waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, slibdepot, automatisering etc.

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel
BoorManager Spatial
De BoorMamager is een modulair opgebouwd softwarepakket dat primair is ontwikkeld voor het verzamelen, beheren en presenteren van bodemgegevens. De BoorManager wordt in de praktijk o.m. ingezet bij milieukundig bodemonderzoek. Vanaf de 4.0 versie is het ook mogelijk aanvullende gegevens ten behoeve van geotechnisch onderzoek in te voeren. De BoorManager is inmiddels uitgegroeid tot het meest gebruikte en meest complete systeem in de bodemadvieswereld.

Met behulp van de verschillende indelingsopties kunnen alle gegevens overzichtelijk en naar eigen inzicht op het scherm gepresenteerd worden. Zelfs de Boorprofielen kunnen direct op het scherm getoond worden.

Binnen de BoorManager-lijn is een nieuw onderdeel opgenomen: BM View. Deze geografische toevoeging aan BoorManager maakt het mogelijk om meetpunten en projectcontouren te tonen of in te tekenen op een achtergrondkaart. De adviseur heeft zo de mogelijkheid om met BoorManager snel en simpel een volledig projectoverzicht te genereren. De BM View lijn is nog volop in ontwikkeling. Zo ligt er ook een BM GIS in de planning.

Veld
In het veld worden de gegevens via de PSION veldcomputer ingevoerd. De gegevens kunnen eenvoudig worden ingevoerd. De barcodes van de monsterpotten/flessen worden met een leespen ingescanned.
Deze gegeven kunnen aan het eind van de dag op kantoor worden uitgelezen of via een mobiele telefoon naar kantoor worden gezonden.

Laboratorium en toetsing
Wanneer de veldgegevens op kantoor zijn binnengekomen kan men eenvoudig (meng)monsters en analyses samenstellen om vervolgens de opdracht te sturen naar het laboratorium.
Wanneer de analyseresultaten gereed zijn, kunnen deze weer worden ingelezen in de BoorManager. De analyseresultaten van het laboratorium worden gekoppeld aan de corresponderende projecten in de BoorManager database. Hierdoor staat alle informatie bij elkaar, en kan een volledig toetsing uitgevoerd worden.
Via de Toetsmodule kunnen de gehalten worden getoetst aan de meeste recente normen voor bodem en grondwater in Nederland en BelgiŽ (WBB, Bouwstoffenbesluit, VLAREBO).

Boorprofielen
De gebruiker heeft de mogelijkheid om de boorprofielen volledig naar eigen inzicht op te bouwen. Alle labels op de pagina (projectnummer, projectnaam, opdrachtgever, datum etc.) en labels bij het boorprofiel (zoals x-y coordinaat, naam, GWS, boormeester, opmerking etc.) kunnen aan of uitgezet worden, van kader voorzien, eigen lettertype en grootte en plaats op de pagina krijgen.
Wanneer meerdere profielen op een pagina worden afgedrukt is er een mogelijkheid om de profielen uit te lijnen ten opzichte van een referentievlak (bv NAP).

Conclusie
Een vriendelijk en zeer uitgebreid en flexibel pakket, waarbij tijdens de ontwikkeling veel aandacht is en wordt geschonken aan de wensen van de gebruikers. Zeer geschikt voor export van gegevens naar diverse bodeminformatiesystemen.

Meer informatie:
bedrijf/organisatieI.T. Works
website:http://www.itworks.nl
website programma:http://www.boormanager.nlauteur: Bastien Mensink | datum review: 23-06-2002

Pagina
print versie

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink