waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, slibdepot, automatisering etc.

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel
Nieuws in de categorie algemeen
 25 november 2004
Gedeputeerde gaat uit van verdieping Westerschelde
MIDDELBURG - Gedeputeerde M. Kramer (PvdA, natuur en water) gaat ervan uit dat nieuwe verdieping van de Westerschelde een voldongen feit is. Hij gaf dat gisteren aan tijdens een bijeenkomst van de Nederlandsche Maatschappij voor Nijverheid en Handel, departement Zeeland, te Middelburg.
lees verder...
 25 november 2004
Informatiepunt Baggerspecie Noord-Holland (IBNH) in de lucht

Op vrijdagochtend 26 november zal het Informatiepunt Baggerspecie Noord-Holland (IBNH) officieel van start gaan. Met de installatie van het IBNH bezegelen bestuurders van Rijkswaterstaat, Provincie Noord-Holland, Waterschappen, Noord-Hollandse gemeenten, en de Vereniging van Noord-Hollandse Baggerspecieverwerkers de samenwerkingsovereenkomst. Dat gebeurt tijdens de feestelijke opening van de Baggerbergingslocatie Averijhaven van Rijkswaterstaat in Velsen-Noord.

lees verder...
 24 november 2004
Digiloket moet 'graafincidenten' beperken
Minister Brinkhorst (EZ) roept een digitaal loket in het leven om een einde maken aan internet- en stroomstoringen als gevolg van graafwerkzaamheden.
lees verder...
 16 november 2004
De Mark zoekt eind 2004 kronkelend zijn weg
Waterschap Brabantse Delta richt de komende twee maanden het Markdal, ter hoogte van Galder, opnieuw in. Waar de Mark uit België nu nog rechtdoor naar Breda stroomt, zal eind dit jaar het water kronkelend een weg zoeken. Iets soortgelijks gebeurt ook met de Strijbeekse Beek, een stukje verder richting Breda. Door deze aanpak krijgt het regenwater tijdens extreme buien meer ruimte.
lees verder...
 16 november 2004
Waterschap Vallei&Eem treft illegale gierlozing aan in Lunteren
Inspecteurs van Waterschap Vallei & Eem hebben donderdagmiddag een illegale gierlozing aangetroffen in de Veenderbeek bij Lunteren. Uit een sloot liep een grote hoeveelheid gier de beek in. Het waterschap vermoedt dat de gier is geloosd door een agrariër die met zijn erf aan de sloot grenst. Tegen de betrokken agrariër wordt proces-verbaal opgemaakt. Hij ontkent verantwoordelijk te zijn voor de lozing. De officier van justitie in Arnhem bepaalt nu de verdere stappen.
lees verder...
 15 november 2004
RWS Noord-Holland start sanering extreem smerige haven.
Jaren van voorbereiding gingen vooraf aan het schoonmaken van de extreem vervuilde Petroleumhaven in Amsterdam. Nu is het eindelijk zover en kan het bouwteam, na het verrichten van enkele proeven, beginnen met het voorzichtig afgraven van de taluds. ‘Als ook maar iets verzakt, is het meteen groot alarm.’
De luchtfoto in de directiekeet van Rijkswaterstaat zegt veel. De plaat lijkt geschoten op een heldere herfstdag. Bij één van de twee mondingen die de u-vormige haven telt, is een lichte sliert in het blauwgrijze water waarneembaar. ‘Allemaal troep’, zegt Frans Loman afgemeten.
lees verder...
 13 november 2004
Miljoeneninvestering op Lits-Lauwersmeerroute
BURGUM – Met een feestelijke bijeenkomst in de energiecentrale in Burgum hebben de zes gemeenten in het gebied tussen Opeinde en het Lauwersmeer vrijdag formeel het startsein gegeven voor de aanleg van de Lits-Lauwersmeerroute, één van de twaalf vaarroutes van het Friese Merenproject.
lees verder...
 9 november 2004
Geen natuurvriendelijke oevers bij de Grote Wiel
BENEDEN-LEEUWEN - De oevers van de Grote Wiel in Beneden-Leeuwen krijgen geen rietkragen en andere natuurlijke afwerking. Waterschap Rivierenland heeft het project afgeblazen omdat de bodem nabij de Wiel te erg vervuild is. Voor het afgraven en saneren van de grond is voorlopig geen geld, aldus een woordvoerder van het waterschap. Alles blijft zoals het was.
lees verder...
 5 november 2004
Haven opgekalefaterd voor twee miljoen
ZALTBOMMEL- Zaltbommel kan pleziervaartuigen op de Waal vanaf volgende zomer weer met open armen ontvangen. Burgemeester en wethouders trekken 2,3 miljoen euro uit voor een fikse opknapbeurt van de haven. Voorzitter T. Lambooij van watersportvereniging De Golfbreker reageert ’hartstikke opgelucht’ op het collegevoorstel. „Wij zijn blije mensen.“
lees verder...
 4 november 2004
Gemeente Terneuzen saneert kreek liever niet
TERNEUZEN - De gemeente Terneuzen stopt liever geen miljoenen euro’s in het saneren van de zogeheten risicovolle riooloverstorten in de Otheense Kreek. Door het veranderen van de functie van de kreek van zwemwater in speelwater zouden de overstorten ineens geen risico meer opleveren voor de volksgezondheid. Daarmee zou de urgentie om ze te saneren ook meteen verdwenen zijn.
lees verder...
« vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 volgende »

Pagina

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink