waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, slibdepot, automatisering etc.

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel
Nieuws in de categorie algemeen
 26 januari 2005
Water Sneek krijgt alsnog Friese naam
SNEEK - Het is niet langer Sneekermeer, maar Snitser Mar, de Geeuw heet voortaan De Geau en de Franekervaart is omgedoopt in Frjentsjerter Feart. Een kleine veertig wateren in en om de Waterpoortstad kregen gisteravond alsnog een Friese naam van de gemeenteraad. Sneek is de laatste gemeente in de provincie die de namen verfriest.
lees verder...
 21 januari 2005
Binnendoor via de Turfroute naar Duitsland
ZUIDLAREN - In 2008 moeten er weer pleziervaartuigen varen tussen het Zuidlaardermeer en Oost-Groningen. Vandaag wordt het startsein gegeven voor het ruim vijftien miljoen euro kostende project ‘Van Turfvaart naar Toervaart’.
lees verder...
 21 januari 2005
Duitse giflozing in Rijn lokt klacht uit
De Stichting Reinwater dient bij de Europese Commissie een klacht in tegen de lozing van bagger met de gifstof hexachloorbenzeen (HCB) in de Rijn bij Iffezheim. `Het is vreemd dat alle internationale afspraken over schone rivieren dit soort lozingen niet kunnen tegenhouden`, zegt woordvoerder Lycklama van de stichting.
lees verder...
 21 januari 2005
Rivierbodems zijn ecologische tijdbom
Klimaatverandering zorgt voor hogere afvoeren en het loswoelen van oude – nog sterk verontreinigde – lagen sediment in rivierbodems. In de benedenloop kan het neerslaan van verontreinigd slib maatregelen noodzakelijk maken
lees verder...
 20 januari 2005
Duitsland dumpt kankerverwekkende bagger in de Rijn
AMSTERDAM - Duitsland is dinsdag bij de stuw van Iffezheim begonnen met het lozen van een grote partij kankerverwekkende bagger in de Rijn. De bagger is verontreinigd met de zeer giftige stof Hexachloorbenzeen. De milieuorganisaties stichting Reinwater en stichting De Noordzee vinden het onaanvaardbaar dat Duitsland de Rijn zo makkelijk vervuilt, terwijl Nederland veel moeite doet om deze schoon te krijgen. Ze gaan een klacht indienen bij de Europese Commissie.
lees verder...
 20 januari 2005
Natuur in Oosterschelde lijdt onder niet te stillen zandhonger
Voor de zandhonger in de Oosterschelde bestaat geen oplossing. Het betekent dat langzaam maar zeker schorren, slikken en platen in de geulen van de zeearm verdwijnen. Het verlies aan natuurwaarden is heel groot
lees verder...
 19 januari 2005
Binnenkort zwemmen in de Nedereindseplas?
UTRECHT - Iedereen die Rick's wegrestaurant kent weet wat 'de Put van Weber' betekent: Stank en vervelende geurtjes. Ook de inwoners van de wijk die op een gegeven moment is gekomen op de plaats, waar in de zestiger en zeventiger jaren het restaurant heeft gestaan, weet van de stank.
lees verder...
 18 januari 2005
Olasfaterrein wordt ‘zwembad van Olst’
OLST - Rijkswaterstaat laat op korte termijn, uiterlijk begin 2006, voor vijf miljoen euro op het Olasfa - terrein in Olst de meest vervuilde bovenlaag weghalen. Daarmee wordt de grens van het grondwater bereikt. Dat is nog maar het begin, de eerste van drie fasen.
lees verder...
 14 januari 2005
Nederland voor Europese rechter wegens inbreuken op EU-milieuwetten
De Europese Commissie daagt Nederland voor het Europees Hof van Justitie omdat Nederland de EU-milieuwetten betreffende lucht-, water- en bodemverontreiniging, verpakkingsafval en waterbescherming, niet tijdig of in onvoldoende mate ten uitvoer heeft gelegd.
lees verder...
 14 januari 2005
‘OIasfa-stank ruik je door het deksel heen!’
OLST - Voorzichtig pakte Pieter van Geel het jampotje aan en draaide een beetje aan het deksel. Voor het open was, riep de staatssecretaris al uit: ‘Nou, die stank ruik ik al door het deksel heen!’
lees verder...
« vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 volgende »

Pagina

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink