waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, slibdepot, automatisering etc.

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel
Nieuws in de categorie algemeen
 24 mei 2005
Drie meter smeerpijp blijkt verdwenen
GRONINGEN/DELFZIJL - In Delfzijl blijkt de smeerpijp over een lengte van drie meter te zijn verdwenen. Dat heeft de Grontmij vastgesteld bij het onderzoek naar de rioolpersleiding tussen Groningen en de Eems. Toen medewerkers van de Grontmij het gat recent constateerden, zagen ze ook dat de open einden van de buis waren opgevuld met klei. De klei is ijlings vervangen door beton.
lees verder...
 24 mei 2005
Herziening stoffenpakketten NEN 5740 en NVN 5720
DELFT - Recent uitgevoerd onderzoek heeft nieuwe informatie opgeleverd over de gehalten van stoffen in bodem en grond in Nederland. Dit heeft geleid tot voorstellen tot herziening van de stoffenpakketten in de normen voor het verkennend (water)bodemonderzoek (NEN 5740 en NVN 5720).
lees verder...
 23 mei 2005
Start regionale grond- en reststoffenbank Groningen
GRONINGEN - Vandaag is de Provincie Groningen gestart met het pilotproject “regionale grond- en reststoffenbank Groningen”. In dit project werkt de provincie nauw samen met gemeenten, waterschappen en het bedrijfsleven. Het doel van deze regionale grond- en reststoffenbank Groningen is om op regionaal niveau tijdig, verantwoord en kostenbewust vraag en aanbod van grondstromen op elkaar af te stemmen.
lees verder...
 20 mei 2005
Veel plekken met zware vervuilingen
GRONINGEN - In een sloot in Ruischerbrug is vervuild slib aangetroffen van de smeerpijp tussen Groningen en Delfzijl. Slib van de klasse 4, de hoogste mate van verontreiniging. Gevaar voor de volksgezondheid is er volgens gemeente en waterschap niet. "Slib van de klasse 4 kom je overal tegen." Is dat zo?
lees verder...
 19 mei 2005
Van der Moolen krijgt onderscheiding van staatssecretaris
Bert van der Moolen heeft van de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat een onderscheiding gekregen. Van der Moolen krijgt de prijs vanwege zijn grote inzet om binnen de provincie Groningen het herstel van oude wierden (terpen) met baggerspecie te realiseren. De 45-jarige senior projectleider van Syncera GeoData is gedetacheerd als grondmeester van de provincie Groningen.
lees verder...
 18 mei 2005
Rioolpersleiding veroorzaakt ernstige verontreiniging
GRONINGEN - De rioolpersleiding die van Groningen naar Delfzijl loopt, heeft ernstige bodemverontreiniging veroorzaakt. De waterbodem is verontreinigd met kwik. Dat blijkt uit onderzoek van adviesbureau Grontmij dat de provincie Groningen woensdag heeft gepresenteerd.
lees verder...
 9 mei 2005
Baggeren grachten nog zonder effect
CULEMBORG - Het baggeren van de Culemborgse stadsgrachten zorgt nog niet voor een verbetering van de waterkwaliteit. Sinds januari 2004 is Culemborg bezig met het baggeren van haar grachten. Het baggeren maakt deel uit van het Waterplan Culemborg.
lees verder...
 3 mei 2005
Fraudeparket gaat zich met milieu bezighouden
ROTTERDAM - Het functioneel parket van het Openbaar Ministerie (OM) gaat zich intensief bezighouden met milieucriminaliteit. Dat zegt vertrekkend hoofdofficier van justitie R. Peters van het parket in Het Financieele Dagblad van maandag.
lees verder...
 28 april 2005
Europese Commissie buigt zich over aanbestedingen Vathorst
De Europese Commissie vindt dat de Staat der Nederlanden en de gemeente Amersfoort zich eind jaren negentig niet hebben gehouden aan de Europese richtlijnen voor aanbestedingen bij de ontwikkeling en realisatie van de nieuwbouwwijk Vathorst.
lees verder...
 28 april 2005
Overheid voert tempo op van sanering waterbodems
De uitkomst van de maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) Waterbodems heeft de discussie over de baggerachterstand een nieuwe impuls gegeven.
lees verder...
« vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 volgende »

Pagina

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink