BoorManager Spatial
De BoorMamager is een modulair opgebouwd softwarepakket dat primair is ontwikkeld voor het verzamelen, beheren en presenteren van bodemgegevens. De BoorManager wordt in de praktijk o.m. ingezet bij milieukundig bodemonderzoek. Vanaf de 4.0 versie is het ook mogelijk aanvullende gegevens ten behoeve van geotechnisch onderzoek in te voeren. De BoorManager is inmiddels uitgegroeid tot het meest gebruikte en meest complete systeem in de bodemadvieswereld.

Met behulp van de verschillende indelingsopties kunnen alle gegevens overzichtelijk en naar eigen inzicht op het scherm gepresenteerd worden. Zelfs de Boorprofielen kunnen direct op het scherm getoond worden.

Binnen de BoorManager-lijn is een nieuw onderdeel opgenomen: BM View. Deze geografische toevoeging aan BoorManager maakt het mogelijk om meetpunten en projectcontouren te tonen of in te tekenen op een achtergrondkaart. De adviseur heeft zo de mogelijkheid om met BoorManager snel en simpel een volledig projectoverzicht te genereren. De BM View lijn is nog volop in ontwikkeling. Zo ligt er ook een BM GIS in de planning.

Veld
In het veld worden de gegevens via de PSION veldcomputer ingevoerd. De gegevens kunnen eenvoudig worden ingevoerd. De barcodes van de monsterpotten/flessen worden met een leespen ingescanned.
Deze gegeven kunnen aan het eind van de dag op kantoor worden uitgelezen of via een mobiele telefoon naar kantoor worden gezonden.

Laboratorium en toetsing
Wanneer de veldgegevens op kantoor zijn binnengekomen kan men eenvoudig (meng)monsters en analyses samenstellen om vervolgens de opdracht te sturen naar het laboratorium.
Wanneer de analyseresultaten gereed zijn, kunnen deze weer worden ingelezen in de BoorManager. De analyseresultaten van het laboratorium worden gekoppeld aan de corresponderende projecten in de BoorManager database. Hierdoor staat alle informatie bij elkaar, en kan een volledig toetsing uitgevoerd worden.
Via de Toetsmodule kunnen de gehalten worden getoetst aan de meeste recente normen voor bodem en grondwater in Nederland en BelgiŽ (WBB, Bouwstoffenbesluit, VLAREBO).

Boorprofielen
De gebruiker heeft de mogelijkheid om de boorprofielen volledig naar eigen inzicht op te bouwen. Alle labels op de pagina (projectnummer, projectnaam, opdrachtgever, datum etc.) en labels bij het boorprofiel (zoals x-y coordinaat, naam, GWS, boormeester, opmerking etc.) kunnen aan of uitgezet worden, van kader voorzien, eigen lettertype en grootte en plaats op de pagina krijgen.
Wanneer meerdere profielen op een pagina worden afgedrukt is er een mogelijkheid om de profielen uit te lijnen ten opzichte van een referentievlak (bv NAP).

Conclusie
Een vriendelijk en zeer uitgebreid en flexibel pakket, waarbij tijdens de ontwikkeling veel aandacht is en wordt geschonken aan de wensen van de gebruikers. Zeer geschikt voor export van gegevens naar diverse bodeminformatiesystemen.

Meer informatie:
bedrijf/organisatieI.T. Works
website:http://www.itworks.nl
website programma:http://www.boormanager.nlauteur: Bastien Mensink | datum review: 23-06-2002


Waterbodem.nl deskundig en actueel op het gebied van waterbodems en baggerspecie.