waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, automatisering, Milieubelasting voor baggerspecie (WBM)

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel
Publicatie
titel:Milieubelasting voor baggerspecie (WBM)
datum:2002-01-01
inhoud:Sinds 1 januari 2002 is het storten van baggerspecie in een inrichting belast via de Wet belastingen op milieugrondslag (Wbm). Het storten van niet-reinigbare verontreinigde baggerspecie is vrijgesteld van deze belasting. Voor deze baggerspecie moet wel een verklaring van 'niet-reinigbaarheid' van het Service Centrum Grond (SCG) kunnen worden overlegd aan de belastingdienst. Alle verontreinigde baggerspecie met een zandgehalte van meer dan 60% wordt als reinigbaar beschouwd.
Stortplaatshouders moeten de stortbelasting (13,00 per ton) afdragen aan de belastingdienst als er reinigbare baggerspecie in hun stortplaats wordt gestort. De stortbelasting maakt het storten van baggerspecie duurder, waardoor er meer baggerspecie zal worden verwerkt en minder wordt gestort.
download:folderwbm.pdf (77 kb)


Pagina
print versie

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink