waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, automatisering,

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel
Publicaties
titel:Praktijkboek Waterbodem
datum:2009-01-27
  lees verder...

titel:Handreiking onderzoek bodemvreemde materialen in waterbodems
datum:2005-03-11
  lees verder...

titel:Bouwen met baggerspecie, dagelijkse praktijk!
datum:2004-11-13
  lees verder...

titel:Tijdelijke vrijstellingsregeling eisen grond en baggerspecie
datum:2004-02-25
  lees verder...

titel:Tienjaren Scenario Nieuwsbrief 13
 nummer 13, januari 2004
datum:2004-01-26
  lees verder...

titel:Nieuwsbrief Bagger en Bodem
 nummer 1 (december 2003)
datum:2004-01-09
  lees verder...

titel:Tienjaren Scenario Nieuwsbrief 11
 nummer 11, juni 2003
datum:2003-06-23
  lees verder...

titel:Tienjaren Scenario Nieuwsbrief 10
 nummer 10, maart 2003
datum:2003-05-22
  lees verder...

titel:Regeling eenmalige uitkering baggerwerkzaamheden bebouwd gebied (SUBBIED)
datum:2003-03-19
  lees verder...

titel:Verlenging Tijdelijke regeling eenmalige subsidies baggerplannen bebouwd gebied
datum:2002-12-11
  lees verder...

titel:Videoband 'Van Bagger naar Bouwstof'
 Koude immobilisatie in de praktijk
datum:2002-11-19
  lees verder...

titel:Richtlijn Nader Onderzoek voor Waterbodems
 Ernst- & urgentiebepaling van verontreinigde waterbodems
datum:2002-07-22
  lees verder...

titel:Tijdelijke Stimuleringsregeling Verwerking Baggerspecie
datum:2002-07-19
  lees verder...

titel:Actief met bagger
 Actief Bodembeheer AKWA
datum:2002-07-02
  lees verder...

titel:Water in Beeld 2002
datum:2002-06-13
  lees verder...

titel:Actief Beheer van de Waterbodem (ABW) in landelijk perspectief
datum:2002-06-01
  lees verder...

titel:Brief staatssecretaris bij aanbieding reactie op Tienjarenscenario Waterbodems
 Kamerstuk 2001-2002, 26401, nr. 28, Tweede Kamer
datum:2002-05-06
  lees verder...

titel:Debat n.a.v. het algemeen overleg op 27 maart 2002 over riooloverstort, waterkwaliteit en diergezondheid
 Handelingen 2001-2002, nr. 71, Tweede Kamer, pag. 4608-4610
datum:2002-05-02
  lees verder...

titel:Basisdocument Tienjarenscenario Waterbodems
 Bagger in beeld
datum:2002-02-28
  lees verder...

titel:Basisdocument Tienjarenscenario Waterbodems
 Samenvatting Basisdocument Tienjarenscenario Waterbodems
datum:2002-02-26
  lees verder...

titel:Basisdocument Tienjarenscenario Waterbodems
 Bestuurlijk Advies Tienjarenscenario Waterbodems
datum:2002-02-26
  lees verder...

titel: Handreiking Eural
 Europese afvalstoffenlijst
datum:2002-02-01
  lees verder...

titel:Milieubelasting voor baggerspecie (WBM)
datum:2002-01-01
  lees verder...

titel:Regeling stortplaatsen voor baggerspecie op land
datum:2001-07-09
  lees verder...

titel:Tijdelijke regeling eenmalige subsidies baggerplannen
datum:2000-07-18
  lees verder...

titel:Grond grondig bekeken
 verantwoord omgaan met schone en verontreinigde grond
datum:1999-08-01
  lees verder...

titel:De wettelijke regeling waterbodemsanering, vraag- en antwoordenboekje
datum:1998-05-01
  lees verder...Pagina

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink