waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, slibdepot, automatisering etc.

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel
Nieuws in de categorie algemeen
 3 april 2006
Winschoterdiep pas over twee jaar uitgebaggerd
GRONINGEN - Het duurt nog zeker enkele jaren voordat zware schepen zonder problemen door het Winschoterdiep kunnen varen. Dat zegt Gedeputeerde Staten naar aanleiding van vragen van de provinciale VVD-fractie.
lees verder...
 23 maart 2006
Baten van Kaderrichtlijn Water moeilijk in geld uit te drukken
Specialisten en belangenbehartigers stoeien met baten Kaderrichtlijn Water. In december wil staatssecretaris Schultz van Haegen een maatschappelijke kosten- en batenanalyse (MKBA) van de mogelijke KRW-maatregelen naar de Tweede Kamer sturen.
lees verder...
 17 maart 2006
Zutphen strop door illegaal slib
ZUTPHEN - De gemeente Zutphen lijdt een fikse strop door de vondst van grote hoeveelheden illegaal gestort slib op de Zutphense stortplaats Fort de Pol. De vondst kwam aan het licht bij de sanering van de eerste fase van deze stort. De slibvondst heeft het verwachte rendement van veertig procent aan (her)bruikbare stoffen flink negatief beïnvloed.
lees verder...
 10 maart 2006
Implementatie KRW proces van vallen en opstaan
'Een proces van vallen en opstaan.' Zo werd door verschillende lidstaten het implementatieproces van de Kaderrichtlijn Water gekarakteriseerd tijdens het symposium 'Implementatie Kaderrichtlijn Water in internationaal perspectief'
lees verder...
 10 maart 2006
Sanering Nedereindse Plas kan doorgaan
UTRECHT - De Nedereindse Plas ten noorden van IJsselstein kan gesaneerd worden. Dat concludeert de provincie Utrecht op basis van een recent rapport van ingenieursbureau Oranjewoud.
lees verder...
 9 maart 2006
Waterschap en gemeente starten herinrichting Voorste Stroom
De Voorste Stroom is in totaal zo’n 7 kilometer lang en begint in Tilburg-Oost. Bij de zandvang in het Westend komt de beek Oisterwijk binnen. In het oostelijk deel van Oisterwijk loopt de Voorste Stroom bij het Suijssche Bos met de Achterste Stroom uit in de Essche Stroom. De loop van de stroom door Oisterwijk is in de jaren zestig verlegd naar het huidige stroomgebied.
lees verder...
 7 maart 2006
Aftrap voor verdieping Westerschelde
Rijkswaterstaat Zeeland en de Vlaamse Administratie Waterwegen en Zeewezen geven de aftrap voor de derde verdieping van de vaargeul in de Westerschelde.
lees verder...
 28 februari 2006
VNG ondersteunt gemeenten bij formulering waterbeleid
De VNG biedt haar leden steun aan bij het formuleren van waterbeleid. Op dit moment vinden diverse ontwikkelingen plaats bij de implementatie van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) in het Nederlandse waterbeleid.
lees verder...
 24 februari 2006
Haven Tiel verontreinigd
TIEL - De bodem van de Tielse haven is vervuild. De kleine ‘binnenhaven’ is ernstig vervuild, de rest minder, zo blijkt uit een onderzoek van De Waal. De watersportvereniging liet het onderzoek uitvoeren door een milieu-adviesbureau.
lees verder...
 23 februari 2006
Topinstituut wateronderzoek
DELFT - Nederland krijgt een wereldwijd toonaangevende topinstelling voor vraagstukken over wonen en werken in Deltagebieden. Het kabinet neemt vandaag een besluit over deze instelling, die wordt gevestigd in Delft en Utrecht, aldus bronnen in Den Haag.
lees verder...
« vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 volgende »

Pagina

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink