waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, automatisering, Regeling eenmalige uitkering baggerwerkzaamheden bebouwd gebied (SUBBIED)

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel
Publicatie
titel:Regeling eenmalige uitkering baggerwerkzaamheden bebouwd gebied (SUBBIED)
datum:2003-03-19
inhoud:Op 19 maart 2003 is de "Regeling eenmalige uitkering baggerwerkzaamheden bebouwd gebied", of kortweg Subbied gepubliceerd in de Staatscourant. De regeling treedt daarmee vanaf 21 maart 2003 in werking. Novem voert de regeling uit.

De regeling is bedoeld om gemeenten en waterschappen financieel te ondersteunen bij de uitvoering van achterstallig baggerwerk in bebouwd gebied.

Baggerwerk in bebouwd gebied, moet meer prioriteit krijgen. De laatste jaren is veel baggerwerk blijven liggen. De gevolgen hiervan zijn aanzienlijk: er ontstaan problemen voor de scheepvaart, voor de waterhuishouding en voor milieu en leefomgeving. De stijgende kosten van baggerwerkzaamheden zijn er vaak een oorzaak van dat veel baggerwerk blijft liggen. Voor overheden zijn de kosten vaak moeilijk op te brengen. Ook worden er soms andere prioriteiten gesteld. Bovendien is er gebrek aan bestemmingsmogelijkheden voor de – vaak verontreinigde – specie die vrijkomt bij het baggeren. Inmiddels is een aantal problemen opgelost: er is extra stortcapaciteit beschikbaar gekomen en steeds meer bedrijven kunnen deze baggerspecie tot bouwmaterialen verwerken.

Daarnaast is er een financiële regeling in het leven geroepen die gemeenten en waterschappen ondersteunt bij achterstallig baggerwerk: de ‘regeling eenmalige uitkering baggerwerkzaamheden bebouwd gebied’, kortweg Subbied genoemd. Novem voert deze regeling uit in opdracht van het RIZA. Lokale overheden kunnen een deel van de baggerkosten door de Rijksoverheid vergoed krijgen. Op deze manier kan de noodzakelijke inhaalslag gemaakt worden.


Van 21 maart 2003 tot en met 31 augustus 2006 kan de uitkering door gemeenten en waterschappen of samenwerkingsverbanden van gemeenten en waterschappen bij Novem worden aangevraagd.

Meer informatie:
http://www.subbied.novem.nl
http://www.subbied.nl
download:subbied.pdf (46 kb)


Pagina
print versie

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink