BOKS
BOKS is het Bouwstoffenbesluit Ondersteunend Kennisgebaseerd Systeem. In BOKS zit een belangrijk deel van het Bouwstoffenbesluit verwerkt. Door het gebruik van BOKS krijgt u de nodige informatie op maat aangeleverd.

Wat kunt u met BOKS?

BOKS geeft antwoord op de volgende vragen:
 • is het Bouwstoffenbesluit of actief bodembeheer van toepassing?
 • welke categorie volgt uit de analyseresultaten?
 • welke procedure moet worden gevolgd?
 • wat zijn de toepassingseisen?
 • waaraan moet een partijkeuring voldoen?
 • wat is de maximale toepassingshoogte?
 • De tekst van het Bouwstoffenbesluit is opgenomen in BOKS
Hierdoor is het mogelijk om:
 • te zoeken in de tekst van het Bouwstoffenbesluit
 • via de rapportage van BOKS de relevante wetsteksten in te zien en te printen
 • In BOKS zijn bijna 150 bouwstoffen opgenomen die onder het Bouwstoffenbesluit vallen. Van deze bouwstoffen zijn eigenschappen in het systeem opgeslagen, zoals:
 • wel of geen grond
 • wel of niet vormgegeven
 • kritische parameters (deze hebben overigens niet een officiële status, maar dienen als leidraad)
 • specifieke regelingen, voor een aantal bouwstoffen gelden namelijk (tijdelijk) afwijkende eisen
Via het programma is niet alleen de tekst van het Bouwstoffenbesluit in te zien (en te doorzoeken), maar ook de bijbehorende Nota van toelichting, Uitvoeringsregeling en de Ministeriele Vrijstellingsregelingen Samenstellings- en immissiewaarden en Grondverzet.

De belangrijkste wijzigingen in de nieuwe versie van BOKS ten opzichte van de vorige versie zijn de volgende:
 • De Vrijstellingsregeling Bouwstoffenbesluit 2004 is in BOKS 6.0 verwerkt, zowel in de tekst als in het kennisprogramma.
 • Boks 6.0 bevat daarnaast de Wijziging Uitvoeringsregeling 2004. Het is echter nog niet mogelijk om te toetsen volgens de steekproefopzet.
 • In BOKS 6.0 wordt bij opsplitsing in deelpartijen de zekerheidsfactor aangepast.
  De digitale importfunctie is aangepast.
 • Het icoon voor de teksten van het Bouwstoffenbesluit is gewijzigd. Het is groter geworden (een boek met erop het bord ‘werk in uitvoering’).

Versie 7.0 is de meest recente versie, en kostenloos te downloaden.

Meer informatie:
bedrijf/organisatieRijkswaterstaat, Dienst Weg- en Waterbouwkunde
website:http://www.minvenw.nl/
website programma:http://www.rws.nl/rws/dww/home/html/menu5/boks.htmauteur: Bastien Mensink | datum review: 26-05-2002


Waterbodem.nl deskundig en actueel op het gebied van waterbodems en baggerspecie.