waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, automatisering, Tijdelijke Stimuleringsregeling Verwerking Baggerspecie

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel
Publicatie
titel:Tijdelijke Stimuleringsregeling Verwerking Baggerspecie
datum:2002-07-19
inhoud:Tijdelijke Stimuleringsregeling Verwerking BaggerspecieDe tijdelijke Stimuleringsregeling Verwerking van Baggerspecie (SVB) heeft als doel het stimuleren van nuttig hergebruik van baggerspecie als bouwstof. De regeling richt zich met name op bedrijven die baggerspecie gaan verwerken tot bouwstoffen en die ook daadwerkelijk in een werk worden toegepast. Onder bepaalde voorwaarden kunnen verwerkingsbedrijven hiervoor subsidie krijgen.

Op de NOVEM website http://svb.novem.nl vindt u meer informatie, voorbeelden en subsidieprojecten en een overzicht van het beschikbare/bestede budget.
download:tijdelijke_stimuleringsregeling_verwerking_baggerspecie.pdf (915 kb)


Pagina
print versie

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink