waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, slibdepot, automatisering etc.

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel
Nieuws in de categorie algemeen
 17 augustus 2005
Wereldbaggeraars
Overal ter wereld vind je Nederlandse baggeraars. Ze zijn beroemd van Domburg tot Dubai. De Nederlanders danken deze positie niet zozeer aan hun technische kwaliteiten, maar meer aan het zakelijk inzicht van 'koning-koopman' Willem I. Nederland heeft altijd baggeraars nodig gehad. Ze maken de dijken om achter te wonen en zorgen dat de waterwegen diep genoeg zijn om te bevaren.
lees verder...
 11 augustus 2005
Archeologie kost dik 100 miljoen
In de periode 2001-2010 kost archeologisch onderzoek bij bouwprojecten tussen de 100 en 150 miljoen euro. Een groot deel daarvan zal de bouw moeten ophoesten. Dit blijkt uit onderzoek van het EIB naar de effecten van regelgeving. Verdragen en wetten op het gebied van natuur, milieu en archeologie kosten de bouw de nodige hoofdbrekens. Behalve de enorme administratieve lasten, leiden de regels maar al te vaak tot uitstel van projecten, zo niet tot afstel.
lees verder...
 9 augustus 2005
Chaamse Beek moet schoner
BREDA Om de vervuiling van de Chaamse Beek tegen te gaan wil het waterschap agrariërs en andere grondeigenaren zo ver krijgen dat ze stroken land langs het water niet meer bemesten en bespuiten.
lees verder...
 29 juli 2005
Herkomst gif stelt tuinders voor raadsel
WOERDEN - Ook voor de tuinders is het een raadsel waar de chemische bestrijdingsmiddelen in het water bij de Harmelerwaard vandaan komen. Het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden kan de bron van de vervuiling evenmin achterhalen. Uit onderzoek van De Stichtse Rijnlanden blijkt dat in het nieuwe tuinbouwgebied in de Harmelerwaard verschillende bestrijdingsmiddelen zijn aangetroffen.
lees verder...
 23 juli 2005
Bommenonderzoek in Wanssum levert reeks explosieven op
WANSSUM - Bij het uitgebreide onderzoek naar explosieven langs de Groote Molenbeek in Wanssum is de afgelopen twee weken een hele reeks bommen en granaten uit de bodem gehaald. Verder stroomopwaarts, gezien vanaf de brug in Wanssum, blijken nog een heleboel explosieven uit de Tweede Wereldoorlog in de grond te zitten.
lees verder...
 22 juli 2005
Nederland slibt dicht, baggeraars luiden de noodklok
ROTTERDAM - Nederland slibt dicht met bagger. Uit een recente studie van het Advies- en kenniscentrum waterbodems van Rijkswaterstaat blijkt dat de baggerachterstand in de binnenwateren 107 miljoen kubieke meter bedraagt, bijna dertig olympische zwembaden vol. Jaarlijks groeit de sliblaag aan met 3,5 miljoen kuub. Het achterstallige onderhoud leidt tot ondieptes in vaarwegen, weggezakte oevers en tot gevaar voor de volksgezondheid (onder andere door vervuild zwemwater). Om al het slib op te ruimen, is 2,3 miljard euro nodig.
lees verder...
 18 juli 2005
Einde baggerwerk Haagse Beemden in zicht
Breda Waterschap Brabantse Delta brengt in oktober de Compeereloop, vanaf de Maaibeemd tot aan de Emerparklaan vlakbij het winkelcentrum Heksenwiel in Breda, terug naar de oorspronkelijke diepte. Dit doet het waterschap om uitsterving van kleine waterdieren te voorkomen. Samen met de gemeente Breda verwijdert het waterschap de milieuonvriendelijke palen en maakt de oevers minder steil. Hiermee rondt het waterschap in april 2006 nog het werk volgens het plan facelift stedelijk water in de Haagse Beemden definitief af.
lees verder...
 1 juni 2005
Groningen nog lang niet af van vieze wateren
GRONINGEN - Voor de sanering van het Winschoterdiep, Eemskanaal en de Scandinavische havens in de stad Groningen is honderd miljoen euro nodig. De wateren zijn zwaar vervuild met kwik van de voormalige bestrijdingsmiddelenfabriek Aagrunol.
lees verder...
 26 mei 2005
Bagger komt Friesland de neus uit
LEEUWARDEN De provincie Friesland is zo druk bezig kanalen en meren uit te baggeren, dat de bagger haar inmiddels de neus uitkomt. De provincie is daarom met een promotiecampagne begonnen om gemeenten warm te maken voor het gebruik en opslag van de bagger.
lees verder...
 25 mei 2005
Kwikgehalte in sloot on-Nederlands
GRONINGEN - De hoeveelheid kwik die in de sloot bij het Roggeplein in Ruischerbrug is aangetroffen is groter dan ooit in Nederland is aangetroffen in een waterbodem.
lees verder...
« vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 volgende »

Pagina

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink