgeleverd conversieprogramma eenvoudig worden omgezet naar iBever-formaat. Voor (heel) oude LAWABO 2.0 tekst bestanden is conversie naar TOWABO niet mogelijk.

  Gebruiksvriendelijkheid
  Ten aanzien van de gebruiksvriendelijkheid en snelheid is TOWABO ten opzicht van LAWABO en WaBOOS een stap terug. Het handmatig invoeren van analyseresultaten is veel bewerkelijker geworden. Daarom raden wij het u aan om bij uw laboratorium te informeren of de resultaten digitaal in LAWABO/WaBOOS of al iBever-formaat aangeleverd kunnen worden. De meeste laboratoria zijn hier namelijk prima toe in staat en zien het als een extra stukje service.

  Performance
  Er is voor gekozen om de gegevens in een MS Access database te bewaren. Vanuit de programma-makers kunnen wij deze keuze goed begrijpen, maar de gebruikers (en netwerkbeheerders) moeten nu rekening houden met een bestand van minimaal zo'n 5.000 kb in plaats van de 20 kb die WaBOOS vroeg.
  Het toetsen van met name grote bestanden duurt ook veel langer als voorheen, dus houdt hier rekening mee.

  Conclusie
 • Het programma is uitermate geschikt voor het toetsen van waterbodemanalyseresultaten aan de meest recente normen.
 • Het handmatig invoeren van analyseresultaten in iBever/TOWABO moet zoveel mogelijk worden voorkomen, probeer daarom altijd de analyseresultaten van een laboratorium digitaal als LAWABO 3, WaBOOS, of bij voorkeur in iBever-formaat aangeleverd te krijgen. Ook is import d.m.v. een spreadsheet (CSV-betand) mogelijk.

  Meer informatie:
  bedrijf/organisatieRIZA
  website:http://www.riza.nl
  website programma:http://www.ibever.nl  auteur: Bastien Mensink | datum review: 14-11-2003


  Waterbodem.nl deskundig en actueel op het gebied van waterbodems en baggerspecie.