waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, slibdepot, automatisering etc.

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel
Nieuws in de categorie algemeen
 17 december 2004
Goese waterpartijen stinken nog even
GOES - De waterpartijen langs de Ringbaan in Goes, in de omgeving van de Louise de Colignylaan, stinken weer als vanouds naar rotte eieren. De bewoners van residence Parkzicht en servicecentrum De Horst klagen weer over stank. Een investering van 400.000 euro, die Goes ruim twee jaar geleden deed om het probleem te verhelpen, lijkt nauwelijks vruchten te hebben afgeworpen.
lees verder...
 15 december 2004
Dierenaren bang voor baggeroverlast
DIEREN - Dierenaren vrezen de geluidsoverlast die gepaard gaat met het eventueel vergroten van het baggergat in de uiterwaarden van de IJssel pal tegenover Dieren - Zuid. De provincie Gelderland is van plan een milieuvergunning af te geven voor het verder afgraven van het 'gat van Kraaijenvanger' op het grondgebied van de gemeente Steenderen.
lees verder...
 14 december 2004
Uitslag Rijkswaterstaat Scholierencompetitie ´Terpen van Bagger´
De scholierencompetitie van Rijkswaterstaat waarbij leerlingen werd gevraagd een terp van bagger te ontwerpen, is afgerond. In totaal gingen 13 klassen VWO 3-4 van scholen uit Gorinchem, Amsterdam, Emmen, Almelo, Etten-Leur, Winschoten, Culemborg en Zwijndrecht de uitdaging aan. Het projectteam van Rijkswaterstaat was zeer onder de indruk van het hoge niveau van de inzendingen en het enthousiasme waarmee de scholieren aan de competitie hebben deelgenomen.
lees verder...
 13 december 2004
Groen licht vaarweg Lemmer Delfzijl
GRONINGEN - De minister van Verkeer en Water staat heeft positief gereageerd op het verzoek van de provincies Fryslan en Groningen om de vaarweg Lemmer-Delfzijl tot 2011 verder te verruimen en geschikt te maken voor grotere binnenvaartschepen en de bruggen te verhogen voor het vervoeren van vier lagen containers.
lees verder...
 10 december 2004
Mineraalbokaal voor Cees Schuler
Op 3 december is door de Commissaris van de Koninginin Noord-Holland H. Borghouts de Mineraal Bokaal overhandigd aan Cees Schuler, directeur van Dusaltec, Utrecht. De overhandiging vond plaats in Amsterdam tijdens de 2nd European Conference on Dredged Sludge Remediation dat georganiseerd was door de stichting Klasse 4.
lees verder...
 8 december 2004
De Zeeuwse Milieufederatie wantrouwt onderzoek slib
TERNEUZEN - De Zeeuwse Milieufederatie (ZMF) en de stichting De Noordzee hebben grote moeite met de manier waarop Rijkswaterstaat omspringt met verontreinigd baggerslib. Waterstaat hanteert bij de beoordeling van de vervuilingsgraad verschillende normen. En dat deugt niet, menen de milieuorganisaties.
lees verder...
 8 december 2004
Trimble verbetert GPS-systeem voor grondverzet
De nieuwe versie van SiteVision bepaalt met twee GPS-antennes de positie van de bak of het blad. Een boordcomputer berekent de positie van elke punt van het blad of de bak en vergelijkt die posities met een ontwerphoogte. Vervolgens becijfert het systeem de hoeveelheid die uitgegraven of opgevuld moet worden om het gewenste niveau te bereiken. Het afleesscherm in de cabine geeft deze informatie weer.
lees verder...
 7 december 2004
Rijk wil af van haven Breskens
BRESKENS - Rijkswaterstaat is bereid de havens in Breskens over te dragen aan een private partner of de gemeente Sluis. Gezien de afnemende activiteiten in de Vissershaven, de Middenhaven en de Handelshaven vraagt de rijksdienst zich vooral af of het groot onderhoud nog zijn taak is.
lees verder...
 3 december 2004
Europarlementariër Corbey tegen Duitse lozing vervuilde bagger in de Rijn
Duitsland wil 300.000 m3 met hexachloorbenzeen (HCB) vervuilde baggerspecie in de Rijn lozen. Soortgelijke Duitse baggerwerkzaamheden hebben in Nederland al eerder tot verhoogde HCB-concentraties geleid. Europarlementariër Dorette Corbey heeft hierover kritische vragen gesteld aan de nieuwe Europese milieucommissaris Stavros Dimas. Volgens Corbey is het Duitse voornemen strijdig met de Kaderrichtlijn Water en moet Duitsland, samen met Nederland, een andere oplossing vinden.
lees verder...
 26 november 2004
Oude vervuiling Rijn blijkt 'tijdbom'
ROTTERDAM - Oude vervuiling in de Rijn vormt door het warmere klimaat in West - Europa een ecologische tijdbom. Dat blijkt uit onderzoek dat twee Duitse universiteiten in opdracht van het Havenbedrijf Rotterdam hebben uitgevoerd.
lees verder...
« vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 volgende »

Pagina

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink