waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, slibdepot, automatisering etc.

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel
BOKS
BOKS is het Bouwstoffenbesluit Ondersteunend Kennisgebaseerd Systeem. In BOKS zit een belangrijk deel van het Bouwstoffenbesluit verwerkt. Door het gebruik van BOKS krijgt u de nodige informatie op maat aangeleverd.

Wat kunt u met BOKS?

BOKS geeft antwoord op de volgende vragen:
 • is het Bouwstoffenbesluit of actief bodembeheer van toepassing?
 • welke categorie volgt uit de analyseresultaten?
 • welke procedure moet worden gevolgd?
 • wat zijn de toepassingseisen?
 • waaraan moet een partijkeuring voldoen?
 • wat is de maximale toepassingshoogte?
 • De tekst van het Bouwstoffenbesluit is opgenomen in BOKS
Hierdoor is het mogelijk om:
 • te zoeken in de tekst van het Bouwstoffenbesluit
 • via de rapportage van BOKS de relevante wetsteksten in te zien en te printen
 • In BOKS zijn bijna 150 bouwstoffen opgenomen die onder het Bouwstoffenbesluit vallen. Van deze bouwstoffen zijn eigenschappen in het systeem opgeslagen, zoals:
 • wel of geen grond
 • wel of niet vormgegeven
 • kritische parameters (deze hebben overigens niet een officiële status, maar dienen als leidraad)
 • specifieke regelingen, voor een aantal bouwstoffen gelden namelijk (tijdelijk) afwijkende eisen
Via het programma is niet alleen de tekst van het Bouwstoffenbesluit in te zien (en te doorzoeken), maar ook de bijbehorende Nota van toelichting, Uitvoeringsregeling en de Ministeriele Vrijstellingsregelingen Samenstellings- en immissiewaarden en Grondverzet.

De belangrijkste wijzigingen in de nieuwe versie van BOKS ten opzichte van de vorige versie zijn de volgende:
 • De Vrijstellingsregeling Bouwstoffenbesluit 2004 is in BOKS 6.0 verwerkt, zowel in de tekst als in het kennisprogramma.
 • Boks 6.0 bevat daarnaast de Wijziging Uitvoeringsregeling 2004. Het is echter nog niet mogelijk om te toetsen volgens de steekproefopzet.
 • In BOKS 6.0 wordt bij opsplitsing in deelpartijen de zekerheidsfactor aangepast.
  De digitale importfunctie is aangepast.
 • Het icoon voor de teksten van het Bouwstoffenbesluit is gewijzigd. Het is groter geworden (een boek met erop het bord ‘werk in uitvoering’).

Versie 7.0 is de meest recente versie, en kostenloos te downloaden.

Meer informatie:
bedrijf/organisatieRijkswaterstaat, Dienst Weg- en Waterbouwkunde
website:http://www.minvenw.nl/
website programma:http://www.rws.nl/rws/dww/home/html/menu5/boks.htmauteur: Bastien Mensink | datum review: 26-05-2002

Pagina
print versie

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink