waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, slibdepot, automatisering etc.

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel
Nieuws in de categorie algemeen
 16 februari 2006
Bagger Alkmaar gaat naar Koele Kreken
ALKMAAR - Alle inspanningen van actievoerende omwonenden ten spijt en ondanks de vele aangedragen alternatieven: het baggeroverschot van Alkmaar-Noord gaat toch echt naar de Koele Kreken. Gisteravond was een meerderheid van de politiek tijdens een extra ingelaste commissievergadering voor de quick-scan die het Alkmaarse college van b en w liet maken.
lees verder...
 15 februari 2006
Almenaren vrezen vervuiling
ALMEN - Inwoners van het Almense buitengebied zijn bang voor vervuiling van het grondwater nu Rijkswaterstaat toch baggerwerkzaamheden verricht in de omgeving van het tuinhoutbedrijf Topwood. Het terrein van Topwood is op enkele plaatsen verontreinigd.
lees verder...
 10 februari 2006
Fred de Haan verruilt Witteveen+Bos voor Waternet
Na 17 jaar dienstverband bij Witteveen+Bos gaat ir W.F. de Haan werken bij Waternet, het eerste waterketenbedrijf van Nederland en de rechtsopvolger van DWR die met het gemeentelijk waterleidingbedrijf Amsterdam is gefuseerd.
lees verder...
 9 februari 2006
Oeverbos blijft vol zitten met vuile bagger
VLAARDINGEN - Het verontreinigd deel van het Oeverbos krijgt meer bomen en struiken. Dit is goedkoper en beter voor de natuur dan het afgraven van de grond, stelt Groenservice Zuid-Holland.
lees verder...
 8 februari 2006
Statencommissie Ladder van Bagger op werkbezoek
De statencommissie Ladder van Bagger gaat woensdag 8 februari 2006 op werkbezoek naar Druten en Buren. Gespreksonderwerpen zijn de bagger-stortplaatsen Kaliwaal en Ingensche Waard.
lees verder...
 6 februari 2006
Sanering Otheense Kreek kwestie van jaren
TERNEUZEN Ė De bodemsanering van de Otheense Kreek In Terneuzen is een kwestie van de langere adem. Maar dat de boel wordt schoongemaakt, staat voor dagelijks bestuurder Adri Paauwe van Waterschap Zeeuws-Vlaanderen vast.
lees verder...
 31 januari 2006
100 miljoen voor bodemsanering Overijssel
OVERIJSSEL - Gedeputeerde Staten van Overijssel hebben vandaag het Uitvoeringsprogramma bodemsanering 2005-2009 vastgesteld. Met een bedrag van ruim Ä 100.000.000,-- gaat het provinciebestuur zich de komende vier jaar actief richten op onder andere de sanering van asbest, waterbodems en gasfabrieksterreinen.
lees verder...
 18 januari 2006
Snel meetschip brengt zeebodem in kaart
De zeegaande aluminium catamaran Scheurrak is in staat met een snelheid van 2 tot 3 meter per seconde meetgegevens te genereren, waarmee de zeebodem driedimensionaal in kaart is te brengen.
lees verder...
 5 januari 2006
Baggerplan roept veel vragen op
HASSELT - Het meerjarenplan voor het baggeren van de gemeentelijke waterwegen van Zwartewaterland is door de leden van de commissie Grondgebied gisteravond in het gemeentehuis in Hasselt schoorvoetend geaccepteerd. Over hoe de gemeente om moet gaan met het af te voeren slib bleven nog veel vragen bestaan.
lees verder...
 22 december 2005
Eerste officiŽle kostenraming Kaderrichtlijn Water komt uit op 1 miljard euro
Het kabinet heeft op 22 december de Decembernota 2005 goedgekeurd. De nota geeft de laatste stand-van-zaken rond de uitvoering van het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW) voor het terugdringen van wateroverlast en watertekort, en de uitvoering van de Kaderrichtlijn Water (KRW) voor het schoner krijgen van oppervlakte- en grondwater.
lees verder...
« vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 volgende »

Pagina

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink