waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, automatisering, Water in Beeld 2002

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel
Publicatie
titel:Water in Beeld 2002
datum:2002-06-13
inhoud:Water in Beeld 2002"Water in Beeld 2002" is de jaarlijkse voortgangsrapportage van de Commissie Integraal Waterbeheer op het gebied van waterbeheer in Nederland.

In Water in Beeld 2002 worden de concrete resultaten van het waterbeheer beschreven, zowel de successen als de knelpunten. Actueel in deze nota zijn de in gang gezette acties rond de beleidsnota’s "Anders omgaan met water", "Ruimte voor de rivier" en de "3e Kustnota".

In het hoofdstuk "waterbodems" wordt nader ingegaan op de volgende zaken:
 • Tienjarenscenario waterbodems
 • eenmalige subsidieregeling baggerplannen
 • stimuleringsregeling voor het verwerken van baggerspecie
 • baggerspeciedepot bij Terneuzen (depot Koegorspolder)
 • het huidige verspreidingsbeleid voor klasse 0, 1 en 2 baggerspecie
 • Wet belastingen op milieugrondslag (WBM)

  Met ingang van 2002 wordt naast Water in Beeld een achtergronddocument uitgebracht: "Water in Cijfers 2002". Dit bevat de getalsmatige onderbouwing van de figuren en overige afbeeldingen uit Water in Beeld. Ook staat er meer achtergrondinformatie in over thema’s uit de rapportage, zoals de waterkwaliteit. Onder de titels Water in Focus en Water in Data zijn Engelstalige versies van beide documenten beschikbaar.
  Het rapport en het achtergronddocument zijn ook op het internet geplaatst. Ze zijn te vinden onder www.waterinbeeld.nl en www.waterincijfers.nl, of via de algemene site van de CIW: www.ciw.nl.
 • download:wib_2002_rapport.pdf (879 kb)


  Pagina
  print versie

  Laatste nieuws
  Sanering bodem Ketelmeer-West
  Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
  Waterschap pakt Nunbeek aan
  Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
  MWH lanceert het Handboek Waterbodem
  Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
  Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
  Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
  Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
  Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

  Software
  ASAP Utilities (Excel)
  BOKS
  BoorManager
  Towabo/Bever

  Nieuws te melden?
  Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....  realisatie website en online marketing:
  eGate Internet Solutions


  redactie:
  Merijn Bolkestein
  Bastien Mensink