waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, slibdepot, automatisering etc.

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel
Nieuws in de categorie algemeen
 13 september 2005
Waterimago Nederland onder druk
Nederland wordt nog steeds gezien als waterland bij uitstek, maar de concurrentiepositie van de watersector staat onder druk. Dat blijkt uit een rapport van de Netherlands Water Partnership (NWP)
lees verder...
 9 september 2005
Rijnland bemonstert bagger volgens voorgeschreven procedures
Het hoogheemraadschap van Rijnland heeft vergunning om 300.000 kubieke meter baggerslib van maximaal klasse twee uit de grachten van Haarlem te storten in Wijde Ee. Van deze baggerspecie worden volgens een wettelijk voorgeschreven standaardmethode mengmonsters genomen. De analyse van deze monsters leveren geen overschrijding van de klassegrens op.
lees verder...
 8 september 2005
Intensieve controle op toegepaste baggerspecie in Fryslân
Wetterskip Fryslân heeft de controle op aangevoerde baggerspecie aanzienlijk verscherpt. Lichtverontreinigde specie mag, conform het Bouwstoffenbesluit, toegepast worden voor het weer vullen van bepaalde zandwinputten. De maatregel is, in dit specifieke geval, genomen omdat in de praktijk na eigen monstername is gebleken dat tot twee keer toe specie is toegepast die ernstiger verontreinigd was dan is toegestaan.   
lees verder...
 31 augustus 2005
Overeenstemming over baggerberging
Er is landelijk overeenstemming bereikt over het realiseren van baggerbergingscapaciteit. Regio’s kunnen nu vaart zetten achter het wegwerken van hun achterstanden. Bij gebrek aan bergingscapaciteit kunnen ze nu tijdelijk gebruikmaken van depots Slufter en IJsseloog van het rijk. Een landelijke campagne moet de acceptatie van baggerlocaties vergroten.
lees verder...
 30 augustus 2005
Uitstel van sanering Olasfa Olst
OLST - De start van de sanering van het Olasfaterrein in Olst is uitgesteld. De geplande begindatum van 1 september kan niet worden gehaald door onenigheid over details van de uitvoering. Als de problemen niet binnen enkele weken worden opgelost, behoort langdurig uitstel tot de mogelijkheden.
lees verder...
 27 augustus 2005
Oranjewoud wordt snel grote speler
Volgens de Enschedese zakenman G. Sanderink is de inlijving van Oranjewoud door zijn it-bedrijf Centric pas “de eerste stap” in de bouw van een nieuw bedrijf. “Er zullen nog meer acquisities volgen”, kondigt hij in een gesprek met deze krant aan. “Ik mik daarbij aan meerdere marktsegmenten. Milieu bijvoorbeeld, maar ook de aanleg van sportvelden, verkeerstechniek en railvervoer. En beheer van gebouwen en installaties. Daar zit muziek in.”
lees verder...
 25 augustus 2005
Centric neemt Oranjewoud over
HEERENVEEN (ANP) - ICT-dienstverlener Centric Holding neemt het advies- en ingenieursbureau Oranjewoud uit Heerenveen over. Daarover is overeenstemming bereikt met de aandeelhouders van Oranjewoud. Dat heeft het Heerenveense bedrijf donderdag laten weten. Het aankoopbedrag is niet bekendgemaakt. De overname wordt naar verwachting binnen enkele weken afgerond.
lees verder...
 24 augustus 2005
Saneren Olasfa met ‘druk’
OLST - Tijdens de sanering van het Olasfaterrein in Olst werken de bestuurders van kranen en machines onder druk. Letterlijk, want er heerst overdruk in de cabines. Dit was een van de vele ‘weetjes’ die omwonenden vernamen tijdens de voorlichtingsavond in restaurant Pebbels.
lees verder...
 24 augustus 2005
Zware tijden voor baggerverwerkers
De roemruchte ladder van Lansink is wat baggerspecie betreft bij het grofvuil gezet. Volgens deze naar oud-CDA-Kamerlid Lansink genoemde ladder voor het afvalbeleid is storten het laatste wat met afval moet gebeuren. Preventie, hergebruik en verwerking komen eerst aan de orde.
lees verder...
 23 augustus 2005
Bodem Nederlandse kustzone schoner!
In de afgelopen 25 jaar is zesmaal bepaald wat de kwaliteit is van het bovenste laagje sediment in de Nederlandse kustzone. Er blijkt sprake van een relatief snelle kwaliteitsverbetering.
lees verder...
« vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 volgende »

Pagina

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink