waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, slibdepot, automatisering etc.

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel
Nieuws in de categorie algemeen
 17 februari 2005
Nederlands-Brits initiatief voor ontsluiten milieugegevens
Het verdrag van Aarhus dat op 14 februari in werking treedt verplicht de EU lidstaten milieu-informatie openbaar te maken. Het Britse bedrijf Landmark heeft samen met CSO, adviesbureau voor milieu, ruimte en water het initiatief genomen om de milieugegevens van Nederlandse overheden voor het publiek te ontsluiten. Het gaat hierbij om gegevens over bodemverontreiniging, luchtkwaliteit en geluidsoverlast. De komende week wordt de intentieverklaring tot deze publiek-private samenwerking getekend.
lees verder...
 17 februari 2005
Water vervuild terrein per abuis in gracht
ZIERIKZEE - Door een fout is water vanaf het zwaar vervuilde terrein van de voormalige gasfabriek aan de Scheepstimmerdijk geloosd op de grachten in Zierikzee. „Niet de bedoeling, maar het kan geen kwaad“, zegt projectleider P. Brand van de provincie Zeeland. „Het gaat om vrijwel schoon regenwater en niet om het zwaar vervuilde grondwater.“
lees verder...
 15 februari 2005
Noordzee en kuststrook te sterk vervuild
ROTTERDAM - De Nederlandse kust en de Noordzee zijn vervuild met te hoge concentraties stoffen die het milieu schaden, omdat ze nauwelijks afbreken. Dat staat in een nog niet gepubliceerd rapport van Rijkswaterstaat.
lees verder...
 15 februari 2005
Project Tungelroysebeek start
WEERT - Waterschap Peel en Maasvallei start deze week met de herinrichting van de Tungelroysebeek tussen de Kruispeel bij Altweerterheide en de A2 op de grens van Weert en Hunsel. Gelijktijdig met de herinrichting worden ernstig verontreinigde beekbodems en de vervuilde oevers gesaneerd.
lees verder...
 14 februari 2005
SKB gaat samenwerking aan met PAO Delft
SKB en de Stichting Postacademisch Onderwijs gaan samenwerken bij het opzetten en vermarkten van bodemgerelateerde cursussen. In SKB en NOBIS verband is veel kennis ontwikkeld die zich goed leent om uitgedragen te worden via cursussen.
lees verder...
 12 februari 2005
Voorbereiding baggerklus grachten Zutphen
ZUTPHEN - In het weiland op de hoek van de Den Elterweg en de Kleine Omlegging worden de voorbereidingen getroffen voor het uitbaggeren van de gracht rond de oude begraafplaats in Zutphen. Een graafmachine is bezig een depot gereed te maken waar straks een kleine 12.000 kubieke meter verontreinigd slib uit die gracht in gedeponeerd zal worden.
lees verder...
 9 februari 2005
Onderzoek rioolpersleiding langs Eemskanaal
Op 9 februari heeft de Statencommissie Landschap, Water en Milieu in een extra vergadering er bij gedeputeerde Musschenga op aangedrongen dat er een onafhankelijk en gedegen onderzoek moet komen naar de oude rioolpersleiding tussen Groningen en Delfzijl.
lees verder...
 9 februari 2005
Prijsvraag voor verdiepen van de vaargeul Boontjes (Harlingen)
De gemeente Harlingen, de ontwikkelingsmaatschappij Westergo B.V., het plaatselijke bedrijfsleven en de Koninklijke Schuttevaer hebben een prijsvraag uitgeschreven om een passende oplossing te bedenken voor het al honderd jaar oude probleem dat de toegangsweg via de Waddenzee (ter hoogte van Boontjes) tweemaal per dag vrijwel onbevaarbaar is voor de scheepvaart.
lees verder...
 8 februari 2005
Honden ziek na bad in smeerpijpsloot
GRONINGEN - In de Groningse wijk Ruischerwaard zijn tenminste drie honden ziek geworden nadat ze in de sloot evenwijdig aan het Eemskanaal waren beland. Dat zeggen drie hondenbezitsters die in deze wijk wonen.
lees verder...
 8 februari 2005
Hoogeveen pakt waterproblemen aan
HOOGEVEEN - Het Oude Diep moet buiten zijn oevers kunnen treden bij hevige regenval. Om de waterkwaliteit te verbeteren worden de vijvers en watergangen in Hoogeveen vanaf 2005 gebaggerd.
lees verder...
« vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 volgende »

Pagina

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink