waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, automatisering, Tienjaren Scenario Nieuwsbrief 13

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel
Publicatie
titel:Tienjaren Scenario Nieuwsbrief 13
 nummer 13, januari 2004
datum:2004-01-26
inhoud:Tienjaren Scenario Nieuwsbrief 13Het Tienjarenscenario Waterbodems is het programma van de gezamenlijke overheden voor de structurele aanpak van de waterbodemproblematiek in Nederland.

In dit nummer:
- Oud en nieuw: wisseling van de wacht
- Wat levert baggeren de BV Nederland eigenlijk op?
- Project Programmering en Monitoring: stand van zaken.
- ATHENE geeft het stokje door
- Landelijke Bijeenkomst Tienjarenscenario Waterbodems

De nieuwsbrief verschijnt 4x per jaar en heeft als doelgroepen alle waterbeheerders (van gemeenten, waterschappen, provincies, rijksoverheid, zowel bestuurlijk als ambtelijk), maar ook baggeraars, verwerkers en grondeigenaren.
download:10js_nr13.pdf (708 kb)


Pagina
print versie

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink