waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, slibdepot, automatisering etc.

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel
Nieuws in de categorie algemeen
 26 april 2005
Wadbodem stijgt ondanks gaswinning
TERSCHELLING - De bodem van de Waddenzee stijgt. Waar de zeebodem door gaswinning in twintig jaar 4 centimeter gedaald zou moeten zijn, is deze juist licht omhoog gekomen, vermoedelijk door klimaatveranderingen. De zeehonden- en vogelstand is toegenomen, terwijl het aantal vissen terugloopt, blijkt uit nieuw onderzoek van Alterra.
lees verder...
 22 april 2005
Doorspoelen géén alternatief voor Loosdrechtse Plassen
De aanleg van verdiepingen in de Loosdrechtse Plassen is cruciaal om de waterkwaliteit van de plassen langdurig te verbeteren. Onderzoeken van vele deskundigen maken duidelijk dat het de enige oplossing is. Het hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV) en zijn uitvoerende organisatie Dienst Waterbeheer en Riolering (DWR) verwerpen daarom het voorstel van de gemeente Wijdemeren om de plassen door te spoelen met water uit het Amsterdam-Rijnkanaal.
lees verder...
 21 april 2005
Sanering Olasfa in de herfst
OLST - De eerste sanering van het Olasfaterrein in Olst begint op 1 september en moet voor de jaarwisseling zijn voltooid. Dat is de gunstigste tijd vanwege de lage grondwaterstanden. De GGD verwacht geen alarmerende luchtverontreiniging als er 40.000 ton zwaar vervuilde grond wordt omgewoeld.
lees verder...
 19 april 2005
Lek Sabic vervuilt ook Maas
STEIN/GELEEN - Er is veel meer grond en water vervuild in de haven van Stein door een lekkage uit een Sabic benzinepijplijn vorig jaar, dan tot nu toe aangenomen is. De gelekte stoffen hebben niet alleen het Julianakanaal bereikt, maar zijn ook in een onbekende hoeveelheid in het Maaswater terechtgekomen.
lees verder...
 16 april 2005
Groot risico vervoer vuil rivierslib
DEN HAAG - Het kabinet neemt grote risico's door op grote schaal verontreinigd rivierslib en uiterwaardengrond te verplaatsen. Bijna eenderde van de overtollige grond die vrij komt bij grootschalige rivierverbredingen is matig tot sterk verontreinigd.
lees verder...
 15 april 2005
Drie miljoen voor bodemsanering Otheense Kreek
DEN HAAG - De bodemvervuiling van de Otheense Kreek in Terneuzen kan worden aangepakt. Staatssecretaris Van Geel (Milieu) heeft daarvoor bijna drie miljoen euro uitgetrokken.
lees verder...
 14 april 2005
Vervuilde bagger niet slecht voor de bodemkwaliteit
KAPELLE - Bagger die vervuild is met het landbouwgif ddt, kan zonder problemen worden verspreid op het land. Dat is de uitkomst van een door Waterschap Zeeuwse Eilanden gehouden proefproject ten westen van Kapelle.
lees verder...
 13 april 2005
Forse claim bij afblazen van slibdepot Ingen
INGEN - Eigenaar Dick van Waning van de Ingensche Waarden dreigt de gemeente Buren met een forse claim als het slibdepot niet doorgaat. Hij eist miljoenen euro's planschade.
lees verder...
 13 april 2005
Onderzoek naar bodem Vispoortgracht
ZUTPHEN - Alles in de juiste volgorde. Zutphen heeft plannen om een onderwaterparkeergarage te bouwen in de Vispoortgracht, vlakbij de rechtbank. Maar voordat de gemeente daartoe definitief besluit, moet eerst worden onderzocht hoe stevig de bodem eigenlijk is. Evenmin is duidelijk in hoeverre er sprake is van bodemvervuiling.
lees verder...
 5 april 2005
Geen nieuw onderzoek naar vervuiling Nedereindse Plas
UTRECHT - Er komt geen nieuw onderzoek naar de Nedereindse Plas bij Nieuwegein. Een meerderheid van de provinciale politiek vindt dat er genoeg rapporten liggen om gefundeerd te kunnen instemmen met het plan bodem en oevers van de voormalige vuilstort af te dekken met klei en zand. Daardoor worden de recreatieve mogelijkheden van het gebied vergroot en zou op termijn zelfs zwemmen weer mogelijk kunnen worden.
lees verder...
« vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 volgende »

Pagina

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink