waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, slibdepot, automatisering etc.

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel
Nieuws in de categorie algemeen
 27 januari 2009
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem

Bestel het Praktijkboek WaterbodemBij Sdu Uitgevers is het Praktijkboek Waterbodem verschenen. Dit boek is geschreven door Fred de Haan (Waternet) en Martijn van Houten (Witteveen+Bos). Het boek is een handvat voor iedereen die zich bezighoudt met milieuhygiënische en/of civieltechnische werkzaamheden in de waterbodem.

Aan de hand van tabellen, overzichten en praktijkvoorbeelden is veel praktische informatie opgenomen. Onder andere beschrijft het boek de gevolgen van het Besluit bodemkwaliteit en het omgaan met baggerspecie, nieuwe onderzoeksstrategiën, bemonsterings- en baggertechnieken en de ontwikkelingen in wet- en regelgeving.

lees verder...
 1 juli 2008
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Het Besluit bodemkwaliteit bevat nieuwe regels voor duurzaam bodembeheer. Al sinds 1 januari 2008 is het Besluit van kracht voor het toepassen van grond en baggerspecie in het oppervlaktewater. Vanaf 1 juli 2008 treedt het Besluit ook inwerking voor het toepassen van grond en baggerspecie op of in de bodem en voor het toepassen van bouwstoffen op of in de bodem en in het oppervlaktewater.
lees verder...
 5 juni 2008
Plassenschap en ondernemers pleiten voor snel uitbaggeren plassen
LOOSDRECHT - Een dikke laag slib zorgt op een aantal plaatsen in het plassengebied voor acute problemen, die snel moeten worden aangepakt, meldt Reinout Broos van het Plassenschap. ,,Vervelend dat al het werk in afwachting van het puttenplan nu vooruit wordt geschoven'', stelt hij.
lees verder...
 30 mei 2008
Kamervragen over vuile grond Veerhaven
HELLEVOETSLUIS - De Tweede Kamer-leden Jan Boelhouwer en Staf Depla willen weten waarom het Rijk niet meebetaalt aan de opschoning van het voormalige gasfabriekterrein in Hellevoetsluis. De gemeente wil huizen bouwen op de vervuilde grond bij de Veerhaven. Het terrein is eigendom van Rijkswaterstaat.
lees verder...
 23 mei 2008
Nederland helpt mogelijk bij schoonmaak Taihumeer
CHINA - De Nederlandse overheid gaat samen met het bedrijfsleven onderzoeken hoe ze China kunnen helpen bij het aanpakken van de ernstige vervuiling in het Taihumeer, dat ongeveer 37 miljoen Chinezen van schoon drinkwater moet voorzien. Dat is een van de belangrijkste uitkomsten van het werkbezoek dat staatssecretaris Tineke Huizinga (Verkeer en Waterstaat) deze week aan China bracht.
lees verder...
 14 mei 2008
Uitgraven westelijke haven Bogas-terrein gestart
COEVORDEN - Wethouder Geert Braam verrichtte op 7 mei de symbolische starthandeling voor het afgraven van de nieuwe haven in het westelijk deel van het Bogas-terrein. Later dit jaar volgt het uitgraven van de oostelijke haven.
lees verder...
 5 mei 2008
Projecten van waterbouwers steeds ‘softer’
DEN HAAG - Nederlandse watermanagers en ingenieurs kiezen steeds vaker voor een op de natuur gerichte oplossing bij de bescherming tegen het water. Zoveel is op te maken uit het boek ‘Bouwen met de natuur’ van Ronald Waterman dat gisteren werd aangeboden aan Hans van der Vlist, secretaris-generaal van het ministerie van VROM.
lees verder...
 23 april 2008
Syncera wordt MWH B.V. vanaf 21 april 2008
logo-mwh.gifDelft, 3 april 2008 - MWH B.V. is per 21 april aanstaande de nieuwe naam van Syncera dat sinds eind 2007 de handen ineen heeft geslagen met het internationale advies- en ingenieursbureau MWH. MWH verrijkt het huidige Syncera met haar projectreferenties op het gebied van omvangrijke water-, milieu- en energie­projecten, risk-, asset- en programmamanagement en strategische consultancy, zoals verandermanagement. Bij de nieuwe bedrijfsnaam hoort ook een nieuw merkuiterlijk dat van kracht zal worden op maandag 21 april. Eveneens verandert ons internetadres naar www.mwhglobal.nl
lees verder...
 27 september 2007
Nieuwe website RIVM voor milieuprofessionals
Het RIVM heeft de informatie voor milieuprofessionals op haar website ingrijpend vernieuwd. Via www.rivm is de webinformatie nu beter toegankelijk. Met dit nieuwe portaal wil het RIVM milieu-informatie in al haar aspecten optimaal beschikbaar stellen voor iedereen die beroepsmatig met milieu en veiligheid bezig is.
lees verder...
 24 september 2007
Vervuiling in Hollandsche IJssel ontdekt
OUDERKERK - Het oppervlaktewater in de Hollandsche IJssel bij Gouderak is vervuild met bestrijdingsmiddelen. De verontreiniging is ontstaan door het saneren van de oever ter hoogte van de Zellingwijk.
lees verder...
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 volgende »

Pagina

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink