waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, slibdepot, automatisering etc.

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel

 7 juli 2010
Sanering bodem Ketelmeer-West
SWIFTERBANT - Rijkswaterstaat is begonnen met de laatste fase van de bodemsanering Ketelmeer. Na het oostelijk deel, de vaargeul Hanzerak-west en de jachthavens Ketel- en Schokkerhaven is nu het oostelijk deel van het Ketelmeer aan de beurt. De waterbodem van het Ketelmeer is tussen 1950 en 1980 vervuild door jarenlange neerslag van slibdeeltjes met verontreinigingen uit het stroomgebied van Rijn en IJssel.
lees verder...
 3 maart 2009
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Er is een begin gemaakt met de baggerwerkzaamheden van de grachten in de gemeente Zwartewaterland.
lees verder...
 24 februari 2009
Waterschap pakt Nunbeek aan
VIERHOUTEN - Waterschap Veluwe is gisteren begonnen met het herstellen van de Nunbeek bij Vierhouten.
lees verder...
 27 januari 2009
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem

Bestel het Praktijkboek WaterbodemBij Sdu Uitgevers is het Praktijkboek Waterbodem verschenen. Dit boek is geschreven door Fred de Haan (Waternet) en Martijn van Houten (Witteveen+Bos). Het boek is een handvat voor iedereen die zich bezighoudt met milieuhygiënische en/of civieltechnische werkzaamheden in de waterbodem.

Aan de hand van tabellen, overzichten en praktijkvoorbeelden is veel praktische informatie opgenomen. Onder andere beschrijft het boek de gevolgen van het Besluit bodemkwaliteit en het omgaan met baggerspecie, nieuwe onderzoeksstrategiën, bemonsterings- en baggertechnieken en de ontwikkelingen in wet- en regelgeving.

lees verder...
 15 januari 2009
MWH lanceert het Handboek Waterbodem

Steeds meer mensen die met waterbodems en baggerprojecten te maken hebben, geven aan niet alles meer te overzien.
Belangrijkste oorzaken zijn de veranderende wet- en regelgeving (Besluit bodemkwaliteit en Waterwet), en het toenemende aantal 'zijdelingse' aspecten dat bij baggerprojecten betrokken moet worden, zoals explosieven, ecologie en archeologie.

MWH heeft het Handboek Waterbodem opgesteld. Het handboek is een stappenplan bij het voorbereiden en uitvoeren van een baggerpoject.
lees verder...
 1 december 2008
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
De grachten van Groningen zijn weer schoon en veilig. Van oktober 2001 tot december 2007is een enorme hoeveelheid sterk vervuild slib, asbest en grof vuil uit de stadswateren verwijderd.  6000 ton grof vuil als fietsen, winkelwagentjes, tapijt en koelkasten, 500.000 m3 verontreinigd slib en enige explosieven zijn uit het water gehaald. Ook zijn honderden woonschepen verplaatst. De hoeveelheden vuil en bagger bleken meer dan gedacht, het opruimen heeft ruim € 25 miljoen euro gekost. Dit geld is op tafel gelegd door de beide waterschappen, gemeente en provincie Groningen en bovendien is een flinke subsidie bij de minister van VROM in de wacht gesleept.

Door het baggeren is het water schoon en voldoende diep. Alle schepen – ook die van Sinterklaas – kunnen weer moeiteloos door de grachten de stad in en uit varen. Het project 'Waterbodemsanering Stadswateren Groningen' is één van de eerste grote regionale stedelijke baggerwerken en wordt officieel afgerond op 3 december.
lees verder...
 1 juli 2008
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Het ontwikkelen van de op het Besluit bodemkwaliteit aangepaste versie van TOWABO heeft vertraging opgelopen door technische problemen en veranderingen in specificaties die door de Ministeries van VROM en V&W zijn opgedragen.
lees verder...
 1 juli 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
ZUTPHEN - Niet al te zwaar vervuild havenslib hergebruiken als versteviging van een havenoever. In Zutphen wordt het idee deze week toegepast. Op bedrijventerrein De Mars aan de haven van Zutphen is deze week een begin gemaakt met het hergebruik van uitgebaggerd havenslib als oeverbeschoeiing in dezelfde haven. ‘Het scheelt afvoer van baggerslib en aanvoer van klei’, zegt projectleider Edgar Westerhof, die spreekt van een Europese primeur.
lees verder...
 1 juli 2008
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Het Besluit bodemkwaliteit bevat nieuwe regels voor duurzaam bodembeheer. Al sinds 1 januari 2008 is het Besluit van kracht voor het toepassen van grond en baggerspecie in het oppervlaktewater. Vanaf 1 juli 2008 treedt het Besluit ook inwerking voor het toepassen van grond en baggerspecie op of in de bodem en voor het toepassen van bouwstoffen op of in de bodem en in het oppervlaktewater.
lees verder...
 26 juni 2008
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon
SNEEK - Wetterskip Fryslân haalde het afgelopen jaar ruim 100.000 m3 vervuilde bagger uit de Sneker grachten en vaarten. Denk maar aan zevenduizend volle vrachtwagens. De waterbodem was erg vervuild met zware metalen en oliën. De bodem is nu weer schoon. Dit werd vrijdag 20 juni 2008 gevierd in Sneek.
lees verder...
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 volgende »

Pagina

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink