waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, automatisering, Videoband 'Van Bagger naar Bouwstof'

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel
Publicatie
titel:Videoband 'Van Bagger naar Bouwstof'
 Koude immobilisatie in de praktijk
datum:2002-11-19
inhoud:Videoband 'Van Bagger naar Bouwstof'Een filmverslag over de baggerproblematiek, de voorbehandeling van de bagger, het laboratorium-onderzoek, de productie van de bouwstof en de wegaanleg.

De video is informatief en brengt alles goed in beeld. Zeer geschikt voor milieuadviseurs, technologen, beleidsmedewerkers, studenten etc.

Immobilisatie is een moderne technologie om bouwstoffen te maken uit secundaire grondstoffen. In Groningen zijn gerijpte baggerspecie en rioolzand samengevoegd met cement. De zo ontstane bouwstof is toegepast als fundering voor een weg op het bedrijventerrein "Eemspoort II". Het cement zorgt voor het duurzaam vastleggen van de zware metalen en organische verontreinigingen.

In dit project is voldaan aan de milieu-eisen van het bouwstoffenbesluit, en is rekening gehouden met civieltechnische eisen, zoals dichtheid en druksterkte.

Immobilisatie - als duurzame oplossing in plaats van storten of reinigen - draagt bij aan het besparen op primaire grondstoffen.

Heeft u belangstelling voor de videoband, neem dan contact op met Tauw bv in Assen, tel. 0592 39 13 00.

Meer informatie:
http://www.immobilisatie.nl
http://www.koude-immobilisatie.nl
http://www.hunzeenaas.nl
http://www.enci.nl
http://www.skb.nl
kosten:EUR: 10.00


Pagina
print versie

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink