waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, slibdepot, automatisering etc.

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel
Nieuws in de categorie algemeen
 14 december 2005
Uitstel sanering Olasfa
OLST - De sanering van het Olasfa-terrein in Olst is voor onbepaalde tijd uitgesteld om grondig te onderzoeken of de vervuilde grond kan worden aangemerkt als slib. Vanwege de dreiging van hoge waterstanden in winter en voorjaar duurt dit uitstel minstens een half jaar.
lees verder...
 10 december 2005
Gepantserde kraan speurt naar bommen in kleigaten Smulders
LONNEKER - Bij de kleigaten van Smulders worden komende week opnieuw verkennende onderzoeken gedaan naar de aanwezigheid van explosieven op de bodem van de drie vijvers.
lees verder...
 22 november 2005
Peeters vindt locatie voor slib uit Zeescheldegebied
Vlaams minister voor Leefmilieu Kris Peeters heeft maandag het licht op groen gezet om voor de berging van baggerspecie een akkoord af te sluiten met de NV Argex. Zodoende is er de komende jaren niet langer nood aan een zoektocht naar mogelijke locaties voor slibstorten.
lees verder...
 19 november 2005
Deel smeerpijp in Delfzijl als eerste aan de beurt
APPINGEDAM - Het schoonmaken van de ernstig verontreinigde smeerpijp Groningen - Delfzijl start in de havenstad. Het reinigen en opvullen van de met kwik en arseen vervuilde gietijzeren buis begint medio zomer volgend jaar en is eind 2008 voltooid. De provincie Groningen maakte dit tijdens een informatiebijeenkomst in Appingedam bekend.
lees verder...
 15 november 2005
Lozing vervuilde Duitse bagger voorlopig van de baan
AMSTERDAM - De Europese Commissie heeft begin deze week laten weten, dat Duitsland geen bagger meer in de Rijn mag lozen. Eerst moet via internationaal overleg een oplossing worden gevonden voor de kankerverwekkende vervuiling in de bagger. De Commissie schrijft dit in antwoord op een klacht van milieuorganisatie Stichting Reinwater.
lees verder...
 24 oktober 2005
Partners Ilperveld Integraal ondertekenen convenant in Ilperveld
ILPERVELD - Op woensdag 26 oktober gaan Provincie Noord-Holland, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Gemeente Landsmeer en Landschap Noord-Holland over tot het tekenen van het convenant Ilperveld Integraal.
lees verder...
 22 oktober 2005
Half werk Dommel stuit op de wet
BOXTEL - De schoonmaak van de Dommel in Boxtel stuit op de Wet Bodembescherming. Dat komt omdat ter plaatse slechts de helft van het ernstig vervuilde rivierslib wordt opgeruimd.
lees verder...
 12 oktober 2005
Na vijf jaar start sanering Rijkelse Bemden Beesel
MAASTRICHT - Ruim vijf jaar nadat de ambtelijke uitvoeringsorganisatie de Maaswerken in de fout ging door zelf vervuilde grond te storten in de Maasplas de Rijkelse Bemden in Beesel, gaat volgende maand eindelijk de sanering van die plas van start. De kosten bedragen zo'n twaalf miljoen euro.
lees verder...
 6 oktober 2005
Extra geld provincie voor uiterwaarden en Olasfa
OLST/ZWOLLE - Voor de sanering van het Olasfaterrein en voor ontwikkelingen in de uiterwaarden bij Olst komt extra provinciaal geld beschikbaar. Dat blijkt uit de conceptbegroting van de provincie Overijssel voor de komende jaren.
lees verder...
 14 september 2005
Boeren vrezen schade na bagger­­­werkzaamheden Twentekanaal
EEFDE - De baggerwerkzaamheden aan het Twentekanaal tussen de sluis bij Eefde en Lochem zijn van start gegaan. Het kanaal moet dieper worden om de scheepvaart meer ruimte te geven. Agrariërs die vlakbij het kanaal wonen kijken het huiverig aan. Het verwijderen van de sliblaag van het kanaal kan voor hen veel schade tot gevolg hebben.
lees verder...
« vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 volgende »

Pagina

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink